5289/SL/13

Langettava

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Kantelu 16.9.2013 

Kantelijat ovat 7 päivää -lehden toimittaja ja päätoimittaja, joiden mielestä Ilta-Sanomat ei noudattanut 13.9.2013 julkaisemassaan uutisessa ”Vankilasta pois jo nyt” ja kannen vinkissä ”9 vuoden tuomio – Ulkona 3 vuoden jälkeen” Journalistin ohjeita eikä periaatelausumaa lainaamisesta. Kantelijoiden mukaan kantelun kohteena olevan artikkelin teema ja sisältö olivat merkittäviltä osin lainausta 7 päivää -lehden edellisenä päivänä julkaisemasta uutisesta. He tulkitsevat, että Ilta-Sanomien jutun kärki oli aikanaan kohua herättäneen kidnappaajan vapautuminen vankilasta huomattavan aikaisessa vaiheessa suhteessa langetetun vankeusrangaistuksen pituuteen. Artikkelin perussanoma kopioitiin kantelijoiden mielestä suoraan 7 päivää -lehdestä.

Kantelijat siteeraavat Journalistin ohjekohtaa 7, jonka mukaan lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta puolestaan kehottaa mainitsemaan lähteen jo otsikossa tai heti jutun alussa, mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Kantelijat huomauttavat, että Ilta-Sanomat ei maininnut 7 päivää -lehteä oman juttunsa otsikossa, ingressissä tai kansiotsikossa. Sen sijaan kirjoituksen lopussa todettiin lyhyesti, että asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Ilta-Sanomat haastatteli jutussaan Rikosseuraamuslaitoksen virkamiestä, poliisikansanedustajaa ja vankilavirkailijoiden edustajaa. Kantelijoiden mukaan nämä antoivat lehdelle yleisellä tasolla liikkuvia kommentteja ehdonalaisesta vapaudesta ja koevapauteen pääsemisen mekanismeista. Kantelijoiden mielestä tällainen Ilta-Sanomien itse hankkima yleisen tason kommentointi ei poista sitä, että jutun kärki oli peräisin 7 päivää -lehdestä. He kiinnittävät erityistä huomiota Ilta-Sanomien kansiotsikkoon, jonka katsovat sisältäneen ainoastaan 7 päivää -lehden julkaiseman tiedon kidnappaajan vapautumisesta suhteellisen aikaisessa vaiheessa. Kantelijat kuvailevat tapahtunutta ”skuupin varastamiseksi”.

Kantelijat ovat käyneet kantelua varten läpi joukon neuvoston aikaisempia päätöksiä ja tulkitsevat niiden tukevan näkemyksiään. Esimerkiksi langettavan päätöksen 4476/SL/10 mukaan lehti oli laatinut otsikoidensa myyntikärjen toisen välineen uutisen varaan vain päivä sen jälkeen, kun lähteeksi osoittautunut juttu oli ilmestynyt. Lähde oli neuvoston mielestä inspiroinut kantelun kohteena olevaa lehteä tekemään oman juttunsa ja julkaisemaan sen ilman riittävää omaa uutishankintaa.

Ilta-Sanomien vastaus 25.10.2013

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että 7 päivää kirjoitti asiasta ennen Ilta-Sanomia, mutta Ilta-Sanomat hankki omista lähteistään vahvistuksen koevapauteen pääsemiselle ja kirjoitti aiheesta huomattavasti eri muodossa kuin 7 päivää. Hän kirjoittaa Ilta-Sanomien jutun sisältäneen merkittävissä määrin omaa tiedonhankintaa ja 7 päivää -lehden toimineen kimmokkeena yhteiskunnallisesti merkittävän ja yleisöä kiinnostavan asian vahvistamiselle ja uutisoimiselle. Sadeoja huomauttaa, että neuvoston päätöskäytännön mukaan kukaan ei voi varata juttuideaa omiin nimiinsä. Ilta-Sanomat mainitsi hänen mielestään asianmukaisesti, mikä väline asiasta ensimmäisenä kertoi, eikä 7 päivää -lehteen ollut Journalistin ohjeiden perusteella syytä viitata laajemmin.

Päätoimittajan mukaan 7 päivää -lehden jutusta yli puolet käsitteli koevapauteen päässeen henkilön uutta avioliittoa, opiskelua, ammatillisia tulevaisuudensuunnitelmia sekä ulosottovelkoja. Ilta-Sanomat ei käsitellyt lainkaan näitä asioita, vaan sen juttu perustui lehden omiin haastatteluihin. Sadeoja katsoo Ilta-Sanomien tuoneen aiheeseen huomattavasti uusia näkökantoja ja laajentaneen puheenaiheen kysymykseen siitä, miten nopea vapautuminen raskaasta rikoksesta ylipäänsä on mahdollista.  Hän kiistää kantelijan näkemyksen, jonka mukaan kysymys olisi ollut vain yleisen tason kommenteista.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Lehti kertoi sieppauksesta tuomitun henkilön selvinneen yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksestaan reilussa kolmessa vuodessa ja päässeen valvottuun koevapauteen. Kyseessä oli lehden pääjuttu, joka alkoi näyttävästi kannesta ja jatkui sisällä aukeaman kahdelle sivulle levitettynä.

Vangin koevapaus alkoi yli kuukausi ennen kuin 7 päivää julkaisi asiasta uutisen. Neuvoston mielestä on selvää, että 7 päivää -lehden skuuppi antoi kimmokkeen seuraavana päivänä Ilta-Sanomissa ilmestyneelle jutulle. Ilta-Sanomien etusivun ja varsinaisen jutun otsikot sekä ingressi (”Tuomio: Miljoonaperijättären sieppaaja asteli valvottuun koevapauteen”) perustuivat pelkästään 7 päivää -lehden julkituomaan ristiriitaan pitkän tuomion ja lyhyen vankilassa oloajan välillä.

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo otsikossa tai ingressissä, jos lähdemateriaali on jutun kokonaisuuden kannalta merkittävässä roolissa. Tässä tapauksessa Ilta-Sanomia myytiin etusivun otsikolla, joka perustui toisen lehden hankkimiin ja julkaisemiin tietoihin. Ilta-Sanomat löi laimin velvollisuutensa kertoa lähteestään jo kannessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.