5128/SL/13

Vapauttava

Lehti raportoi yli 10 vuotta kestäneen esitutkinnan ja oikeudenkäynnin viimeisistä vaiheista vajavaisesti. Toimitus korjasi kuitenkin myöhemmin laiminlyöntinsä ja seurasi oikeudenkäynnin muutoksenhakuprosessin loppuun saakka.

Kantelu 14.2.2013

Kantelu kohdistuu Kauppalehden Jippii-uutisointiin, 21.12.2012 ja sitä ennen julkaistuihin uutisiin. Kauppalehti ja kauppalehti.fi ovat seuranneet Jippii-oikeudenkäyntiä sen alusta asti. Helsingin hovioikeus antoi 21.12.2012 tuomion, jolla kaikki jutussa syytettyinä olleet vapautettiin kaikista syytteistä.

Kauppalehti on kantelun mukaan jättänyt kertomatta tästä ainakin verkkosivuillaan. Kantelija ei ole huomannut myöskään paperilehdessä mitään mainintaa. Lehden verkkosivulla on julkaistu pieni STT:n välittämä uutinen, jossa kerrotaan Elisan osuudesta tuomiossa eli että Elisa vapautettiin yhteisösakosta.  Rikosoikeudellisista syytteistä ei ole uutisoitu lainkaan.

Kantelija lähetti asiasta sähköpostia toimitukseen useammallekin henkilölle 24.12.2012, 10.1. ja 10.2.2013. Päätoimittaja vastasi kolmanteen viestiin ja kertoi lehden viime vuosina käyttäneen Jippii-uutisissaan uutistoimistoa, mutta senkin käyttöä on vuodesta 2010 vähennetty. Päätoimittaja vetosi myös oikeusprosessin kestoon (yli 10 vuotta) ja monimutkaisuuteen.

Kantelija piti päätoimittajan vastauksen perusteella ilmeisenä, että Kauppalehti ei aio uutisoida sitä, että pitkän, vastaajien oikeusturvaa ja elämää koetelleen oikeudenkäynnin päätteeksi kaikki syytetyt on vapautettu kaikista syytteistä. Kantelija pitääkin Kauppalehden menettelyä Journalistin ohjeiden 35. kohdan vastaisena. Koska Kauppalehti on vuosien varrella säännöllisesti uutisoinut Jippii-prosessin kulusta, olisi myös lainvoimaisen vapauttavan tuomion uutisoiminen aikaisempien juttujen laajuudessa ollut kantelijan mielestä oikein ja kohtuullista viimeistään siinä vaiheessa, kun joku tätä lehdeltä pyytää.

Kantelija on pyytänyt, että oikeusprosessin nykytilasta eli hovioikeuden vapauttavasta päätöksestä olisi uutisoitu Kauppalehdessä.

Kauppalehden vastaus 6.3.2013 ja vastauksen täydennys 25.6.2013

Päätoimittaja Arno Ahosniemi vastaa, että Kauppalehti on uutisoinut hovioikeuden 21.12.2012 antamasta vapauttavasta päätöksestä 19.2.2013 Kauppalehti.fi:ssä, 20.2.2013 painetussa Kauppalehdessä sekä 28.2.2013 niin ikään painetussa Kauppalehdessä.

Kauppalehden uutisarkistosta käy ilmi, että viime vuosina Jippii-oikeudenkäyntiin liittyvissä kysymyksissä on käytetty pääsääntöisesti STT:n uutisaineistoa, eikä Kauppalehden toimituksessa ole ollut nimettyä toimittajaa, jonka tehtävänä olisi ollut Jippiin tapauksen seuraaminen. Jippiin tapaus ei päätoimittajan mukaan muutoinkaan ole ollut moniin vuosiin näkyvästi uutisoituna Kauppalehdessä tai verkkosivuilla.

Journalistin ohjeissa todetaan, että ”jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka”. Päätoimittaja sanoo, että tätä ohjetta noudatetaan Kauppalehden toimituksessa.

