5142/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi nettisivuillaan liikenneonnettomuudesta, jossa sai surmansa yksi henkilö. Jutun yhteydessä julkaistiin noin puolitoista tuntia onnettomuuden jälkeen valokuva kolariautosta. Sen perusteella ei voinut tunnistaa kolarin uhria.

Kantelu 27.2.2013

Kantelun mukaan Iltalehti julkaisi kolariuutisen “Järkyttävää jälkeä bussikolarissa – yksi kuoli”
26.2.2013 kello 10.40 eli tunti kuolemaan johtaneen kolarin jälkeen. Lehti ei huomioinut sitä, etteivät lähiomaiset olleet saaneet suruviestiä vielä tässä vaiheessa. Kuvasta auto oli tunnistettavissa. Tämä johti kantelun mukaan siihen, että kuolleen henkilön veli sai tiedon kuolemasta Iltalehden internetsivulta. Julkaisijan on täytynyt ymmärtää, etteivät viranomaiset ole tässä ajassa ehtineet tunnistaa uhria täysin varmasti ja tavoittaa hänen lähiomaisiaan.

Paikka ja auton ulkonäkö huomioiden moni pystyi kantelijan mielestä päättelemään vainajan henkilöllisyyden. Journalistin ohjeiden 27 kohdan mukaan yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. Kohdan 28 mukaan kuolemantapauksista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. Kantelijan mielestä Iltalehti on rikkonut näitä molempia kohtia. Iltalehti ei ole noudattanut hienotunteisuutta, sillä se on julkaissut uutisensa, ennen kuin suruviesti on tavoittanut lähiomaiset. Yksityiselämän suojaa ei myöskään ole huomioitu.

Julkaistussa kuvassa vainaja on kantelun mukaan edelleen sisällä autossa, vaikka ruumis ei kuvassa näykään. Kuvan julkaisussa ei ole noudatettu minkäänlaista hienotunteisuutta, jota 28 kohdan mukaan tulisi noudattaa. Tällaisen kuvan julkaiseminen tuottaa omaisille suurta kärsimystä. Kolarissa kuollut henkilö on kantelijan sukulainen, ja siksi hänellä on tiedossaan kantelun faktat. Artikkeli ja kuva loukkaavat kantelijaa ja hänen perhettään, ja niiden julkaisu on kantelun mukaan aiheuttanut heille erittäin suurta mielipahaa.

Iltalehden vastaus 15.4.2013

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehti julkaisi STT:n välittämän, kello 9.27 tapahtuneen ja yhden hengen kuolemaan johtaneen kolariuutisen verkkosivuillaan kantelussa mainittuna ajankohtana kello 10.40. Uutista täydennettiin myöhemmin lehden omilla tiedoilla. Uutisteksti ei sisällä tunnistetietoja, mutta kertoo yleisen kuvauksen julkisella ja vilkkaasti liikennöidyllä tiellä tapahtuneesta onnettomuudesta ja sen seurauksista.

Itse kantelu kohdistuu Kivelän vastauksen mukaan ennemminkin jutun yhteydessä julkaistuun kuvaan kuin itse tekstiin. Toisin kuin kantelussa väitetään, kantelun kohteena oleva kuva on julkaistu uutisen yhteydessä vasta kello 10.58. Kellonaika käy Kivelän mukaan ilmi Iltalehden palvelimille kirjautuneista lokitiedoista.

Uutiskuvasta ei päätoimittaja Kivelän mukaan pysty tunnistamaan varmasti kuin auton värin. Iltalehti on varmistanut kuvaa julkaistessaan, että ajoneuvon rekisterinumero tai mahdollinen turmaan osallisille kuuluva ja heidän tunnistamisensa aiheuttava irtaimisto ei ole valokuvassa näkyvissä.  Iltalehti myös arvioi ennen kuvan julkaisua kuvan ja viranomaisilta saatujen tietojen perusteella, että pelastuslaitos on jo sahannut auton katon irti ja siirtänyt uhrin pois autosta. Uhri ei ole millään tavoin kuvassa näkyvissä.  Kuva on rajattu niin että paikalla olevat, alkuperäisessä kuvassa katsojasta nähden kuvan oikeassa laidassa työtään tekevät viranomaiset ja muut henkilöt eivät näy kuvassa.

Onnettomuus sattui Kivelän mukaan satojentuhansien ihmisten asuinalueella (Oulun seutu) ja vilkkaasti liikennöidyllä Kajaani–Oulu -valtatiellä. Onnettomuuden yksityiskohtia (oliko auto kääntynyt sivutieltä vai ajautunut törmäykseen vastaantulevien kaistalta tai mistä suunnasta ja kuinka pitkältä onnettomuuden osapuolet olivat tulleet) ei ole yksilöity. Tämän vuoksi Iltalehdellä oli Kivelän mukaan perusteltu syy olettaa, ettei turman uhrin henkilöllisyys paljastu artikkelin tietojen perusteella. Lisäksi viranomaisilta saatujen tietojen valossa toimituksella on ollut perusteltu syy olettaa, että tieto kuolemasta on ehditty toimittaa uhrin lähiomaisille.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Iltalehti julkaisi onnettomuusuutisen ja valokuvan kolariautosta. Uutisessa kerrottiin kolaripaikan sijainti ja se, että autoa kuljettanut henkilö oli saanut surmansa. Kuva julkaistiin noin puolitoista tuntia kuolonkolarin jälkeen. Poliisi vei suruviestin lähiomaisille noin viisi tuntia myöhemmin.

Onnettomuus sattui valtatiellä, jossa päivän aikana liikkuu tuhansia ihmisiä. Tiedotusvälineiden tehtävä on kertoa yleisölle julkisella paikalla tapahtuneista onnettomuuksista tuoreeltaan ja noudattaen Journalistin ohjeiden mukaista hienotunteisuutta. Lehti kertoi yhden henkilön kuolemasta, mutta ei maininnut edes uhrin sukupuolta. Valokuvassa oli romuttunut punainen henkilöauto. Kuvasta ei näe rekisteritunnusta eikä muutakaan sellaista seikkaa, jonka perusteella auton voisi varmuudella yksilöidä ja tunnistaa. Onnettomuuden uhria ei näy autosta. Tällä perusteella toimitus on noudattanut riittävää hienotunteisuutta uhria ja hänen läheisiään kohtaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.