5252/SL/13

Vapauttava

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Kantelu 26.8.2013

Kantelijan mukaan Kalevan pääkirjoitussivulla julkaistiin 25.8.2013 seuraava teksti: ”Tietovuotaja Bradley Manning haluaa muuttua naiseksi. Se ei ole ihme. Laverteluhan on aina ollut ämmämäistä”.  Kirjoitus rikkoo Journalistin ohjeiden ihmisarvokohtaa, jonka mukaan ”Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti”.

Kantelun mukaan kirjoitus halventaa transgender-ihmisiä ilkkumalla vakavasti otettaville identiteettikysymyksille ja naisia solvaamalla heitä alentuvalla kommentilla. Sen lisäksi siinä loukataan Bradley Manningin omaa moraalis-poliittista vakaumusta tuoda esiin Yhdysvaltain tekemiä sotarikoksia Irakin sodassa.

Kantelijan mielestä kirjoitus loukkaa kaikkien edellä mainittujen tahojen ihmisarvoa, käsittelemällä transgender-kysymystä, naisten roolia sekä Manningin toimintaa asiaankuulumattomasti ja halventavasti. Ihmisoikeusjärjestö Seta ja Naisasialiitto Unioni ovat jo tuominneet Kalevan kirjoituksen loukkaavana, seksistisenä ja transfobisena, kantelija huomauttaa (http://yle.fi/uutiset/jarjestot_kalevan_manning-heitto_loukkaava_seksistinen_ja_transfobinen/6793897).

Kalevan vastaus 29.8.2013

Päätoimittaja Markku Mantilan vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
”En ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kyse on kolumnipalstastani, jossa käsittelen valitsemiani aiheita neljässä erilaisessa ja erimittaisessa osassa. Jokaisessa niissä olen käyttänyt myös päätoimittajalle kuuluvaa sananvapauden oikeutta, myös Valitut-osassa, johon kantelija viittaa.”

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Kantelija haluaa Julkisen sanan neuvoston ottavan kantaa Bradley Manningin ihmisarvon loukkaamiseen. Kyse on asianomistajakantelusta, johon pitäisi olla kyseisen henkilön suostumus. Kantelija ei ole suostumusta toimittanut, joten tältä osin neuvosto jättää kantelun tutkimatta. Neuvosto ottaa kantaa vain sukupuoltaan vaihtavien henkilöiden ja naisten mahdollisiin ihmisarvon loukkauksiin.

Kantelun kohteena oleva sitaatti on julkaistu päätoimittaja Markku Mantilan ”Takkiin tarttunutta” -palstalla, jossa hän kirjoitti kahdesta ajankohtaisesta asiasta. Pääkommentin otsikkona on ”Räppiä ja taidetta”. Kyseessä on kevyehköön tyyliin kirjoitettu teksti, jossa on seuraava nosto: ”Cheek saattaa laulaa sontaa, mutta [Jari] Halonen on heittänyt sitä itseään katsojien päälle”. Toisessa kommentissaan hän käsitteli talouspolitiikan vaikutusta vaaleihin. Lisäksi päätoimittaja julkaisi palstallaan ”Valitut”-sitaatin, jossa hän totesi: ”Tietovuotaja Bradley Manning haluaa muuttua naiseksi. Se ei ole ihme. Laverteluhan on aina ollut ämmämäistä”.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelun kohteena oleva sitaatti on osa poleemisen palstan kokonaisuutta, jossa päätoimittaja ottaa viikoittain kantaa maailman menoon. Hänellä kuten muillakin kirjoittajilla on sananvapauden nimissä oikeus esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Neuvosto ymmärtää, että julkaisuympäristöstään irrotettuna Mantilan sitaatti voi tuntua loukkaavalta.  Viittaus ”ämmämäiseen laverteluun” osoittautuikin huonosti harkituksi. Kommentti ei neuvoston mielestä kuitenkaan ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Neuvosto ei liioin voi Journalistin ohjeiden pohjalta ottaa kantaa siihen, millaiset sanavalinnat osoittavat hyvää tai huonoa makua.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen