4850/PL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toimittajan asemaa koskevassa asiassa. Toimittaja kirjoitti uutisen kiinteistöstä, joka oli ollut hänen johtamansa säätiön omistuksessa vajaa vuosi ennen uutisen julkaisua. Uutinen koski poikkeamislupaa. Vanha omistajuus ei tuonut toimittajan johtamalle säätiölle hyötymisen mahdollisuutta.

Kantelu 29.3.2012

Kantelu kohdistuu Sotkamo-lehden verkossa 18.1.2012 ja painetussa lehdessä 20.1.2012 julkaistuun juttuun “Rientolan tontille rakennettava kerrostalo näyttää tältä”. Rientolan talon omisti pitkään Sotkamon Nuorisoseura Säätiö. Esisopimus Rientolan kaupasta rakennusliikkeen kanssa tehtiin 22.11.2010. Säätiön kontrolli Rientolan talosta säilyi esisopimusta kauemmin, todennäköisesti kevääseen 2012. Rientolan tontin arvo on useita satoja tuhansia euroja.

Kantelija viittaa säätiörekisterin tietoihin, joiden mukaan jutun kirjoittanut toimittaja toimi kaupan esisopimusta solmittaessa ja toimii edelleen säätiön hallituksen puheenjohtajana. Rientolan talosta on sama toimittaja kirjoittanut Sotkamo-lehdessä myös seuraavat jutut: “Pertin kesäblogista- Rientola” 2.8.2010; “Rakennusliike ostaa Rientolan” 22.11.2010; “Rientolan purkuhakemuksesta ei valituksia” 30.12.2010; “Lautakunta ottaa kantaa Rientolan purkulupaan” 27.1.2011; “Vain tyhjiä panoslaatikoita löytyi” 6.5.2011.

Toimittajan toiminta Rientolan omistaneen säätiön puheenjohtajana ja yhtä aikaa Rientolasta kirjoittavana Sotkamo-lehden toimittajana on kantelijan mielestä vastoin ohjetta journalistin riippumattomuudesta. Sen vuoksi hallituksen puheenjohtajan olisi tullut pidättäytyä toimittamasta omassa asiassaan.

Sotkamo-lehden vastaus 3.5.2012

Päätoimittaja Martti Huusko vastaa, että jutun tehnyt toimittaja on työskennellyt lehdessä yli 30 vuotta ja vastannut kunnallisten asioiden seurannasta ja uutisoinnista. Toimittajan asema säätiön hallituksen puheenjohtajana on yleisesti tiedossa. Myös toimittaja on tietoinen asemastaan puheenjohtajana ja sen tuomista rajoituksista toimittajan työssä.

Rakennusliike ja nuorisoseurasäätiö tekivät päätoimittaja Huuskon mukaan kaupan Rientolan kiinteistöstä 14.4.2011 eli lähes vuosi ennen kantelijan esille nostamaa rakentamisuutista. Kauppaan ei liittynyt erillisiä kaavaan tai rakentamiseen liittyviä lisäsopimuksia. Rientolan tontille rakennettava uusi kerrostalo tuli esiin kunnanhallituksen esityslistan kautta.

Päätoimittajan mukaan Sotkamo-lehti uutisoi keskeisellä paikalla Sotkamon kirkonkylässä sijaitsevalle tontille rakennettavasta uudesta kerrostalosta kunnanhallituksen listan tietojen perusteella. Rakennusliike toimitti yleisen tavan mukaan lehden pyynnöstä piirroksen talosta. Uutinen sisälsi myös muita kunnanhallituksen päättämiä asioita.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4).

JSN käsittelee kantelussa mainituista jutuista vain tammikuussa 2012 julkaistun. Vuosina 2010 ja 2011 julkaistuja juttuja neuvosto ei voi käsitellä, koska niiden julkaisusta kanteluntekohetkellä oli kulunut yli kolme kuukautta. Tämä raja on määritelty JSN:n perussopimuksessa.

Sotkamo-lehden uutisessa kerrottiin kylän keskustaan suunnitellusta kerrostalosta ja sitä varten haetusta poikkeamisluvasta. Jutun tehnyt toimittaja johtaa säätiötä, joka yhdeksän kuukautta ennen jutun julkaisua myi kiinteistön rakennusliikkeelle.

Julkisen sanan neuvosto ratkaisi 1.2.2012 saman kantelijan samasta lehdestä ja toimittajasta tekemän kantelun 4643/PL/11. Neuvosto totesi vapauttavassa päätöksessään, että toimittajan puolueettomuus ja riippumattomuus pitävät yllä uskoa tiedotusvälineen luotettavuuteen yleisön keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto painotti silloin ja painottaa edelleen tämän luottamuksen tärkeyttä.

Neuvosto toteaa, että kantelussa mainitulla toimittajalla tai hänen johtamallaan säätiöllä ei ollut hyötymisen mahdollisuutta jutusta, jossa kerrottiin rakennusliikkeen hakemasta poikkeamisluvasta ja sen käsittelystä kunnassa ja elinkeino- ja ympäristökeskuksessa. Kyseessä oli tavanomainen uutinen paikallisesti merkittävästä rakennushankkeesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sotkamo-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.