5112/SL/13

Vapauttava

Lehti esitteli neljä yli 60-vuotiasta valokuvamallia. Osa jutun kuvista oli aikaisemmin julkaistu Viva-lehdessä, minkä Iltalehti toi julki kuvien myyjän kanssa sovitulla tavalla. Iltalehden ja Vivan juttujen näkökulmat poikkesivat selvästi toisistaan, joten Iltalehden ei tarvinnut mainita Vivaa lähteenään. 

Kantelu 28.1.2013 

Kantelija on Viva-lehden päätoimittaja, jonka mielestä Iltalehden Viikonvaihde-liitteessä 15.12.2012 julkaistu juttu ”Mallintyö ei ole iästä kiinni” pohjautui Vivassa 2.10.2012 ilmestyneeseen artikkeliin. Liitteen kannen otsikko kuului ”Seksikkyys ei ole iästä kiinni – Suomen vanhimmat valokuvamallit”.  ”Suomen vanhimmat mallit” mainittiin myös kantalehden etusivulla.

Kantelija kirjoittaa, että Iltalehti osti omaa juttuaan varten kolme Vivassa julkaistua muotikuvaa ja käytti niistä yhtä – lähdettä mainitsematta –  kantalehden etusivulla, liitteen kannessa ja jutun aloituskuvana.

Kantelija moittii käytäntöjä, jotka eivät anna tunnustusta lainaamisen kohteeksi joutuneelle medialle ja hämärtävät yleisön käsitystä siitä, ketkä jutun ovat tehneet ja mihin mediaan. Hän ei hyväksy sitä, että Iltalehti mainitsi alkuperäisen lähteen eli Vivan vain kahden pikkukuvan yhteydessä, mutta jätti maininnan pois kolmessa eri yhteydessä julkaistusta pääkuvasta. Kantelijan mukaan Vivan toimittaja oli painottanut kuvissa esiintyneiden mallien mallitoimistolle, että jos kuvat julkaistaan muualla, Viva on mainittava lähteenä. Kantelussa ihmetellään myös Iltalehden tapaa esittää Vivan jutun valokuvaajan ja toimittaja samalla painoarvolla ja samassa yhteydessä kuin Iltalehden oman toimittaja.

Kantelijan mielestä life style -aineistoa aineistoa lainattaessa pitää olla yhtä huolellinen kuin uutista lainattaessa ja antaa lähteelle ja tekijöille heidän ansaitsemansa tunnustus tehdystä työstä. Hän ei pidä hyväksyttävänä, että toinen media voisi kuvan ostamalla omia muiden tekemän aineiston ikään kuin itse tehdyksi. Viva on julkaissut vuosittain alusvaatejuttuja, joiden kuvissa esiintyy 60–90-vuotiaita malleja. Iltalehti kertoi, että sen haastattelemat pääkuvan mallit ovat esiintyneet aikakauslehden alusvaatekuvaukissa, mutta jätti kertomatta, että kysymys oli nimenomaan Vivan kuvauksista. Mallit eivät ole esiintyneet Vivan lisäksi muissa alusvaatekuvauksissa.

Kantelija huomauttaa myös Iltalehden faktavirheestä: Iltalehti väitti kannessaan haastatelleensa Suomen vanhinta alusvaatemallia, vaikka tällaista tietoa ei enää löydy itse jutusta. Vivan jutuissa on ollut mukana vielä vanhempi malli. 

Iltalehden vastaus 4.3.2013

Päätoimittaja Kari Kivelä toteaa, että viisi sivua pitkässä jutussa esiintyi neljä iäkästä mallia.  Jutussa oli kymmenen kuvaa, joista kolme oli ostettu Otavamedian Kuvapalvelu Oy:ltä. Päätoimittaja kiistää Iltalehden missään vaiheessa tutustuneen Vivan aikaisemmin julkaistuun juttuun. Sen sijaan toimittaja Kivelän mukaan teki juttua iäkkäistä, leimallisesti nuorten töitä tekevistä ihmisistä. Yksi taho, jota toimittaja lähestyi, oli mallitoimisto Azzurro. Sieltä toimittaja sai päätoimittajan kertoman perusteella tiedon kahdesta iäkkäästä naisesta toimiston listoilla.

Toimittaja haastatteli naisia, jotka kertoivat kokemuksistaan myös alusvaatekuvauksissa. Kivelä kirjoittaa toimittajan pyytäneen Azzurrosta mallien autenttisia työnäytteitä vasta haastattelujen jälkeen. Toimistolta lähetettiinkin näytteitä, joiden joukossa olivat myös Viva-lehdelle tehdyt kuvat. Vasta siinä vaiheessa Iltalehden toimitus Kivelän mukaan törmäsi Viva-lehden sisältöön, mutta ei vieläkään tiennyt, oliko kuvat iäkkäistä malleista julkaistu Vivan jutussa tai mainoksessa tai oliko Viva julkaissut jonkin muun lehden tekemiä kuvia. Hän tarkentaa, että Iltalehdelle ei juttua tehtäessä selvinnyt, kenelle ja kuinka paljon alusvaatekuvauksia oli tehty. Haastateltavat eivät nostaneet esiin mainostajia tai kuvausten teettäjiä.

