4896/SL/12

Langettava

Lehti kertoi hovioikeudessa käsitellystä huoltajuusriidasta. Se korjasi uutisessa olleen virheen painetussa lehdessä, mutta löi laimin virheen korjauksen verkossa.

Kantelu 20.5.2012

JSN:n puheenjohtaja päätti, että kantelusta otetaan käsittelyyn vain virheen korjausta koskevat kohdat.

Kantelijan mukaan Satakunnan Kansan uutisissa 12. ja 18.5.2012 on julkaistu vääriä tietoja. Lehti otsikoi 12.5.2012 valheellisesti, että kyseessä olisi ollut jo 20. oikeudenkäynti tässä asiassa. Jutusta syntyi kantelijan mukaan käsitys, että huoltajuusasiaa olisi käsitelty 20. kerran. Tosiasiassa kyseessä oli vasta kolmas huoltajuusasian käsittely. Jos kaikki asiassa käydyt oikeudenkäynnit lasketaan, niin kyseessä oli kymmenes istunto. Satakunnan Kansa kieltäytyi kantelijan mukaan oikaisemasta väärää tietoa.

Lehti julkaisi 18.5. ison jutun oikeudenkäynnistä. Kantelijan mukaan jutussa toistettiin valheellinen väite oikeuden 20. istunnosta. Lehti myös kirjoitti totuuden vastaisesti, että Venäjä ei ole allekirjoittanut Haagin lapsikaappaussopimusta. Tieto on väärä, koska Venäjä on sopimuksen allekirjoittanut. Tieto Haagin sopimuksen allekirjoittamisesta on kantelijan mielestä olennainen, koska se voi vaikuttaa moneen prosessiin ja ihmisten toimintaan. Lehti ei oikaissut väärää väitettä.

Kantelun mukaan lehti julkaisi 20.5.2012 pienen mielipidekirjoituksen, jossa kerrotaan, että Venäjä on allekirjoittanut Haagin lapsikaappaussopimuksen. Tämä ei kuitenkaan käy oikaisusta, koska juttu oli melkein huomaamaton eikä asiaa oikaistu netissä.

Kantelija on pyytänyt virheiden korjausta ja oman kannanottonsa julkaisemista.

Satakunnan Kansan vastaus 8.6.2012

Päätoimittaja Olli-Pekka Behm vastaa, että jutuissa mainitun pojan huoltajuudesta käyty kiistely on noussut Suomen ja Venäjän välejä koettelevaksi kysymykseksi. Satakunnan Kansa on Behmin mukaan oikaissut väärän tiedon siitä, että Venäjä ei olisi allekirjoittanut lapsikaappaussopimusta. Tieto oikaistiin samaan aiheeseen liittyvän yleisönosastokirjoituksen yhteydessä. Mielipidesivulla 20.5.2012 julkaistussa kirjoituksessa todetaan, että Venäjä on sopimuksen jo allekirjoittanut. Tämä vahvistetaan kirjoituksen jälkeisessä toimituksen oikaisussa.

Tiedot oikeusministeriöstä tarkistanut toimittaja myös tarkensi aiempaa uutista siten, että lapsikaappaussopimus ei ole vielä voimassa Suomen ja Venäjän välillä. Oikaisun paikka oli päätoimittajan vastauksen mukaan näkyvä. Mielipidesivut ovat lukijatutkimuksen mukaan lehden luetuimpia sivuja heti etusivun ja ensimmäisen uutisaukeaman jälkeen.

Satakunnan Kansa ei päätoimittajan vastauksen mukaan ole julkaissut lapsikaappaussopimuksen allekirjoittamisesta virheellistä tietoa verkkojulkaisussaan, joten verkossa ei ollut tarpeen tehdä asiaan liittyvää oikaisua.

Satakunnan Kansan tietojen mukaan tähän tapaukseen liittyviä asioita on Vaasan hovioikeuden päätöksen jälkeen käsitelty eri oikeuksissa jo 20 kertaa. Lehdellä ei ole asiassa mitään oikaistavaa.

Huoltajaan tai pojan huoltajuuteen liittyvissä asioissa on käyty oikeutta tai saatu oikeuden päätös seuraavina päivinä:
1. 17.8.2006 Tampereen käräjäoikeus
2. 30.10.2007 Tampereen käräjäoikeus
3. 25.4.2008 Tampereen käräjäoikeus
4. 19.9.2008  Tampereen käräjäoikeus
5. 30.9.2008 Balahnan käräjäoikeus, Venäjä
6. 20.11.2008 Balahnan käräjäoikeus, Venäjä
7. 25.11.2008  Tampereen käräjäoikeus
8. 24.2.2009 Nizhny Novgorodin alueoikeus, Venäjä
9. 17.3.2009 Nizhny Novgorodin alueoikeus, Venäjä
10. 29.9.2009 Tampereen käräjäoikeus
11. 30.4.2010 Satakunnan käräjäoikeus
12. 20.9.2010 Turun hallinto-oikeus
13. 29.9.2010 Turun hovioikeus
14. 5.1.2011 Satakunnan käräjäoikeus
15. 15.2.2011 Korkein hallinto-oikeus
16. 17.3.2011 Helsingin käräjäoikeus
17. 1.4.2011 Satakunnan käräjäoikeus
18. 15.8.2011 Korkein oikeus
19. 16.11.2011 Vaasan hovioikeus
20. 16.5.2012 Vaasan hovioikeus

Arkisessa kielenkäytössä oikeudenkäynnillä voidaan päätoimittaja Behmin mukaan tarkoittaa myös yksittäistä oikeudenistuntoa. Näin etenkin silloin, jos eri istuntojen välillä kuluu aikaa tavanomaista enemmän. Myös lakimieskielessä käräjillä voidaan käydä oikeutta saman asian vuoksi useita kertoja.

Parikymmentä oikeuskäsittelyä on päätoimittajan mielestä joka tapauksessa tosiasia.

Satakunnan Kansa julkaisi mielipidesivuillaan 25.5.2012 kantelijan kirjoituksen, jossa hän sai kertoa omista näkemyksistään.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. (JO 20).

Satakunnan Kansan uutisessa kerrottiin, että huoltajuusriitaa oli käsitelty oikeudessa kaksikymmentä kertaa. Lehti laski lukuun mukaan kaikki oikeuden istunnot, vaikka kyse olisi ollut saman asian käsittelystä. Julkisen sanan neuvoston mielestä oikeudenkäyntien määrästä käytetyssä ilmaisussa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka Journalistin ohjeiden mukaan olisi pitänyt korjata.

Samassa uutisjutussa sen sijaan todettiin, että Venäjä ei ole allekirjoittanut Haagin lapsikaappaussopimusta. Tämä oli olennainen virhe, jonka toimitus korjasi kaksi päivää myöhemmin painetussa lehdessä julkaistun mielipidekirjoituksen yhteydessä. Samalla lehti täydensi uutisessa aiemmin julkaisemiaan tietoja.

Journalistin ohjeiden mukaan “olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut”. Satakunnan Kansa korjasi olennaisen virheen painetussa lehdessä, mutta laiminlöi korjauksen verkossa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.