4911/SL/12

Vapauttava

Lehti teki uutisen blogista, jossa käsiteltiin epäonnistuneen kuntaliitoksen taustoja. Lehden oma toimittaja jatkoi käsittelyä kolumnissaan. Poliitikon on kestettävä persoonansa ruotimista silloin, kun hänen käyttäytymisensä yksityiselämässä voi vaikuttaa päätöksentekoon. Kantelija ei käyttänyt hänelle tarjottua oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen.

Kantelu 28.5.2012

Kantelijan mukaan Länsi-Uusimaa julkaisi 16.5.2012 kolme kirjoitusta Arja Alhon sepitteellisestä blogista “Hajottaminen on helppoa, rakentaminen vaikeaa”. Siinä oli käytetty totuuden sijasta “hevosmiesten tietotoimistoa”. Toimittaja ei ollut kantelijaan yhteydessä kirjoittaessaan kolumnia “Siuntion laskettu aika”. Kirjoituksesta saa kantelijan mukaan käsityksen, että syntymätön lapsi määrittää Siuntion kunnanvaltuuston kokouksia. Kokousaikataulut on kuitenkin ennalta määrätty, ja poissaolevalla on varavaltuutettu käytössään.

Jutun “Calinin synnytys esti Siuntion valtuuston ylimääräisen kokouksen” otsikko on kantelun mukaan valheellinen. Siuntiossa ei ollut tarkoitus järjestää ylimääräistä kokousta Lohjan toiveista huolimatta, eikä kantelija 23.5.2012 mennessä ollut vielä synnyttämässä. Jutusta saa kuvan, jonka mukaan kantelijan poliittisen toiminnan motiiveja määrittävät erotettu kunnanhallituksen puheenjohtaja, avioero, parisuhde ja syntymätön lapsi. Kuva on kantelijan mukaan valheellinen ja harhaanjohtava, sillä hänen henkilökohtaisella elämällään ei ole ollut vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen.

Lehti on kantelijan mielestä käyttänyt Arja Alhon blogin ajatuksia ja tämän sosiaalipoliittista politiikka-analyysiä lukijaa harhauttaen ja kantelijaa vahingoittaen. Raskaus on asia, jota ei kantelijan mielestä pidä nostaa poliittiselle areenalle eikä sen varjolla pidä käydä poliittista peliä. Lisäksi lehden verkkoversiossa julkaistut lukijoiden nimimerkilliset mielipiteet osoittavat, että ihmiset ovat kantelijan käsityksen mukaan lukeneet tosissaan lehden artikkelit ja pitäneet niitä totuudenmukaisina.

Kantelija lähetti toimitukselle sähköpostiviestin, jossa hän perusteli poliittisen toimintansa motiiveja ja edellytti, että lehti pyytää kantelijalta anteeksi. Päätoimittaja vastasi kantelijalle, että tällä on niin halutessaan vastineoikeus juttuihin.

Länsi-Uusimaan vastaus 19.6.2012

Päätoimittaja Jaakko Puomila vastaa, että osa Alhon blogin sisällöstä viittaa Siuntion aiottuun osallistumiseen Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoshankkeeseen, jonka vaiheita Länsi-Uusimaa seurasi intensiivisesti alusta alkaen. Hanke on sisältänyt useita värikkäitä vaiheita kahden vuoden ajan. Eniten aihe on nostanut otsikoita ja artikkeleita sekä paikallisten poliitikkojen ja yleisön kommentteja Länsi-Uusimaahan ja muihin tiedotusvälineisiin Siuntiossa, jossa mielipiteet ovat olleet tiukkoja ja menneet henkilökohtaisuuksiin yleisötilaisuuksissakin.

Hankkeen loppuvaiheissa oleelliseksi kysymykseksi nousi, missä järjestyksessä kunnanvaltuustot asiaa käsittelevät. Länsi-Uusimaa seurasi päätoimittajan mukaan tapahtumien kulkua lähes päivittäin.  Vaikka Siuntion kunnanvaltuuston kokousaikataulut ovat ennalta määrätyt, ylimääräistä kokousta oltiin järjestämässä. Asiaa käsiteltiin useasti ja esimerkiksi kunnanhallituksen kokouksessa 7.5.2012 ylimääräistä kokousta haki nimenomaan ryhmä 14, johon kantelija kuuluu. Tämän takia hän oli hyvin tietoinen, että ylimääräistä kokousta oltiin järjestämässä.

Arja Alhon blogia käsittelevän uutisen otsikossa kerrotaan päätoimittajan mukaan selvästi, että kyseessä on lainaus Alhon blogista. Uutinen oli siis se, että valtakunnallisestikin erittäin tunnettu siuntiolainen, entinen ministeri, kansanedustaja, Siuntion valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kuntaliitoksen yhdistymishallituksen jäsen käsittelee kuntaliitoksen kaatumiseen liittyviä syitä. Alho kirjoitti myös ylimääräisestä valtuuston kokouksesta, joka jätettiin lopulta pitämättä. Lukijoilla on päätoimittajan vastauksen mukaan oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Kantelijaan liittyvät Länsi-Uusimaan viittaukset ovat suoria lainauksia blogista, joka oli ollut ja on edelleen yleisesti kaiken kansan nähtävillä verkossa. Lehti olisi päätoimittajan mukaan toiminut lukijoitaan kohtaan vähätellen, jos näin merkittävää kannanottoa ei olisi julkaistu. Jutussa kerrotaan ja viitataan usein ja selvästi mainittuun blogiin. Lukijalle ei voi jäädä epäselväksi, mikä on uutisen alkuperä. Päätösvalta jutun julkaisemisessa on ollut yksinomaan toimituksen.
Toimittajan kolumni julkaistiin sivulla kaksi, jolla lehden toimittajat ja kolumnistit säännöllisesti arvioivat mm. paikallista politiikan tekoa. Toimittajat ja kolumnistit käyttävät kolumneissaan usein taustatietoa, joka on vain heillä. Päätoimittajan mukaan kolumni on rakennettu poliittisen satiirin keinoin. Siinä on kritiikkiä ja siinä otetaan kantaa, mikä ei ole Länsi-Uusimaassa tavatonta.

Kantelija on tunnettu siuntiolainen poliitikko ja valtuutettu, joka aikaisemmilla toimillaan (mm. ero kokoomuksen valtuustoryhmästä ja oman ryhmän perustaminen) on hakenut itselleen lisää julkisuutta. Hän on kiistatta Siuntiossa ja poliittisten tekemisiensä vuoksi Länsi-Uusimaan levikkialueella julkisuuden henkilö, jonka yksityiselämänkin suoja on päätoimittajan mukaan kapeampi kuin tavallisen kansalaisen.

Yhteinen lapsi toisen näkyvän Siuntion valtuutetun kanssa olisi jo sinänsä voinut olla uutisoinnin aihe, kun se tuli lehden tietoon, mutta sitä ei julkaistu. Myöhemmin alettiin yleisesti arvuutella, vaikuttaako synnytyksen laskettu ajankohta Siuntion valtuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseen. Päätoimittajan mukaan lehteen tuli asiaa koskevia yleisönosastokirjoituksia, joita ei myöskään julkaistu. Verkkokeskustelusta poistettiin vastaavat vihjailut. Kun julkisuuden henkilö, Arja Alho, käsittelee asiaa julkisessa ja kaiken kansan luettavissa olevassa blogissaan, se on Puomilan mukaan uutinen. Asiasta tehty uutinen ei vaadi erillistä lupaa henkilöiltä, jotka itsekin ovat julkisuuden henkilöitä.

Päätoimittajan on vastauksen mukaan vaikea ottaa kantaa kantelijan mainitsemaan verkkokeskusteluun, koska asiaa ei ole tarkemmin yksilöity. Toimitus seuraa verkkokeskustelua säännöllisesti ja asiattomat puheenvuorot poistetaan. Kun kantelija kääntyi lehden puoleen sähköpostitse 22.5.2012, lehti tarjosi kantelijalle välittömästi mahdollisuutta vastineeseen. Sellaista ei ole lehdelle toimitettu, kuten kantelija itsekin toteaa kantelussaan neuvostolle.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Länsi-Uusimaa julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, mitä Arja Alho blogissaan kirjoitti Lohjan, Siuntion ja Nummi-Pusulan epäonnistuneen kuntaliitoksen taustoista. Kolumnissaan Länsi-Uusimaan toimittaja käsitteli osittain samoja asioita, mutta lisäsi siihen persoonallisen panoksensa. Teksteistä kävivät ilmi kantelijan erot valtuustoryhmästä ja puolisosta sekä uusi seurustelusuhde ja raskaus. Lehti tarjosi kantelijalle mahdollisuuden omaan kannanottoon, mutta hän ei sitä käyttänyt.

Kantelija on Siuntiossa keskeinen poliittinen päättäjä eli merkittävä vallankäyttäjä, joka on aiemmin toiminut muun muassa kunnanhallituksessa ja valtuuston varapuheenjohtajana. Valtuutettuna hän oli mukana päättämässä kolmen kunnan liitoksesta, joka kuitenkin epäonnistui suurelta osin juuri Siuntion epäröinnin vuoksi.

Arja Alho on myös siuntiolainen päättäjä ja entinen valtakunnan tason poliitikko, jonka sanomisilla on oma uutisarvonsa. Oli luontevaa, että Länsi-Uusimaa teki uutisen epäonnistuneen kuntaliitoksen taustoja valottaneesta blogista. Alhon teksti, siitä tehty uutinen ja toimittajan kolumni olivat osa kunnallispoliittista keskustelua.

Poliitikon on kestettävä persoonansa ruotimista silloin, kun hänen yksityiselämänsä ratkaisut voivat vaikuttaa tai heijastua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tässä tapauksessa oli Julkisen sanan neuvoston mielestä perusteltua epäillä, että kantelijasta kerrotuilla henkilökohtaisilla asioilla oli kunnallispoliittista ulottuvuutta. Ne eivät myöskään olleet Journalistin ohjeissa tarkoitettuja erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Kantelija ei käyttänyt hänelle tarjottua oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen, jossa hän olisi voinut selvittää näkemyksiään tapahtumien kulusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.