4863/YLE/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Kantelu 11.4.2012

Kantelijan mukaan Ajankohtainen kakkonen teki 10.4.2012 todella ohuilla eettisillä ohjeilla juttua Liperin kunnasta, vaikka toimittajat ovat sitoutuneet totuudenmukaiseen uutisointiin. Ohjelma antoi yksipuolisesti tilaa henkilölle, josta oli tehty rikostutkintapyyntö. Virkamiehet olivat herrasmiehiä ja vaikenivat jutun keskeneräisyyden vuoksi. Ohjelma puolestaan häpäisi heidät julkisesti.

Jutussa annettiin kantelijan mukaan tilaa vain toiselle osapuolelle. Vastaavasti annettiin yksipuolisuudella ja valheellisuudella häpeää virkamiehille. Jutussa näytettiin asiakirjojen allekirjoituksia ja luottamuksellisia työyhteisöselvityksiä. Toimittajat kuvasivat joitakin otoksia ilman asianomaisten lupaa. Ei kuunneltu myöskään ei-ääniä, joita virkamiehet esittivät rikostutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.

Yleisradion vastaus 7.5.2012

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että Ajankohtaisen kakkosen juttu käsitteli Liperin kunnan sisäisiä kiistoja. Sitkeä kiistely oli johtanut sivistystoimen osastosihteerin varoitukseen ja irtisanomiseen sekä osastosihteerin ja kunnan toistensa toiminnasta tekemiin rikosilmoituksiin.

Kantelija arvostelee toimittajan etiikkaa, ja toteaa, että Ajankohtainen kakkonen antoi yksipuolisesti tilan henkilölle, jota kohtaan oli rikostutkintapyyntö. Jääskeläisen mukaan ohjelman toimittaja yritti Journalistin ohjeiden mukaisesti kuulla ohjelmassa kiistan molempia osapuolia. Sivistystoimenjohtaja, johon kiistan toinen osapuoli henkilöityy, kieltäytyi haastattelusta toimittajan lähestyessä puhelimitse ja sähköpostitse useita kertoja. Kieltäytymisen perusteena oli sekä rikostutkinnan keskeneräisyys että virkamatka. Perustelut tuotiin ohjelmassa myös esille. Toimittaja tavoitteli haastattelua varten myös sekä vuorotteluvapaalla ollutta kunnanjohtajaa että vs. kunnanjohtajaa siinä kuitenkaan onnistumatta.

Asian taustoittamiseksi ohjelmassa haastateltiin päätoimittajan vastauksen mukaan lisäksi kiistan vaiheisiin liittyneitä Psykologian tietotaito Oy:n liiketoimintajohtajaa ja Aluehallintoviraston päällikköä. Toimittaja pyysi haastattelua myös Joensuun poliisilta, mutta tutkinnanjohtaja ei halunnut asiaa kommentoida. Ulkopuolisena asiantuntijana haastateltiin työoikeuden emeritusprofessoria.

Kantelija pitää juttua ”valheellisena”. Kantelussa ei kuitenkaan esitetä jutusta yhtään konkreettista asiavirhettä. Päinvastoin kuin kantelija viittaa, jutussa kuvatuista asiakirjoista ei näytetä ketään henkilöä koskevia luottamuksellisia tietoja.

Väite kuvaamisesta ilman asianomaisten lupaa viitannee tilanteeseen, jossa kunnantalon pihalla haastattelua tekemässä ollut toimittaja huomasi yllättäen, että haastattelusta kieltäytynyt sivistystoimenjohtaja oli juuri lähdössä autollaan pihalta. Toimittaja riensi kysymään häneltä kommenttia, tilanne kuvataan ja esitetään jutussa. Kyseessä oli julkinen paikka, jossa kuvaaminen on sallittua. Kuvaamisen journalistinen motiivi oli se, että sivistystoimenjohtaja oli kertonut toimittajalle olevansa tuolloin virkamatkalla.

Liperin kiistan kaltaiset työyhteisöongelmat ovat Jääskeläisen mukaan vaikeita ja haastavia jutunteon kohteita. Toimittajan on usein vaikeata luoda luotettavaa kuvaa tilanteista, jotka sisältävät paljon negatiivisia tunteita ja katkeruutta. Liperin tapauksessa kyseessä on kuitenkin julkisen vallan piirissä syntynyt riita, jolla on ollut vakavia seurauksia ja johon liittyy vähintäänkin kysymyksiä herättäviä viranomaistoimia. Näin ollen on ollut journalistisesti perusteltua tehdä aiheesta juttu.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Ajankohtaisen kakkosen raportti käsitteli Liperin kunnan henkilöstösuhteita, joista esimerkiksi oli nostettu kunnan irtisanoman osastosihteerin tapaus. Häntä kuultiin perusteellisesti. Kunnan edustajilta toimittaja ei ollut saanut kommentteja pyynnöistään huolimatta. Sivistysjohtajaa kuvattiin kunnantalon pihamaalla, kun hän lähti ajamaan autolla pois. Työoikeuden asiantuntija kommentoi joitakin prosessin yksityiskohtia. Myös kunnan henkilöstösuhteita selvittäneen konsulttiyrityksen johtajaa haastateltiin ohjelmassa.

Kunta kerää toimintaansa kansalaisilta veroja ja käyttää sille laissa uskottua julkista valtaa. Tämän takia julkisyhteisön asioita, myös kielteisiä, on voitava käsitellä julkisuudessa. Raportin tekemiselle oli Julkisen sanan neuvoston mielestä selkeät journalistiset perusteet.

Kunnan irtisanomaa osastosihteeriä haastateltiin perusteellisesti. Sen sijaan vastapuolen kuuleminen ei onnistunut, koska kunnan edustajat eivät toimittajan pyynnöistä huolimatta suostuneet haastateltaviksi. Toimitus menetteli Julkisen sanan neuvoston mielestä oikein, kun se ei antanut kieltäytymisen vaikuttaa journalistiseen päätösvaltaansa, vaan teki ohjelman. Kunnan päätöksiä selvitettiin riittävästi asiakirja-aineiston avulla. Ohjelma ei paljastanut yksityisyyden suojaan kuuluvia seikkoja.

Raportin materiaalia oli kuvattu lähes kokonaan kunnanvirastossa ja sen pihamaalla, jotka ovat julkisia paikkoja. Neuvostolla ei ole mitään huomauttamista kuvituksesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Jani Halme, Anssi Halmesvirta, Hannu Helineva, Marja Irjala Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Jaakko Ujainen.