4916/IL/12

Vapauttava

Kantelija epäili toimituksen manipuloineen lehden muotikuvia. Päätoimittaja kiisti tämän, eikä neuvostolla ollut perusteita epäillä hänen vastaustaan.

Kantelu 1.6.2012

Kantelijan mielestä 29.5.2012 julkaistun jutun ”Naisellinen vartalo pääsee oikeuksiinsa kesän muotimekoissa” kuvia oli käsitelty niin, että malli näytti hoikemmalta ja pitkäsäärisemmältä kuin todellisuudessa. Kantelija pitää tällaista kuvien käsittelyä harhaanjohtavana. Hän myös uskoo sen toimivan nuorille naisille huonona esimerkkinä tavoiteltavasta ulkonäöstä.

Metron vastaus 17.8.2012

Päätoimittaja Janne Kaijärvi kirjoittaa, ettei artikkelin kuvia ole käsitelty ”normaalista poikkeavalla tavalla”. Hän kiistää, että Metro olisi yrittänyt saada mallin näyttämään hoikemmalta. Yhdessä kuvassa kuvaustekniikka vääristi Kaijärven mukaan aavistuksen verran mallin kasvoja, mutta vartalon mittasuhteisiin sillä ei ollut merkitystä. Kuvissa esiintyi jutun kirjoittaja.

Päätoimittaja korostaa vastauksessaan, että lehti ei halua olla rakentamassa tai pönkittämässä sairaalloista hoikkuutta korostavaa naiskuvaa.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Lehden jutussa esiteltiin naisten kesämuotia. Kantelija ja päätoimittaja esittävät erilaiset näkemykset kuvien manipuloimisesta. Kantelija oli itse käsitellyt lehden kuvat sellaiseen muotoon, jota hän pitää aitona ja alkuperäisenä. Kantelijan kuvat eroavat lehden kuvista, ja malli näyttää niissä lyhyemmältä.

Journalistin ohjeissa kielletään kuvien käyttäminen harhaanjohtavalla tavalla. Neuvosto korostaa, että tämä koskee kaikkea journalistista sisältöä. Jos esimerkiksi kuvia käsitellään niin, että niiden sisältö ratkaisevasti muuttuu, tällaisesta manipulaatiosta on syytä kertoa yleisölle. Tässä tapauksessa neuvostolla ei ole perusteita epäillä päätoimittajan vastausta, jossa hän kieltää toimituksen manipuloineen kyseisiä kuvia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Metro ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
 puheenjohtaja Risto Uimonen