Kantelijan voimakkaista vaatimuksista huolimatta (JO3: journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä) lehti ei Ahosniemen mukaan ryhtynyt heti uutisoimaan hovioikeuden 21.12.2012 antamasta päätöksestä. Sen sijaan toimitus arvioi, että kyseessä olevan oikeusprosessin pitkästä kestosta ja monista käänteistä johtuen on ilmeistä, että joku osapuolista hakee valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Toimitus päätti uutisoida asian sen aktualisoituessa uudelleen. Näin tapahtuikin jo muutaman päivän kuluttua, tiistaina 19.2.2013, jolloin syyttäjä tiedotti hakevansa asiassa muutoksenhakulupaa Korkeimmalta oikeudelta. Kauppalehti.fi:ssä oli uutinen samana päivänä ja painetussa lehdessä keskiviikkona 20.2.2013.

Lisäksi painetussa Kauppalehdessä julkaistiin torstaina 28.2.2013 uutinen oikeuskäsittelyjen pitkittymisestä erityisesti talousrikosjuttujen osalta. Ahosniemi kirjoittaa, että lehti nosti esimerkiksi Jippiin tapauksen. Uutisessa kerrataan hovioikeuden 21.12.2012 antama päätös, jonka mukaan jutun vastaajien kaikki aiemmat tuomiot kumottiin.

Vastauksensa täydennyksessä 25.6.2013 päätoimittaja Ahosniemi lisää, että Kauppalehti julkaisi 6. ja 7.6.2013 jutut “KKO vahvisti Jippii-syytteiden hylkäämisen” ja “Jippii-juttu päättyi syytettyjen eduksi”. Jutuissa kerrottiin, että KKO ei myöntänyt syyttäjille jutussa valituslupaa, jolloin hovioikeuden syytteet hylännyt tuomio jäi voimaan.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Kauppalehti teki lukuisia uutisia ja haastatteluja monivaiheisesta ja yli kymmenen vuotta kestäneestä pörssirikostutkinnasta ja -oikeudenkäynnistä. Lehti kertoi 2009 hovioikeuden antamista vankeus- ja sakkotuomioista Jippiin johdolle mainiten osan nimeltä. Korkein oikeus poisti myöhemmin tuomiot ja palautti asian käsittelyn hovioikeuteen, joka hylkäsi joulukuussa 2012 kaikki syytteet ja vaatimukset. Tällöin lehti kirjoitti vain hylätyistä vahingonkorvausvaatimuksista, mutta jätti kertomatta Jippiin johtoon kohdistuneiden rikossyytteiden hylkäämisestä. Lehti palasi aiheeseen noin kaksi kuukautta myöhemmin, kun syyttäjät hakivat muutosta hovioikeuden tuomioon. Lehti mainitsi tällöin rikossyytteiden hylkäämisen.  Lehti kertoi kesäkuussa 2013, että Korkein oikeus hylkäsi syyttäjien muutoksenhaut.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineelle syntyy Journalistin ohjeiden mukainen seurantavelvollisuus viimeistään silloin, kun se aloittaa oikeusprosessin uutisoinnin kertomalla syytettyjen ja tuomittujen henkilöiden nimiä. Jippii-oikeudenkäynti on poikkeuksellinen suomalaisessa talousrikoshistoriassa, ja myös Kauppalehti seurasi sen alkuvaiheita tarkasti. Sen vuoksi olisi ollut vähintäänkin kohtuullista, että lehti olisi heti joulukuussa 2012 kertonut rikossyytteiden hylkäämisestä samalla, kun se uutisoi vahingonkorvausvaateiden kaatumisen.

Laiminlyöntiä ei voi neuvoston mielestä kuitenkaan pitää raskauttavana, koska oikeusprosessi jatkui. Lisäksi lehti korjasi laiminlyöntinsä kaksi kuukautta myöhemmin 20.2.2013 oikeudenkäynnin seuraavassa vaiheessa. Tällöin syyttäjät hakivat muutoksenhakulupaa Korkeimmalta oikeudelta. Lehti teki lisäksi 28.2.2013 erillisen jutun venyvistä oikeudenkäynneistä ja käytti esimerkkinä Jippiitä. Tässä yhteydessä toimitus myös kertoi aiemmin nimeltä mainitsemiensa henkilöiden syytteiden hylkäämisestä. Kesäkuussa 2013 Kauppalehti asianmukaisesti kertoi, että KKO ei antanut muutoksenhakulupaa, jolloin hovioikeuden vapauttava päätös jäi voimaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.