4964/SL/12

Vapauttava

Lehti kertoi lampurin ampuneen kaksi koiraa. Jutusta ei käynyt selkeästi ilmi, että myös koirien omistajaa epäiltiin lain rikkomisesta. Lehti korjasi puutteen jatkojutussaan, joka julkaistiin kolme päivää myöhemmin.

Kantelu 11.8.2012

Kantelijan mukaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa 10.8.2012 julkaistu juttu “Koiranomistaja sai kammottavan puhelun: Onko sinulla koiria vai susia? No ei ole enää” http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288491020135.html on hyvän journalistisen tavan vastainen. Juttu ei pyri totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, tietoja ei ole tarkistettu, yleisö ei voi erottaa mielipiteitä sepitteellisestä aineistosta, tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti, uutistapahtumaa ei ole seurattu loppuun saakka, virheitä ei ole korjattu ja samanaikainen kuuleminen on laiminlyöty.

Jutussa ei kantelun mukaan kerrota lainkaan laeista koirien irtipitämisestä, omaisuuden suojelemisesta eikä perustietoja lampaista. Uutisessa kuullaan vain koiransa menettänyttä naista. Muissa tiedotusvälineissä selitettiin isännän toimet ennen koirien ampumista: Koiria on yritetty häätää huutamalla, ajamalla ja ampumalla varoituslaukaukset. Lopulta koirat on häädetty tappamalla niistä kaksi.

Kantelija on oman ilmoituksensa mukaan pyytänyt virheen korjausta, mutta lehti ei ole korjannut virhettä.

Ilta-Sanomien vastaus 19.10.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että Ilta-Sanomien juttu perustuu koiranomistajan haastatteluun ja poliisin tiedotteeseen. Kantelija ei ole myöskään väittänyt, etteivätkö jutun tiedot olisi paikkansapitäviä. Juttu on julkaistu 10.8.2012 saatavilla olleen tiedon perusteella. Kantelun päiväyksen (11.8.2012) jälkeen Ilta-Sanomat julkaisi jatkojutun http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288491728305.html. Siinä on päätoimittajan mukaan tuotu esiin muun ohella poliisilta saatu tieto, jonka mukaan myös koiranomistajan toimintaa tutkitaan epäiltynä metsästyslain rikkomisena. Tämä tieto saatiin alkuperäisen jutun jälkeen. Ilta-Sanomat on päätoimittajan mukaan siis täydentänyt raportointiaan, kun uutta tietoa on ollut saatavilla.

Kantelija vetoaa myös samanaikaiseen kuulemiseen. Päätoimittaja Sadeojan mukaan ampujaa ei tavoitettu uutista tehtäessä. Koska ampuja ei ollut tunnistettavissa Ilta-Sanomien uutisesta, Journalistin ohjeiden kohdat jälkikäteisestä kuulemisesta tai omasta kannanotosta eivät siten tule sovellettaviksi.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13).

Ilta-Sanomien verkkoversiossa kerrottiin lampurin ampuneen kaksi hänen lampaitaan ahdistellutta koiraa lammasaitaukseen. Juttu perustui koirien omistajan kertomukseen ja poliisin tietoihin. Uutisen lopussa mainitaan, että poliisi tutkii asiaa metsästyslain rikkomisena ja vahingontekona, mutta ei selkeästi kerrota, että metsästyslain rikkomisesta on epäiltynä juuri koirien omistaja. Kolme päivää myöhemmin Ilta-Sanomat julkaisi jatkojutun, jossa asia kerrotaan selkeästi jo otsikossa.
 
Julkisen sanan neuvosto ei päätöksessään ota kantaa lampurin tunnistettavuuteen, samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon, koska kantelija ei ole asianomistaja eikä hän ole hankkinut asianomistajan eli lampurin suostumusta.

Neuvoston mielestä Ilta-Sanomien uutinen vetoaa tunteisiin ja on yksipuolinen, koska ammuttujen koirien omistaja on ainoa haastateltava. Yksipuolisuutta korostaa vielä se, että jutussa ei selkeästi kerrota, että myös häntä epäillään rikoksesta. Lehti voi kuitenkin journalistisen päätösvaltansa perusteella valita julkaisemansa jutun näkökulman oman harkintansa mukaan, kunhan ei riko Journalistin ohjeita.

Tässä tapauksessa Ilta-Sanomat korjasi jutussa olleen puutteen jatkojutullaan, jossa selkeästi kerrottiin, että myös koirien omistajaa epäillään lain rikkomisesta. Näin Journalistin ohjeiden vaatimus raportoinnin täydentämisestä toteutui. Lisäksi neuvosto kiinnittää Ilta-Sanomien huomion jutuissa olevaan linkityspuutteeseen. Alkuperäisessä jutussa ei ole linkkiä jatkojuttuun, vaikka sillä lehden lukijalle olisi merkitystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Marja Irjala, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.