5067/SL/12

Langettava

Lehden taloussivulla julkaistut viite- ja peruskorkotiedot olivat virheellisiä useiden viikkojen ajan. Pyynnöistä huolimatta toimitus ei korjannut virheellisiä tietoja, vaan ne olivat viikkoja lehden sivuilla.

Kantelu 2.12.2012

Kantelijan mukaan Hämeen Sanomien talousosaston korkotaulukossa olivat mm. 21. ja 25.9. sekä 3. ja 16.10.2013 lähes kaikki eri pankkiryhmien prime-korot virheelliset. Myös peruskorko oli virheellinen. Kantelija kertoo lähettäneensä 21.9.2012 puutteellisista korkotiedoista sähköpostiviestin lehden päätoimittajalle. Koska korkotiedot olivat lehdessä edelleen päivittämättä 25.9., kantelija lähetti sähköpostiviestin lehden talousosaston sähköpostiosoitteeseen. Vastausta hän ei saanut päätoimittajalta eikä talousosastolta. Myöskään korkotietoja ei oikaistu.

Kantelija yritti 3.10. saada korjaukset korkotaulukkoon lähettämällä tekstiviestin lehdessä ilmoitettuun palautenumeroon. Hän yksilöi myös tässä viestissä korkotaulukossa olevat puutteet. Samalla kantelija esitti ihmettelynsä siitä, että aiemmin lähetettyjen viestien perusteella korkotietoja ei ollut korjattu tai koko taulukkoa poistettu lehdestä. Kantelija kertoo myös kummastelleensa sitä, että viesteihin ei ollut vastattu.

Koska korkotiedot olivat edelleen 6.10. puutteelliset, kantelija lähetti lehden verkkosivujen kautta palautteen. Tähän hän sai samana päivänä vastauksen. Koska korkotietoja ei 16.10. mennessäkään ollut korjattu, kantelija irtisanoi lehtensä tilauksen. Kantelijan postilaatikkoon ilmestyi 24.11. ilmeisesti näytenumero Hämeen Sanomista. Kantelijan mukaan siinä lehden numerossa näyttivät prime-korot olevan ajan tasalla, mutta peruskorko oli kuitenkin edelleen virheellinen.

Hämeen Sanomien vastaus 22.1.2013

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen vastaa, että korkotaulukoissa on ilmennyt puutteita, kuten lehden kantelijalle lähettämästä vastauksesta ilmenee. Lähinnä kyse on siitä, että kaikkia korkomuutoksia ei ole välittömästi päivitetty. Ongelmat liittyivät toimitus- ja taitto-ohjelmien sekä sivupohjien uudistamiseen viime vuoden aikana.

Uusi-Kilposen mukaan listan päivitys on nyttemmin ohjeistettu ja tekniikka saatu haltuun, joten siltä osin asia on kunnossa. Päätoimittajan mielestä lehden virhe ei liity mitenkään hyvän journalistisen tavan arviointiin, jota JSN tekee, vaan sinänsä harmilliseen tekniseen ja inhimilliseen virheeseen, josta lehti toki on vastuussa tilaajilleen ja lukijoilleen.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Hämeen Sanomat julkaisi taloussivunsa ylälaidassa taulukkomuodossa eri pankkien prime-korkoja, peruskoron ja helibor-korkoja. Kantelija huomautti toimitusta useasti syys–lokakuussa 2012 virheellisistä tiedoista, mutta ne pysyivät useita viikkoja virheellisinä. Vielä marraskuun lopussa peruskorko oli väärä.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että journalismin ja tiedotusvälineiden uskottavuus perustuu oikeisiin ja virheettömiin tietoihin. Jos lehti kuitenkin julkaisee virheellisiä tietoja, on ne korjattava niin pian kuin mahdollista. Hämeen Sanomien laiminlyönti tässä tapauksessa kesti viikkokausia eikä lehti päätoimittajan vastauksen mukaan missään vaiheessa kertonut virheellisistä tiedoista lukijoilleen ja korjannut niitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.