4823/SL/12

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus julkaisi juttuvihjeeksi tarkoitetun tekstin mielipidekirjoituksena ilman kirjoittajan suostumusta ja keksi kirjoitukselle nimimerkin.

Kantelu 24.2.2012

Kantelu kohdistuu Vihdin Uutisissa 29.1.2012 mielipiteenä julkaistuun kirjoitukseen. Kantelija kertoo lähettäneensä Vihdin Uutisille juttuvinkin lehden omien ohjeiden mukaisesti ja juttuvinkki-linkin kautta. Se kuitenkin julkaistiin mielipidekirjoituksena varustettuna keksityllä nimimerkillä ”Ihmettelijä”. Kenellekään lähiympäristöstä ei kuitenkaan jäänyt epäselväksi kuka tekstin oli kirjoittanut. Kantelijan tarkoitus oli juttuvinkillään kiinnittää lehden toimituksen huomio poliisin käyttäytymiseen kaduilla olevien pysäköintikieltojen valvonnassa.

Vihdin Uutisten vastaus 28.3.2012

Päätoimittaja Vesa Valtonen vastaa, että kantelija lähetti juttuvinkin kirjallisessa muodossa, jonka voi hyvin käsittää myös mielipidekirjoitukseksi. Aihe oli hyvin ajankohtainen eli pysäköintikiellon alaisten katujen valvonta. Kantelijan kotikadun varrella tietty perhe oli jo pidempään parkkeerannut ajokalustoaan kielletylle alueelle ja se oli ärsyttänyt alueen asukkaita. Päätoimittaja päätti julkaista juttuvinkiksi Vihdin Uutisille lähetetyn kirjoituksen yleisönosastolla nimimerkillä, sillä kirjoituksessa puututtiin ongelmaan, jonka esimerkiksi kunnossapidosta vastaavat viranhaltijat olivat kokeneet isohkoksi ongelmaksi.

Päätoimittaja varmisti kyseisen kadun tonttien rakennustilanteen ennen julkaisua Google Earthin avulla. Kadun varrella oli ilmakuvan mukaan kahdeksan taloa, joten nimimerkkikirjoittajan henkilöllisyys ei paljastunut. Välittömästi kirjoituksen julkaisemisen jälkeen poliisi laittoi sakkolaput luvattomasti pysäköityihin autoihin. Tätä asukkaat olivat kantelijankin mukaan pitkään poliiseilta pyytäneet.
Kadun varren asukkaita pitkään vaivannut ongelma siis poistui, kun juttuvinkiksi ilmeisesti tarkoitettu
kirjoitus julkaistiin yleisönosastolla nimimerkillä. Päätoimittaja ei näe, että kyseisestä kirjoituksesta olisi ollut haittaa sen kirjoittajalle tai kenellekään toisellekaan, koska kantelija eikä kukaan muukaan asianosainen ole tunnistettavissa.

Ratkaisu

Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.

Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu (JO 14).

Kantelun, päätoimittajan vastauksen ja JSN:n käytössä olevan sähköpostikirjeenvaihdon perusteella on riidatonta, että Vihdin Uutiset julkaisi toimitukselle lähetetyn juttuvihjeen ilman kirjoittajan lupaa mielipidekirjoituksena. Toimitus itse keksi ja merkitsi kirjoituksen alle nimimerkin.

Journalistinen tiedonhankinta perustuu ehdottomaan luottamukseen tietolähteiden ja toimituksen välillä. Juttuvihjettä tarjoavan lukijan on voitava luottaa, ettei hänen henkilöllisyytensä ilman omaa suostumusta paljastu ulkopuolisille. Tämä periaate on kirkkaana Journalistin ohjeiden lähdesuojakohdassa. Neuvosto ei voi olla varma, paljastuuko kantelijan henkilöllisyys kirjoituksesta, mutta vaara on kuitenkin ilmeinen – lyhyen kadun varrellahan on vain kahdeksan taloa. Lisäksi toimituksen tapa oma-aloitteisesti ja ilman kirjoittajan lupaa muuttaa juttuvihje mielipidekirjoitukseksi ja keksiä sille kirjoittajanimimerkki on omiaan murentamaan yleisön luottamusta tiedonvälitykseen ja journalistiseen toimintaan yleensä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vihdin Uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.