5042/SL/12

Vapauttava

Toimittaja kirjoitti kolumnissaan pitävänsä murhasta epäiltyä henkilöä syyllisenä. Kolumni julkaistiin samana päivänä kuin Korkein oikeus antoi asiasta oman ratkaisunsa. Näin kirjoitukseen ei voinut sisältyä yritystä vaikuttaa tuomioon.

Kantelu 30.10.2013 

Kantelu kohdistuu 19.10.2012 julkaistiin kolumniin ”Syyllinen”, joka julkaistiin pääkirjoitussivulla ja jossa kirjoitettiin seuraavasti: ”Olen siis sitä mieltä, että Anneli Auer murhasi aviomiehensä – – [Auer] teki sen jälkeen tökerön lavastuksen, jonka poliisi ihmeellisesti nielaisi.”

Kantelijan mielestä sitaatti osoittaa kiistattomasti, että toimittaja otti ennakolta kantaa Auerin syyllisyyteen. Kantelija korostaa, että sovellettava Journalistin ohjeiden kohta perustuu ihmis- ja perusoikeuksiin kuuluvaan ajatukseen syyttömyysolettamasta.

Keskipohjanmaan vastaus 21.10.2012

Päätoimittaja Lassi Jaakkolan mukaan toimittaja esitti kolumnissa henkilökohtaisen mielipiteensä Ulvilan surmajutun tutkinnasta, tuomioistuinkäsittelystä ja tuomioista. Hän oli samaa mieltä käräjäoikeuden ja eri mieltä hovioikeuden ratkaisusta. Kolumni ja Korkeimman oikeuden päätös julkaistiin samana päivänä. Jaakkolan mielestä ei olisi ollut edes aikataulullisesti mahdollista, että toimittaja olisi pyrkinyt vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuun.

Ulvilan surmajuttu on päätoimittajan mukaan mahdollisesti erikoisin Suomen rikoshistoriassa. Eri oikeusasteet ovat antaneet asiasta ristikkäisiä tuomioita. Erityisen laajaa ja mielipiteitä jakavaa on ollut myös asian käsittely mediassa. Kolumnin kirjoittaja kertoi asiasta henkilökohtaisen näkemyksensä.

Toimittaja oletti kirjoituksessaan, että Korkein oikeus päätyy samaan ratkaisuun hovioikeuden kanssa tai palauttaa jutun hovioikeuteen. Kumpikaan oletus ei osunut oikeaan, sillä Korkein oikeus palautti jutun käräjäoikeuteen.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Kolumnisti kertoi kriittisestä suhtautumisestaan Journalistin ohjeeseen ja otti kantaa sekä Bodominjärven surmista epäillyn ja sittemmin vapautetun henkilön että Ulvilassa tapahtuneesta murhasta epäillyn henkilön syyllisyyteen. Hän piti molempia syyllisinä. Lisäksi toimittaja esitti arvelunsa Korkeimman oikeuden päätöksestä, jonka se oli ilmoittanut julkistavansa kolumnin julkaisupäivänä. Sekä vinkkijutussa että varsinaisessa kolumnissa kirjoittaja ihmetteli, miksi Journalistin ohjeet kieltävät ennakoimasta oikeuden päätöksiä. Se tuntui kirjoittajasta kohtuuttomalta, jos kysymyksessä ovat Suomen rikoshistorian korkeimman profiilin jutut. ”No niin, taas mennään. Rikkomaan Journalistin ohjeiden viimeistä eli 35. pykälää”, kolumnisti aloitti kirjoituksensa.

Kolumni on persoonallinen puheenvuoro, jossa sallitaan kärjekäskin kielenkäyttö. Tässä tapauksessa kritiikin kärki kohdistui Journalistin ohjeisiin. Niitä saa arvostella vapaasti, mutta itsesääntelyyn sitoutuneet tiedotusvälineet eivät kuitenkaan voi jättää niitä noudattamatta.
 
Ulvilan murhasta oli jo tehty päätös Korkeimmassa oikeudessa, kun kolumni ilmestyi. Näin ollen kirjoitusta ei voi tulkita asiattomaksi yritykseksi vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuun tai epäasialliseksi ennakoinniksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.