4861/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Kantelu 6.4.2012

Kantelija katsoo, että 23.2.2012 julkaistussa jutussa ”Tarja Hyykky sai tarpeekseen valtuuston vähättelystä” leimattiin Hyykyn työnantaja eli kantelija eikä annettu hänelle mahdollisuutta tuoda esille kaikkia asiaan liittyviä seikkoja. Juuan kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävistä luopuva Hyykky kertoi jutussa, että luottamustehtävien hoito oli aiheuttanut ristiriitoja hänen ja työnantajan välille. Kantelijan mielestä toimittajan olisi pitänyt tarkistaa myös työnantajan kanta ja pyytää tältä vastine samaan yhteyteen kriittisen jutun kanssa.

Työnantajaa ei mainittu jutussa nimeltä, mutta kantelijan mukaan hän oli helposti tunnistettavissa. Hyykky kertoi uutisessa haluavansa apteekkiyrittäjäksi. Kirjoituksen julkaisemisen aikaan hänen työnantajansa oli vielä paikallinen apteekki ja apteekkari, joita oli Juuassa vain yksi.

Vaarojen Sanomien vastaus 3.5.2012

Päätoimittaja Pasi Karjalainen kirjoittaa, että kantelun kohteena oleva uutinen oli erittäin merkittävä ja kertoi poikkeuksellisesta ratkaisusta: kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja edellisten kuntavaalien äänikuningatar oli päättänyt jättää vapaaehtoisesti paikkansa ja olla enää asettumatta ehdolle.

Tällaisen ratkaisun kaikki syyt oli Karjalaisen mielestä syytä kertoa lukijoille ja äänestäjille. Hyykky kertoikin jutussa paitsi luottamuselinten jäsenten välisistä tulehtuneista suhteista myös uratavoitteistaan ja siitä, ettei hänen työnantajansa ollut katsonut hyvällä aikaa vievien luottamustehtävien hoitamista.

Työnantaja sai Vaarojen Sanomissa 1.3.2012 julki oman kannanottonsa. Sen jälkeen 8.3.2012 lehti julkaisi vielä Hyykyn mielipidekirjoituksen, jossa hän toisti kantansa työnantajan kielteisestä suhtautumisesta.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).  Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23).

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kertoi uutisessa syistä, jotka saavat hänet luopumaan luottamustehtävistään. Luopumisen pääasialliset syyt olivat kunnallispoliittisia. Hänen työnantajastaan eli kantelijasta lehti kirjoitti seuraavasti: ”[Luopumispäätöksen] taustalla on myös henkilökohtaisia syitä. Nykyinen työnantaja ei ole hyvällä katsonut aikaa vieviä luottamustehtäviä, ja ne ovatkin aiheuttaneet ristiriitoja”.

Lehti palveli lukijoitaan hyvin, kun se kertoi, miksi merkittävä kunnallinen vaikuttaja aikoi jättää tehtävänsä. Lehden oli perusteltua saattaa luopumisen syyt kuntalaisten tietoon työpaikan ristiriitoja myöten.

Kantelija oli tunnistettavissa uutisesta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Haastattelun sanavalinnat eivät olleet kantelijan kannalta erityisen kärjekkäitä eikä niistä neuvoston mielestä aiheutunut hänelle kohtuutonta haittaa. Lisäksi lehti julkaisi jälkikäteen hänen oman kannanottonsa, jossa kantelija sai perustella näkemyksiään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vaarojen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen