4895/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 20.5.2012

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 17.5.2012 julkaistuun juttuun Riita rahasta – laulavat Mattilat käräjillä. Juttu kertoi V.I.P.Musa Oy:n palkkariita-asiasta. Kantelija on yhtiön hallituksen varajäsen, eikä hän omasta mielestään ole missään juridisessa vastuussa oikeudessa käsitellyssä asiassa. Kantelija esiintyi oikeudessa ainoastaan puolustuksen todistajana. Tästä huolimatta etusivulla oli otsikko Käräjät: Taustamuusikko perää palkkojaan Mattilan sisarussarjalta. Kyse on kantelijan mukaan ainoastaan V.I.P.Musa Oy:stä ja yhdeltä Mattilan sisaruksista.

Sisäsivun jutun otsikossa puhutaan laulavista Mattiloista käräjillä. Otsikko on kantelijan mukaan virheellinen samalla perusteella kuin etusivun otsikkokin. Kirjoituksessa sanotaan, että kantelija on vastaajana kyseisessä syytteessä, vaikka hän oli puolustuksen todistajana. Myös kantelijan yhtiön, AM-Musikkipalvelut Oy:n tiedot on kirjoitettu mukaan.

Kantelija kertoo reklamoineensa asiasta välittömästi jutun ilmestymispäivänä sähköpostiviestillä ja viestillä jutun kirjoittaneen toimittajan numeroon. Virhe korjattiin pienellä oikaisut -osastossa 19.5.2012 eli kaksi päivää myöhemmin.

Jutun laatimisen aikaan jutun kirjoittanut toimittaja ei ollut kantelijaan suoranaisesti yhteydessä, mutta jätti kännykkänumeroon ääniviestin, jossa yritti tavoitella kantelijan sisarta.

Satakunnan Kansan vastaus 15.6.2012

Päätoimittaja Petri Hakala vastaa, että uutisessa oli selvä virhe. Anne Mattilan kerrottiin olevan vastaajana, vaikka hän oli vastaajan todistaja. Tämä virhe on heti oikaistu, kun se tuli toimituksen tietoon.
 
Kantelija on kaupparekisteritiedon mukaan vastaajayhtiön, V.I.P. Musa Oy:n, hallituksen varajäsen, kun hänen siskonsa Anneli Mattila on hallituksen ainoa varsinainen jäsen. Osakeyhtiölain mukaan myös hallituksen varajäsen on yhtiön vastuuhenkilö. Siten otsikko ”Laulavat Mattilat käräjillä” on päätoimittaja Hakalan mukaan perusteltu.

Kuten uutisesta ilmenee, Anneli Mattilaa yritettiin Hakalan mukaan tavoittaa uutista laadittaessa kommenttia varten, mutta hän ei vastannut soittopyyntöön. Myöskään Anne Mattila ei ottanut yhteyttä ennen kuin vasta uutisen julkaisemisen jälkeen. Siskokset vaikuttavat ristiin toistensa yhtiöissä. Anneli Mattila on varajäsen Annen yhtiössä AM-Musiikkipalvelut Oy:ssä. Anneli Mattilan puhelintietona on Anne Mattilan yhtiön AM-Musiikkipalvelut Oy:n nimissä oleva kännykkäliittymä.
 
Satakunnan Kansa seurasi päätoimittajan mukaan oikeusjutun loppuun asti ja kertoi 30.5.2012 vahingonkorvauskanteen hylkäämisestä sekä etusivulla että sisäsivun uutisessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Satakunnan Kansa kertoi jutussaan, että kantelija on vastaajana käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin työsuhdetta koskevaa riitaa. Tieto oli virheellinen, sillä kantelija oli käräjillä todistajana. Lehti korjasi virheensä kaksi päivää myöhemmin yhden palstan Oikaisuja-palstalla ja kertoi oikeuden vapauttavasta ratkaisusta puolentoista kuukauden kuluttua.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kyseessä on ilman muuta olennainen virhe, jos vastaajan ja todistajan roolit sekoittuvat käräjäuutisessa. Lehti on toiminut periaatteessa oikein korjattuaan tekemänsä virheen heti, kun se tuli toimituksen tietoon.

Pohdittavaksi jää ainoastaan korjauksen riittävyys, koska alkuperäinen juttu oli lähes sivun kokoinen ja varustettu kantelijan kuvalla. Oikaisussa ei ollut erillistä otsikkoa eikä kuvaa. Tällainen käytäntö on vakiintunut suomalaiseen journalismiin, mutta se herättää jatkuvasti tyytymättömyyttä yleisön keskuudessa. Sen takia toimitusten olisikin hyvä pohtia, edustaako käytäntö vastuullista journalismia nykypäivänä, jolloin yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on muutenkin koetuksella.

Toimituksen vastuuta ennen kaikkea otsikoinnista lievensi se, että myös kantelija on sisarensa omistaman yhtiön hallituksen varajäsen. Lisäksi toimitus myönsi ripeästi virheensä, korjasi sen ja seurasi oikeusjuttua loppuun saakka. Neuvosto katsoo, että lehden menettely täyttää virheen korjauksen vähimmäisvaatimukset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.