5209/SL/13

Langettava

Lehti kertoi pääkirjoituksen otsikossa, että "Rattijuoppo on yhä useammin nuori". Pääkirjoituksen tekstistä ei kuitenkaan löytynyt perusteita otsikon sanomalle. Myöskään tilastotiedot eivät sitä tue. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 17.6.2013

Kantelu kohdistuu 2.6.2013 Keskipohjanmaassa julkaistun pääkirjoituksen otsikkoon “Rattijuoppo on yhä useammin nuori”. http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1483/337861/Keskipohjanmaa-Rattijuoppo-on-yh%C3%A4-useammin-nuori Kantelijan mielestä otsikolle ei löydy katetta pääkirjoituksen sisällöstä, joten se rikkoo Journalistin ohjekohtaa 15.

Kantelija on sitä mieltä, että otsikon väitteelle ei voikaan löytyä sisällöstä katetta, koska väite on väärä. Hänen kaivamiensa tilastotietojen mukaan nuorten rattijuoppojen osuus on viime vuosina pienentynyt. Nuorten rattijuoppojen osuus kesäliikenteessäkään ei ole lisääntynyt. Kantelija oli yhteydessä toimitukseen ja pyysi virheen korjausta. Lehti ei ole virhettä kuitenkaan korjannut. Sen vuoksi lehti on kantelijan mukaan rikkonut ohjekohtaa 20.

Keskipohjanmaan vastaus 16.8.2013

Päätoimittaja Kauko Palola vastaa, että kantelun kohteena oleva pääkirjoitus sai alkunsa poliisin tiedotusvälineille toimittamasta tiedotteesta. Sen mukaan kesä on ajanjakso, jolloin rattijuopumusten määrä kasvaa ja toisen tilaston mukaan nuorten suhteellinen osuus niissä erityisesti.

Kantelulle olisi Palolan mukaan peruste, jos pääkirjoituksessa olisi käsitelty rattijuopumusta ilmiönä tilastojen valossa 2000-luvulla. Viitekehys oli kuitenkin toinen: kesä, nuoret, rattijuopumukset. Jo pääkirjoituksen ensimmäiset lauseet vievät lukijan aiheeseen. Vaikka otsikko on reipas, kirjoitus Palolan mukaan antaa selityksen sille. Valtaosa nuorten rattijuopumuksista tapahtuu kesäaikaan.

Jos viitekehys olisi ollut vaikkapa rattijuopumukset tilastojen valossa 2000-luvulla, otsikko olisi ollut harhaanjohtava. Rattijuopumuksia voisi Palolan mukaan tarkastella myös 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla, jolloin otsikko pitäisi taas paikkaansa.

Päätoimittaja Palolan mielestä pääkirjoituksen otsikko voi olla räväkkä. Itse pääkirjoitus kertoo, että rattijuopumukset lisääntyvät kesän koittaessa.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Keskipohjanmaan pääkirjoituksen otsikossa väitettiin nuorten osuuden rattijuoppojen joukossa kasvaneen. Tekstissä aihetta sivuttiin kertomalla, että “Joka kolmas kiinni jäänyt rattijuoppo oli samana ajanjaksona [kolmen kesäkuukauden aikana] 15–24 -vuotias nuori.” Viittaus ei vahvistanut otsikon sanomaa eikä sille löytynyt tukea muualtakaan tekstistä. Lehti ei kantelijan pyynnöstä huolimatta korjannut otsikon väitettä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä pääkirjoituksen otsikolle ei löydy tekstin sisällöstä katetta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan (Rikollisuustilanne 2012, http://www.optula.om.fi/1368801808590) nuorten osuus on viime vuosina jopa vähentynyt. Myöskään päätoimittajan toimittamasta tilastoaineistosta ei löydy tukea otsikolle. Tämän vuoksi neuvosto pitää otsikkoa olennaisena asiavirheenä, jota ei voi hyväksyä edes mielipidekirjoituksena pidettävän pääkirjoituksen otsikossa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.