4882/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelu 6.5.2012

Kantelijan mielestä Aamulehden blogipalstalla 1.5.2012 julkaistu kirjoitus Raiskaajatkin ovat meitä parempia loukkasi ”vastenmielisellä tavalla sekä objektiivisuuteen pyrkiviä ja tiettyä sivistystasoa omaavia toimittajia että myöskin tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä ja maahanmuuttajia yleensäkin”.

Kirjoituksessa verrattiin sitä, miten media kohtelee suomalaisia ja maahanmuuttajia. Suomalaisten kohtelusta bloggaaja kirjoitti seuraavasti: ”Suomalainen, etenkin suomalainen mies on vain yksinkertaisesti niin paha ja yhä pahenee, että antaa paskan lentää”. Maahanmuuttajiin liittyvää uutisointia hän kuvaili näin: ”Sitten, kun päivänä muutaman uutisoidaan muslimimaahanmuuttajien jättimäisistä raiskausluvuista [– –] ihaillaan heidän kulttuuria ja nöyristellään heidän pohjattoman rikkauden ääressä. [– –] Maassamme on kasvava joukko kirjoittajia, [– –] joiden mielestä lapsiraiskaaja on parempi kuin keskiverto suomalainen.” Kantelija katsoo, että kirjoitus vihjaili toimittajien ja maahanmuuttajien hyväksyvän raiskaukset tai melkeinpä itse tehneen sellaisia rikoksia. Hänestä blogissa lietsottiin vihaa toimittajia ja maahanmuuttajia kohtaan.

Kantelijan mukaan sama bloggaaja on aikaisemmin tuottanut tekstejä, joissa on ollut härskejä kuvauksia tunnetuista suomalaisista poliitikoista. Kantelija epäilee, että kyseinen kirjoittaja on toimituksen johdon suosiossa eikä tämän teksteihin puututa hyvä veli -järjestelmän takia. Toimituksen johdolle valittaminen on kantelijan mielestä turhaa.

Aamulehden vastaus 1.6.2012

Päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo, lehden Aamulehden Blogit -verkkoyhteisö on kaikille avoin ja siinä on yli 3 000 jäsentä. Jäseneksi pääsee vain, jos toimitus hyväksyy kirjoittajan hakemuksen. Blogikirjoitusten sisältöä valvotaan jälkimoderoinnin avulla. Lisäksi sivuston jokaisen sivun lopussa on ”Ilmoita ongelmasta”-painike, jonka kautta ylläpidolle voi ilmoittaa epäasiallisista kirjoituksista. Ilmoitusten perusteella ylläpito tutkii asian ja päättää blogimerkinnän mahdollisesta poistosta tai muista toimenpiteistä. Jos kirjoittajat syyllistyvät toistuvasti epäasialliseen käytökseen, heidät voidaan Jokisen mukaan sulkea kokonaan pois yhteisöstä.

Kantelun kohteena oleva blogikirjoitus liittyi Aamulehdessä 25.4.2012 julkaistuun uutiseen, jonka mukaan ”Lähi-idän miehet syyllistyvät Suomessa raiskauksiin hälyttävän usein”. Päätoimittajan mukaan tämä uutinen villitsi nettikeskustelijat myös asiattomuuksiin. Aamulehti hyllyttikin useita uutiseen liittyviä kommentteja ennakkomoderoidulta uutiskommentointipalstaltaan.

Keskustelua uutisen sisällöstä käytiin myös lehden blogipalstoilla, ja Jokinen kertoo, että Aamulehti asetti kolme bloggaajaa kirjoituskieltoon rasististen ja asiattomien tekstien vuoksi.

Päätoimittaja toteaa, ettei kantelijan mainitsemasta blogikirjoituksesta tehty ilmoitusta ylläpidolle. Tämä olisi ollut Jokisen mukaan se tapa, jota käyttäen asiattoman tekstin voi saada poistettua.  Hän ei kuitenkaan näe blogimerkinnässä erityistä kansanryhmää loukkaavaa sisältöä. Päätoimittaja pitää tekstiä hyvin kärkevänä, mutta korostaa, että se liittyi keskustelua herättäneeseen uutiseen ja että sen päämaalina oli suomalainen media. ”Median sisäinen kritiikki mediaa kohtaan on Suomessa aivan liian vähäistä, joten sellaista pitää ehdottomasti harrastaa”, Jokinen kirjoittaa.

Kantelun kohteena olevan kirjoituksen oli laatinut Tampereella erittäin tunnettu aktiivinen keskustelija ja poliitikko, joka oli pyrkinyt myös eduskuntaan. Hänen näkemyksillään oli päätoimittajan mielestä yhteiskunnallista merkitystä. Blogipalvelusta on kuitenkin aikaisemmin poistettu myös kyseisen henkilön tekstiä huomautusten perusteella. Jokinen huomauttaa, että kantelijalle on asetettu kirjoituskielto Aamulehden blogeihin jo lokakuussa 2010.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (Journalistin ohjeiden liite): 1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt. 2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.
Blogikirjoituksessa arvosteltiin erityisesti yhden mediakonsernin palveluksessa olevia toimittajia ”tusinatekstaajiksi”, jotka vuodesta toiseen haukkuvat suomalaisia. Näissä ”riemastuttavan helpoissa teksteissä” ei blogikirjoittajan mielestä tarvita taustatutkimuksia, journalistista työtä tai perusteluja. Hän ihmettelee, mitä liikkuu sellaisen journalistin päässä, joka laittaa ”känniääliöiden öykkäröinnin ongelmien kärkeen”, mutta puolustaa ”raiskaajien kansanryhmää”.

Ennen blogitekstiä Aamulehti julkaisi uutisen Tilastokeskuksen rikostilastoista, joissa eriteltiin eri väestöryhmien rikollista käyttäytymistä ja ryhmiin kohdistuneita rikosepäilyjä. Raiskausrikosten uutisoitiin keskittyvän tiettyihin ulkomaalaisryhmiin. Tätä tietoa bloggaaja käytti kärjistetyssä muodossa, kun hän halusi osoittaa halveksuntansa suomalaisia toimittajia kohtaan. Kirjoituksen jotkut sanakäänteet olivat alatyylisiä, mutta kritiikki kohdistui nimenomaan toimittajiin, joiden pitää asemansa vuoksi sietää itseensä kohdistuvaa ankaraakin arvostelua.

Blogikirjoitus oli laadittu provosoivaan tyyliin. Toisin kuin Aamulehden päätoimittaja, neuvosto ei pidä sitä vakavasti otettavana mediakritiikkinä. Kirjoitus kertoi ennen kaikkea bloggaajasta itsestään. Tekstin jotkut kohdat olivat lähellä vihan lietsontaa, mutta koska kirjoituksen kärki kohdistui tiedotusvälineisiin, neuvosto ei tulkitse tekstin julkaisemista Journalistin ohjeiden rikkomiseksi.

Neuvosto kuitenkin suosittelee, että Aamulehti harkitsee kirjoituksen siistimistä.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ulla Ahlmén-Laihon, Ollijuhani Auvisen ja Tuomo Lappalaisen eriävä mielipide:

Median suhtautumista maahanmuuttoon liittyviin ilmiöihin on voitava arvioida kriittisesti julkisuudessa. Tässä tapauksessa on kuitenkin rikottu Journalistin ohjeita sallimalla blogikirjoitus, jossa mediakritiikin varjolla käytetään räikeän alatyylisesti ihmisarvoa loukkaavia ilmaisuja. Lehti ei puuttunut asiaan edes saatuaan tiedon kantelusta Julkisen sanan neuvostoon.

 

Vapauttavan päätöksen puolesta äänestivät Risto Uimonen (pj.), Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen. Langettavan puolesta äänestivät Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen ja Tuomo Lappalainen.