4932/SL/12

Vapauttava

Lehden verkkouutisessa, jossa kerrottiin itsemurhista, oli vuosilukuvirhe. Kantelijan pikaisista pyynnöistä huolimatta korjaus viivästyi. Virhe ei ollut olennainen eikä viivästymisestä koitunut kohtuutonta haittaa.

Kantelu 23.6.2012

Kantelijan mukaan Hbl:n verkkolehti julkaisi 19.6.2012 uutisessaan http://hbl.fi/nyheter/2012-06-19/hs-farre-man-begar-sjalvmord seuraavan tiedon: “År 1992 begick över 1 500 finländare självmord.” Uutinen tietoineen oli peräisin Helsingin Sanomissa samana päivänä ilmestyneestä jutusta, johon Hbl oman uutisensa myös linkitti. HS:n 19.6. jutussa väitettiin itsemurhien vuosittaisesta määrästä, että “pahin oli vuosi 1992, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa.” Tämä HS:n uutisen tieto oli kantelijan mukaan virheellinen.

Kantelijan hankkimien ja Tilastokeskuksen 16.12.2011 julkaiseman kuolemansyytilaston mukaan pahin itsemurhavuosi oli 1990 eli vuosi juuri ennen 1990-luvun laman alkua. Silloin tehtiin 1 520 itsemurhaa. Lamavuonna 1992, jolloin talous sukelsi jo toista vuotta, tehtiin “enää” 1 452 itsemurhaa.

Uutisensa väärällä väitteellä ja linkillään HS:n virheelliseen tietoon (HS korjasi virheensä verkkolehdessä 21.6.) Hbl antoi kantelijan mielestä lukijoilleen virheellisen käsityksen kokonaisesta ilmiöstä eli 1990-luvun laman ja itsemurhien määrän suhteesta. Tästä syystä kantelija piti vuosilukuvirhettä Journalistin ohjeiden 20. kohdan tarkoittamalla tavalla olennaisena ja pyysi useaan otteeseen Hbl:n toimitusta korjaamaan asiavirheensä.

Ainakaan vielä 23.6. mennessä Hbl ei ollut uutisensa asiavirhettä korjannut. Lehti rikkoi kantelijan käsityksen mukaan myös Journalistin ohjeiden kohtaa 10, koska ei ohjeen edellyttämällä tavalla tarkistanut aikaisemmin julkaistun tiedon paikkansapitävyyttä.

Hufvudstadsbladetin vastaukset 30.7.2012 ja 5.2.2013

Päätoimittajat Jens Berg ja Lena Skogberg myöntävät, että Hufvudstadsbladetin julkaisemassa jutussa oli vuosilukuvirhe. Uutinen perustui Helsingin Sanomissa julkaistuun juttuun, johon se oli myös linkitetty. HS korjasi virheen, mutta Hbl ei sitä viivytyksettä tehnyt kantelijan kehotuksista huolimatta.

Hbl ei päätoimittajien vastauksen mukaan kaksoistarkistanut HS:n tietoja, koska tiedotusvälineet yleensä luottavat toistensa hyvään työhön. Hbl:n nettijutussa myös viitattiin Helsingin Sanomiin lähteenä. Hbl:n uutinen myös linkitettiin HS:n juttuun, jolloin virheen korjaus oli myös Hbl.fin lukijoiden nähtävissä jo 21.6.2012.

Hbl.fissä kerrottiin, että “vuonna 1990 yli 1 500 suomalaista teki itsemurhan”. Oikea muotoilu olisi päätoimittajien vastauksen mukaan ollut, että “vuonna 1990 teki hieman alle 1 500 suomalaista itsemurhan” tai “vuonna 1992 teki yli 1 500 suomalaista itsemurhan”. Hbl.fin olisi pitänyt lehden vastauksen mukaan tarkistaa tiedot viimeistään siinä vaiheessa, kun kantelija virheestä huomautti. Kantelijan sähköpostiviestin olisi pitänyt mennä perille nettitoimitukseen, vaikka se oli osoitettukin lehden uutistoimitukseen. Tämä selittää osaltaan korjauksen viivästymistä, vaikka se päätoimittajien mielestä olisikin pitänyt tehdä nopeammin. Lieventävänä seikkana päätoimittajat mainitsevat sen, että kokonaisuuden kannalta virhe ei ollut iso.

Virhe kuitenkin korjattiin, ja Bergin ja Skogbergin vastauksen mukaan oikaisukäytännöstä on keskusteltu nettitoimituksen kanssa. Oikaisu ja Hbl:n oikaisukäytäntö löytyvät näistä verkko-osoitteista: http://hbl.fi/node/311076 ja http://hbl.fi/om-hbl/rattelser.

Virhe korjattiin Hufvudstadsbladetissa 16.7.2012.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Hufvudstadsbladet julkaisi verkkosivuillaan Helsingin Sanomien juttuun perustuvan ja siihen linkitetyn uutisen suomalaisten itsemurhien määrien vuotuisesta vaihtelusta. Alkuperäisessä uutisessa oli vuosilukuvirhe, joka toistui myös Hbl:n jutussa. Helsingin Sanomat korjasi virheensä kaksi päivää julkaisun jälkeen, mutta Hbl.fissä virheen korjaus viivästyi yli kolme viikkoa, vaikka kantelija korjausta useasti vaatikin.

Tilastojutun vuosiluvussa ollut virhe oli kiistaton ja se piti korjata. Hufvudstadsbladetin lähteenä ollut Helsingin Sanomat korjasikin virheen viivytyksettä, jolloin myös siihen linkitetyt Hbl.fin lukijat saattoivat saada korjauksen tietoonsa. Hbl:ssä oikaisu julkaistiin vasta 16.7.2012.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Hufvudstadsbladetin oikaisu viipyi kauemmin, kuin JSN pitää suotavana. Lehti kuitenkin korjasi virheensä. Tässä tapauksessa virhe ei ollut olennainen. Korjauksen viipyminen ei liioin aiheuttanut kohtuutonta haittaa, koska jutussa ei käsitelty itsemurhalukujen suhdetta 90-luvun lamaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento