4955/SL/12

Langettava

Painetun lehden tekstiviestipalstalla rinnastettiin maahanmuuttajien vastaanottokeskuksen asukkaat "löyhkääviin mustiin pökäleisiin" ja kysyttiin, voisiko joku pelastaa seudun moisista. Teksti on asiaankuulumaton ja halventava.

Kantelu 4.8.2012

Kantelijan mukaan Etelä-Saimaan tekstiviestipalstalla julkaistiin 3.8.2012 seuraava teksti: “Liekö Konnunsuon liepeillä löyhkä johtuu tienvarsilla kuleksivista mustista pökäleistä? Voisiko joku pelastaa seudun moisista!”

Tekstissä viitataan kantelijan mielestä suoraan maahanmuuttajiin ja vastaanottokeskuksen asukkaisiin. Teksti ei kantelijan mieleistä sovi Etelä-Saimaan palstoille ja on loukkaava. Teksti on julkaistu painetun lehden lisäksi myös verkkolehdessä, mistä se on poistettu.

Etelä-Saimaan vastaus 2.10.2012

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että kantelijan mukaan teksti viittaa suoraan maahanmuuttajiin ja vastaanottokeskuksen asukkaisiin. Etelä-Saimaan tekstiviestipalstalla viestien lähettäjät kommentoivat asioita pääosin nimettömästi. Jotkut kirjoittajat esiintyvät omalla nimellään.
Estari-palstan editointia varten on kirjoitettu mahdollisimman selkeät ohjeet. Ohjeissa on mm. seuraava osio: ”Kohteena olevan ihmisen yhteiskunnallinen asema vaikuttaa kritiikin sietoon: kaupunginjohtajaa voi järkevässä mitassa arvostella, vapaaehtoistyötä tekevää juniorivalmentajaa ei. Herjaamiset, rasistiset kommentit, kunnianloukkaukset on kielletty. Rasistisissa viesteissä julkaisukynnys on erityisen korkealla. Etelä-Saimaa vannoo kansainvälistymisen nimiin. Tällä palstalla ei voi ryssitellä eikä muutenkaan osoitella ihmisiä kansallisuuden perusteella.”

Kantelun kohteena oleva viesti ei päätoimittaja Lakan mukaan sisällä suoraan rasismia. Viestissä ei kerrota, mihin kirjoittaja viittaa.  Jos viestissä olisi ollut suora viittaus maahanmuuttajiin ja vastaanottokeskukseen, sitä ei olisi julkaistu yllä olevan ohjeen perusteella.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Julkisen sanan neuvosto rinnastaa painetussa lehdessä julkaistavat lukijoiden tekstiviestit lehden mielipideaineistoon, josta toimitus tekee julkaisupäätöksen. Kyse ei ole verkossa käytävästä keskustelusta.

Neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaan julkaisema tekstiviesti kohdistui Konnunsuon vastaanottokeskuksessa asuviin maahanmuuttajiin. Heitä nimitettiin löyhkääviksi mustiksi pökäleiksi ja kysyttiin, voisiko joku pelastaa seudun moisista. Neuvoston mielestä asiaankuulumattomat ja halventavat ilmaisut loukkasivat ihmisarvoa. Toimitus oli myös laiminlyönyt omia editointiohjeitaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.