5149/TV/13

Langettava

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Kantelu 8.3.2013

Kantelijan mukaan MTV3:n tekstitelevisiossa 7.3.2013 julkaistu uutinen on otsikoitu seuraavasti “Tytöt ja media huono yhdistelmä”. Uutisessa ei kuitenkaan mitenkään kerrota, millä tavoin tytöt ja media ovat huono yhdistelmä. Kyseessä on uutinen tutkimuksesta, jossa selvitettiin 10–12-vuotiaiden lasten mediatottumuksia.

Uutisessa kerrotaan, että poikien annetaan vapaammin toimia itsekseen sähköisessä mediassa, kun taas tyttöjen samaa toimintaa valvotaan herkemmin. Otsikko antaa kantelijan mielestä ymmärtää jotakin aivan toista kuin mistä jutussa on kyse – aivan kuin tytöt olisivat poikia tyhmempiä median suhteen, vaikka kyse on jostain aivan muusta.

MTV3:n vastaus 25.3.2013

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV3 uutisoi muiden medioiden tavoin tuoreesta Lasten mediabarometristä 2012, jossa selvitettiin 10–12-vuotiaiden lasten mediatottumuksia. Tutkimuksessa kerrottiin, että vanhemmat valvovat tarkemmin tyttöjen mediakäyttöä. Poikien kokemuksen mukaan vanhemmat eivät ole kiinnostuneita heidän suosikkiohjelmistaan tai internetsivustoistaan. Barometrin mukaan tyttöjen ja poikien erilainen suhtautuminen yhteisöpalvelujen profiilien julkisuuteen ja tuntemattomilta tuleviin kaveripyyntöihin voi osittain kertoa erilaisesta suhtautumisesta internetin tietoturvallisuuteen, Ylä-Anttila kirjoittaa.

Tutkijan mielestä poikien huolettomuus voi olla harkittua ja tarkoituksenmukaista, koska pojille yhteisöpalvelut ovat tapa pitää yhteyttä niihin – usein tuntemattomiin – ihmisiin, joiden kanssa he pelaavat pelejä internetin peliyhteisöissä. Päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan kantelun tekijä tulkitsee, että MTV3 Tekstikanavalla julkaistun jutun otsikko “Tytöt ja media ovat huono yhdistelmä” tarkoittaisi sitä, että tytöt olisivat tyhmempiä median suhteen. Tästä ei ollut kyse, vaan siitä että tutkimuksen mukaan vanhemmat valvovat tyttöjä tarkemmin mahdollisten turvallisuusriskien varalta.

Barometrin laatinut erikoistutkija Annikka Suoninen neuvookin Ylä-Anttilan mukaan vanhempia kiinnittämään huomiota myös poikien nettiturvallisuuteen: “Tyttöjen vanhemmat rajoittivat, säätelivät ja opastivat lapsiaan internetin tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa selvästi poikien vanhempia useammin. Vaikuttaa siltä, että vanhemmat mieltävät internetin käytön olevan selvästi suurempi turvallisuusriski tytöille kuin pojille. Kuitenkin on selvää, että myös poikien on mahdollista päätyä internetin kautta vaikkapa pedofiilien lähentymisyritysten kohteiksi.”

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

MTV3:n teksti-tv:n toimitus oli otsikoinut Lasten mediabarometrista kertovan uutisen seuraavasti: “Tytöt ja media huono yhdistelmä”. Uutisesta selvisi muun muassa, että vanhemmat valvovat tarkemmin tyttöjen kuin poikien median käyttöä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä otsikolle ei löydy jutusta katetta. Myöskään itse juttu ei selvennä, miten otsikko ja juttu liittyvät toisiinsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Kari Heino, Timo Huovinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.