Kivelä kuvailee, että Viikonvaihde-liitteen esimies soitti Viva-lehteen ja tiedusteli siellä julkaistuja kuvia. Vivan toimitus kehotti häntä kääntymään kuvan julkaisuoikeudet omistavan Suomen Kuvapalvelun puoleen. Kun Iltalehti julkaisi Kuvapalvelusta ostamansa kuvat, se Kivelän mukaan noudatti krediiteissään niitä pyyntöjä ja ohjeita, jotka oli Kuvapalvelusta saanut. Pääkuvan yhteyteen laitettiin kuvatoimiston lyhenne SKOY, ja pieniin kuviin liitettiin myös maininta Vivasta. Kivelä pitää poikkeuksellisena sitä, että kuvatoimisto pyytää jonkun muun kuin kuvatoimiston itsensä nimen laittamista kuvien yhteyteen. Iltalehti kuitenkin toimi pyydetyllä tavalla ja julkaisi kuvaajan sekä kuvien tyylistä vastaavan stailaajan nimet. Kuvapalvelusta ostettuja kuvia Iltalehti käytti Kivelän mukaan siitä syystä, että ne symbolisoivat mallin työhön liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia.

Kivelä korostaa, että kuvien alkuperäislähde on luovuttanut työnsä saman konsernin myyntipalvelulle ja hyväksynyt ne ehdot, joilla aineistoa myydään. Viva-lehti itse ohjasi Iltalehden asioimaan Suomen Kuvapalvelun kanssa. Kantelijan mielestä Iltalehdessä olisi pitänyt mainita kuvien olevan Viva-lehden alusvaatekuvauksista. Kivelä puolestaan korostaa, että Iltalehden juttu ei kuitenkaan kertonut kuvauksista, vaan iäkkäiden mallien kokemuksista ja ympäristön suhtautumisesta mallin työhön.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7). Periaatelausuma lainaamisesta (http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/)

Viikonvaihde-liitteen pääjutussa haastateltiin 67?77-vuotiaita malleja. Kaksi heistä esiintyi alusvaatekuvassa, jonka Viva-lehti oli aikaisemmin julkaisut. Iltalehti käytti tätä kuvaa etusivullaan, Viikonvaihde-liitteen kannessa ja itse jutun pääkuvana. Jutun otsikon ja ingressin alla kerrottiin Iltalehden toimittajan nimi. Samassa yhteydessä mainittiin myös Suomen Kuvapalvelu Oy:n lyhenne sekä Vivalle valokuvan ottaneen kuvaajan nimi ja sen toimittajan nimi, joka oli vastannut Vivan jutun tekstistä ja tyylistä. Iltalehden kansikuvien yhteydessä tekijöiden nimiä ei kerrottu. Kahden muun Kuvapalvelulta hankitun kuvan reunassa mainittiin Viva sekä nimettiin Vivalle työskennelleet kuvaajat ja toimittaja. Laaja artikkeli sisälsi myös kolmen muun kuvaajan ottamia kuvia sekä yhden mainoskuvan.

Yhtä Vivassa aikaisemmin julkaistua kuvaa käytettiin Iltalehdessä poikkeuksellisen näkyvästi.  Iltalehti oli ostanut kuvat käyttöönsä yleisesti kuvia myyvältä kuvatoimistolta ja oman ilmoituksensa mukaan noudatti sopimusehtoja. Neuvosto pitää kuvien käyttöehtoja sopijaosapuolten välisenä asiana. Kuvien käyttöoikeuksista ja mahdollisesta käytön rajauksesta on tapana sopia ennen kuvien myymistä. 

Neuvoston periaatelausumassa lainaamisesta todetaan, että ”mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on syytä tuoda esiin”. Tässä tapauksessa kantelija odotti, että Iltalehti olisi kertonut, millaisessa yhteydessä kuvat alun perin julkaistiin. Vivan jutussa kuvat olivat osa alusvaatteiden tuote- ja hintaesittelyä ja niiden yhteyteen oli liitetty yhden mallin haastattelu. Hän kertoi siinä kauneutensa saloista. Iltalehti puolestaan ei esitellyt tuotteita, vaan haastatteli neljää mallia, jotka kertoivat omasta työstään. Vivan ja Iltalehden juttujen näkökulmat poikkesivat toisistaan niin paljon, ettei Iltalehden juttukokonaisuuden voi katsoa perustuneen Vivan ideaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.