5290/SL/13

Vapauttava

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Kantelu 22.9.2013 

Kantelijan mielestä 22.9.2013 julkaistun jutun otsikolle ”Viimeisin e-pillereiden uhri Suomessa 32-vuotias nainen” ei löydy perusteita. Kantelija kirjoittaa, että e-pillerit vain lisäävät veritulpan riskiä, mutta eivät varsinaisesti aiheuta sitä. Hänen mukaansa tällaisen syy-seuraussuhteen toteennäyttäminen on käytännössä mahdotonta.

Kantelija uskoo, että lehden väitteellä on myös käytännön merkitystä, jos e-pillereiden käyttö vähenee ja abortit sekä niihin liittyvät komplikaatiot lisääntyvät. 
 

Aamulehden vastaus 8.10.2013

Päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa jutun olleen jatkoa edellisen päivän uutiseen, jossa kansanedustaja kertoi e-pillereiden aiheuttaneen hänelle keuhkoveritulpan. Jatkojuttu käsitteli hormoniehkäisyn riskejä. Aiheesta kerrottiin laajemmin paperilehden jutussa, johon kantelun kohteena olevassa nettiuutisessa viitattiin.

Jokisen mielestä hormoniehkäisyn aiheuttamat terveysriskit on todistettu lääketieteellisesti ja kysymys on yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta. Hän pitää Aamulehden uutisointia erinomaisena journalismina ja katsoo sen käynnistäneen aiheesta laajan ja tarpeellisen keskustelun muissakin medioissa. ”Avoimessa yhteiskunnassa terveyteen liittyvistä riskeistä pitää kertoa rehellisesti ja maltillisesti”, Jokinen toteaa.

Päätoimittaja viittaa juttuun, jonka mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean rekisteriin on kirjattu 17 Suomessa todettua e-pillereiden aiheuttamaa, kuolemaan johtanutta keuhkoveritulppaa.  Viimeisin tapaus oli 32-vuotias nainen. Toimitus on päätoimittajan mukaan tarkistanut kaikki uutissähkeen tiedot.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).
Otsikon väitettä perusteltiin itse jutussa Fimean haittavaikutusrekisterin tiedoilla. Siinä kirjoitettiin myös Euroopan lääkeviraston tekemistä kriittisistä huomioista. Lehti mainitsi nimeltä erityisesti nuorten naisten käyttämiä pillerimerkkejä, joiden se kertoi aiheuttaneen huolta ja pelkoa. Lukijoille luvattiin lisää tietoa aiheesta päivän paperilehdessä.

Lehti kertoi lukuisia naisia ja perheitä koskettavasta aiheesta. Fimea on useana vuonna raportoinut yhdistelmäehkäisypillereihin liittyvistä haittailmoituksista. Esimerkiksi vuonna 2011 julkaistun artikkelin mukaan ”on selvää, että yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyy lisääntynyt laskimotukosten riski. Vaikka absoluuttinen riski on pieni, ehkäisytabletteja käyttävän naisen sairastuminen jopa hengenvaaralliseen haittavaikutukseen on aina katastrofi”.  Kantelijan mielestä on mahdotonta todistaa, että e-pillerit aiheuttaisivat veritulpan. Asiantuntijalähteiden mukaan voidaan kuitenkin puhua tällaisesta yhteydestä, joten lehdellä oli perusteet kertoa otsikossaan e-pillereiden uhreista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.