5150/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi poliitikon talousvaikeuksista, jotka olivat johtaneet ulosmittauksiin ja häätöön. Äänestäjillä on oikeus tietää seikoista, jotka saattavat vaikuttaa kaupunginvaltuutetun toimintaan ja uskottavuuteen.

Kantelu 11.3.2013

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien nettilehdessä perjantaina 14.12.2012 julkaistuun juttuun ”Valtuutetulla muhkeat ulosottovelat” ja erityisesti sen yhteydessä olleeseen valokuvaan sekä printtilehdessä lauantaina 15.12.2012 julkaistuun juttuun ”Valtuutetulla rajut ulosottovelat”.

Kantelun mukaan Savon Sanomat on rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa, koska juttu on julkaistu ilman hänen lupaansa. Henkilökohtaisen elämän ongelmat on yhdistetty kaupunginvaltuutetun rooliin ja jopa tarkoituksella korostettu luottamushenkilön osuutta jutussa. Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 27, jonka mukaan ”Yksityiselämään kuuluvia erittäin arkaluontoisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella. — Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvaa käytettäessä”.

Kantelija kertoo kuulleensa Itä-Suomen hovioikeuden päätöksestä, kun toimittaja kysyi häneltä torstaina 13.12.2012 puhelimitse kommenttia lehteen menossa olevaan juttuun. Kantelija kertoo kauhistuneensa ja yrittäneensä estää uutisen julkaisemisen vedoten siihen, että hän ei halua yksityiselämänsä ongelmia julkisuuteen. Kantelijan mielestä työttömyys ja siitä johtuvat talousvaikeudet sekä häätö autotallista eivät kuulu julkisuuteen.

Kantelun erityisenä kohteena on verkkolehden kuva, joka kantelun mukaan on otettu jostakin valtuuston arkistosta. Kantelija sanoo tunnistavansa, että hän istuu siinä valtuustosalissa. Kuvasta on kuitenkin poistettu osa ja kuvaan on lisätty punainen taustaväri. Sekä verkkosivun juttu että kuva on julkaistu kertomatta kantelijalle siitä etukäteen.

Savon Sanomien vastaus 17.4.2013

Päätoimittaja Jari Tourunen vastaa, että kantelu koskee uutista kuopiolaisen kaupunginvaltuutetun talousvaikeuksista. Hän on käynyt oikeutta talousvaikeuksistaan ja hävisi asiansa Itä-Suomen hovioikeudessa kuten Savon Sanomat 15.12.2012 uutisoi.

Uutisen julkaiseminen on Tourusen mukaan perusteltua, koska aktiivisena poliitikkona kantelijan yksityisyyden suoja on alentunut. Hänet valittiin syksyllä 2012 toiseksi kaudeksi Kuopion kaupunginvaltuustoon. Hän oli myös ehdolla edellisissä eduskuntavaaleissa. Päätoimittajan mukaan poliittisen päättäjän talousvaikeuksista kertovalla uutisella on yhteiskunnallista merkitystä. Tiedostusvälineiden tehtävänä on tarjota äänestäjille sellainen oleellinen tieto, jonka perusteella he pystyvät luomaan mielipiteensä poliittisista toimijoista. Kaupunkien ja kuntien luottamuselimissä tehdään merkittäviä taloudellisia päätöksiä.

Hyvän journalistisen tavan mukaisesti Savon Sanomat antoi päätoimittaja Tourusen mukaan kantelijalle mahdollisuuden kommentoida uutisen tietoja.

Verkkosivulla julkaistu kuva ei ole valtuustosalista, eikä sitä ole käsitelty. Kuva on otettu perussuomalaisten eduskuntavaalivalvojaisissa Kuopiossa ravintola Ampiaisessa.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Savon Sanomat kertoi verkossa ja printissä, että kaupunginvaltuutetulta oli ulosmitattu kaksi asunto-osaketta ja että hänet oli häädetty hovioikeuden vahvistamalla päätöksellä maksamattomien vastikerästein vuoksi autotallistaan. Lehti tarjosi valtuutetulle mahdollisuuden kommentointiin, mutta tämä ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Verkkouutisen yhteydessä lehti julkaisi valtuutetusta arkistokuvan.

Julkisen sanan neuvostolla ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa kantelijan epäilyyn, että hänestä julkaistua kuvaa olisi ratkaisevasti manipuloitu. Neuvostolla ei myöskään ole syytä epäillä, etteikö päätoimittajan vastaus arkistokuvasta pitäisi paikkansa.

Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin, joka muun muassa valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet, päättää talousarviosta sekä antaa tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Valtuuston jäsenet valitaan kunnallisvaaleissa. Julkisen sanan neuvoston mielestä äänestäjillä on oikeus tietää paitsi valtuutetun poliittisesta toiminnasta niin myös hänen luottamushenkilöasemaansa vaikuttavasta muusta toiminnasta ja seikoista.

Tavallisen kuntalaisen asunto-osakkeiden pakkohuutokauppa tai vastikerästeistä johtuva häätö olisivat hänen yksityisyydensuojaansa kuuluvia tapahtumia. Kunnan taloudesta päättävä valtuutettu on kuitenkin eri asemassa. Lehti palveli lukijoitaan kertomalla, että kunnan taloudesta päättävän valtuutetun velkojat joutuivat kääntymään oikeuslaitoksen puoleen turvatakseen saatavansa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.