4968/SL/12

Vapauttava

Lehti julkaisi verkkosivuillaan lukijan kirjoittaman uutisen, jossa vaadittiin kerrostaloja ja bussipysäkkejä tupakkavapaiksi alueiksi. Jutussa oli merkintä "lukijan uutinen" ja sen alla oli kirjoittajan nimimerkki. Kokonaisuudesta kävi riittävän selvästi ilmi, että kyseessä ei ollut toimituksen tekemä uutinen.

Kantelu 15.8.2012

Kantelu kohdistuu Varttiin ja sen omakaupunki.fi -sivustoon http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/bussipysakit_ja_kerrostalot_tupakkavapaiksi/ Kantelijan mielestä Omakaupunki/Vartti tarjoaa lukijoilleen mahdollisuuden uutisoida erilaisista tapahtumista ja tapauksista. Lukijoiden lähettämät uutiset tarkastetaan ennen julkaisua. Omakaupunki.fi -sivulla ne on liitetty osioon “Uutiset” ja ne otsikoitu uutisiksi. Pelkästään omien henkilökohtaisten mielipiteiden esittäminen harhaanjohtavasti uutisina ei kantelijan mielestä ole hyvän journalistisen tavan mukaista. Omakaupunki.fi on kantelun mukaan myös vastuussa niiden julkaisusta ja siten myös oikeista otsikoista ja esittelyistä. Mielipidekirjoitukset pitäisi kantelijan mielestä voida selvästi erottaa uutisista.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeisiin, joiden mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta sekä “Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate”.

Päätoimittaja Janne Kaijärven vastaus 11.9.2012

Päätoimittaja Janne Kaijärvi vastaa, että lukijan juttu erottuu selkeästi toimituksen tekemästä sisällöstä. Omakaupunki.fi on julkaissut viikoittain kymmeniä lukijoiden laatimia juttuja jo kahden vuoden ajan. Lehti on antanut lukijoille mahdollisuuden esittää monenlaista sisältöä lukijan uutisena. Niissä lukijat ovat voineet tuoda esiin omia havaintojaan, tietojaan ja mielipiteitään. Lukijoiden tekstit on selvästi merkitty lukijoiden uutisiksi ja ne erottuvat muusta aineistosta myös väritykseltään.

Lukijoiden uutiset ovat Kaijärven mukaan olleet erittäin luettuja ja usein herättäneet vilkasta keskustelua, kuten myös kantelun kohteena olevassa jutussa. Toimituksen tekemässä sisällössä puolestaan uutisen käsite noudattaa perinteisempää käsitystä uutisesta.

Lukijan uutisesta voi päätoimittajan mukaan ilmeisesti tehdä myös harhaanjohtavan tulkinnan, vaikka toimitus on monin keinoin pyrkinyt erottamaan lukijoilta tulevan aineiston helposti ymmärrettäväksi omaksi sisällökseen. Tämän vuoksi lehti on vaihtanut ilmaisun lukijan uutinen muotoon lukijan juttu.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Julkisen sanan neuvosto ratkaisee kantelun, vaikka Vartti -niminen lehti ei enää ilmesty pääkaupunkiseudulla. Kantelussa tarkoitettua käytäntöä jatketaan Sanoma-konsernin Metrossa.

Vartti/omakaupunki.fi julkaisi verkkosivuillaan 14.8.2012 jutun Bussipysäkit ja kerrostalot tupakkavapaiksi. Tekstin alla oli merkintä “Jutun teki Bussimatkustaja”. Jutussa oli merkintä “Lukijan uutinen” ja sen alla linkki, jonka kautta jutun saattoi ilmoittaa asiattomaksi.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kokonaisuudesta selvisi, että kyseessä ei ollut Vartin toimituksen tekemä, perinteinen uutinen. Kun lehti sai tietoonsa neuvostoon tehdyn kantelun, toimitus vielä selvensi eroa värityksellä ja muuttamalla termin “lukijan uutinen” muotoon “lukijan juttu”. Neuvoston mielestä toimituksen menettely selkeytti tilannetta. Yleisö pystyy nyt entistä paremmin erottamaan toimituksen aineiston lukijoiden jutuista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vartti/omakaupunki.fi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.