5136/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi Pudasjärven tavoitteesta lisätä maahanmuuttajien määrää kaupungissa. Alkuperäistä nettijuttua muutettiin kertomatta siitä yleisölle. Neuvosto hyväksyy tällaisen käytännön, koska jutusta poistettu kohta ei sisältänyt olennaista virhettä.

Kantelu 22.2.2013

Kantelijan mielestä 20.1.2013 julkaistu printtiuutinen ”Suomi sujuu, pimeys pelottaa” ja siitä nettiin versioitu lyhyempi juttu ”Maalaiskaupungin hurja tavoite: Kymmenen prosenttia maahanmuuttajia” sisälsivät olennaisia virheitä. Jutuissa väitettiin, että Helsingissä on alle 10 prosenttia maahanmuuttajia. Kantelijan mukaan oikea luku olisi 11,8 prosenttia. Hän perustaa näkemyksensä Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin syntyperäisistä ulkomaalaisista Helsingissä vuoden 2011 lopussa. Saman lähteen pohjalta kantelija pitää virheellisenä myös juttujen toista väitettä, jonka mukaan Pudasjärvellä asuu ja työskentelee 120 ulkomaalaista. Hänen mielestään oikea lukumäärä on 99.

Kantelija pyysi toimitusta korjaamaan Helsinkiä koskevan virheen, mutta ei ole saanut vastausta pyyntöönsä. Sen sijaan toimitus poisti nettiuutisesta Helsinkiä käsittelevän lauseen.

Savon Sanomien vastaus 12.3.2012

Toimituspäällikkö Mauri Liukkosen mielestä jutussa ei ollut virhettä. Kantelija lähetti oikaisupyynnön toimittajalle, joka oli työmatkalla. Toimittaja pyysi varmuuden vuoksi poistamaan nettijutusta kiistanalaisen, Helsingin maahanmuuttajamäärää koskevan lauseen, kunnes hän ehtisi tarkistaa tietonsa. Tarkistus osoitti, ettei uutisessa ollut oikaistavaa. Näin ollen toimituspäällikkö pitää yhden lauseen poistamista nettijutusta normaalina toimituksellisena editointina, josta ei ole syytä kertoa lukijoille erikseen.

Liukkonen kertoo toimituksen käyttäneen Tilastokeskuksen tietoa, jonka mukaan ulkomaalaisten osuus Helsingin väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 8 prosenttia. Helsingin kaupungin Tietokeskus puolestaan ilmoittaa, että vuoden 2012 lopussa ulkomaan kansalaisia oli Helsingin väestöstä 8,4 prosenttia. Liukkonen myös vetoaa Tietokeskuksesta saamaansa näkemykseen, jonka mukaan ”maahanmuuttajista puhuttaessa törmätään termien viidakkoon, ja maahanmuuttajien lukumäärää on äärettömän vaikea, jopa mahdoton kirjata täysin eksaktisti”.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Lehti kertoi Pudasjärven maahanmuuttopolitiikasta. Juttujen mukaan kaupunginvaltuuston tavoitteena on, että vuonna 2018 kaupungin asukkaista 10 prosenttia on maahanmuuttajia. ”Moiseen ei ihan yllä edes Helsinki”, toimittaja arvioi tavoiteltua maahanmuuttajien määrää.

Kantelija ja lehti vetoavat samaan tilastoaineistoon, mutta tulkitsevat sitä erilaisista lähtökohdista. Kantelijan mielestä termi maahanmuuttaja sisältää kaikki ulkomaista syntyperää olevat Suomen asukkaat, kun taas lehti rajaa termin käsittämään vain ulkomaan kansalaiset. Neuvoston mielestä kumpaakaan tulkintaa ei voi pitää olennaisesti virheellisenä. Tästä syystä lehden ei tarvinnut kertoa lukijoille, että se muokkasi nettijuttua jälkikäteen. Pudasjärvellä asuvien ulkomaalaisten määrän lehti kertoi riittävän täsmällisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.