4920/PL/12

Langettava

Lehti julkaisi uudelleen 40 vuotta vanhan ja yksityiskohtaisen uutisen, jossa kerrottiin vahingonlaukauksesta. Onnettomuudessa mukana olleista ja nimeltä mainituista veljeksistä nuorempi kuoli. Jutussa mainittujen henkilöiden omaisia asuu edelleen lähiseudulla.

Kantelu 10.6.2012

Kantelu kohdistuu Vaarojen Sanomien 40 vuotta sitten -palstaan, jossa 4.4.2012 julkaistiin alun perin 7.4.1972 lehdessä ollut uutinen Pikkupojan surma vahingonlaukauksessa. Kantelija on jutussa nimeltä mainittu henkilö, jonka pikkuveli sai onnettomuudessa surmansa.

Kantelun mukaan asianosaisen suostumusta lehtikirjoituksen julkaisemiseen ei ole kysytty. Kyseessä on tapahtumahetkellä alaikäinen lapsi. Kyse on pienestä kylästä, ja vahingonlaukaus on kantelijan mukaan ollut todella traumaattinen tapahtuma asianomistajalle ja koko perheelle. Ihmiset ovat jo unohtaneet 40 vuotta sitten tapahtuneen, eikä osa uusista kyläläisistä ei ole asiaa tiennytkään. Nyt lehtikirjoitus on kantelijan mukaan nostanut asian uudelleen esille ja myös repinyt hänessä vanhat haavat auki.

Vaarojen Sanomien vastaus 31.7.2012

Päätoimittaja Pasi Karjalainen vastaa, että Vaarojen Sanomat julkaisi vanhojen uutisten palstalla 40 vuotta sitten sattuneen tapaturman uutistoisinnon. Vaarojen Sanomien Vanhat uutiset julkaistaan sanasta sanaan niin sisällön kuin tyylinkin puolesta, ja ne ovat jo kerran julkaistuna julkisia asiakirjoja. Kantelun kohteena olevalla vanhalla uutisella ei ole tietoisesti haluttu aiheuttaa mielipahaa, mutta palstan luonne edellyttää vanhan uutisen toistamista sellaisenaan sanasta sanaan. Näin ollen uutisen toisinnossa on mainittu myös tapauksessa osallisena olleet henkilöt.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Vaarojen Sanomien uutisessa kerrotaan onnettomuudesta, jossa 9-vuotias poika sai surmansa 13-vuotiaan isonveljen kädessä vahingossa lauenneesta haulikosta. Uutisessa kerrotaan ikien lisäksi paikkakunta, kylä, veljesten etu- ja sukunimet sekä heidän isänsä nimi. Vahingonlaukaukseen johtaneet vaiheet ja sen seuraukset kuvataan yksityiskohtaisesti. Uutinen on julkaistu ensimmäisen kerran 7.4.1972.

Vaarojen Sanomien uudelleen julkaiseman vanhan uutisen tiedot pitävät edelleen paikkansa, eikä kantelijakaan sitä kiistä. Vaikka kyseessä on vanha, jo aiemmin julkaistu uutinen, on sen uudelleenjulkaisua kuitenkin harkittava aina erikseen kulloistenkin Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Uutinen kertoo yksityiskohtaisesti järkyttävästä onnettomuudesta, jonka toinen osapuoli asuu edelleen paikkakunnalla. Journalistin ohjeet edellyttävät onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua. Vaatimus ulottuu myös uhrin lähipiiriin, johon kantelija kuuluu. Vanhojen tietojen toistaminen oli hänen kannaltaan kohtuutonta ja tarpeetonta.

Onnettomuushetkellä veljekset olivat alaikäisiä. Tämän vuoksi heidän yksityiselämäänsä koskevien tietojen julkaisemisessa olisi pitänyt olla erityisen pidättyväinen. Julkisen sanan neuvosto painottaa, että päätoimittajalle kuuluu aina vastuu myös arkistojuttujen julkaisusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vaarojen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.