4816/TV/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Kantelija näkyi tv-ohjelmassa, mutta ei ollut tunnistettavissa lähipiiriään laajemmin. Poliisilla oli perusteita epäillä häntä rikoksesta, joka vaaransi sivullisten turvallisuuden.

Kantelu 17.2.2012

Kantelijaa kuvattiin, kun hän oli kaatunut humalassa polkupyörällään. Hän ei maininnut kaatumisesta kenellekään, mutta tapahtuma tuli tietoon, kun kantelijan vanhemmat ja ystävät tunnistivat hänet ohjelmasta. Toimitus oli käsitellyt kantelijan kasvot tunnistamattomiksi, mutta tunnistaminen perustui vaatteisiin ja polkupyörään, joita kuvattiin tarkasti.

Kantelijan mukaan poliisin ohjelmassa esittämä väite, että hän ei muistaisi tapahtumista aamulla mitään, oli virheellinen. Poliisi myös sanoi ohjelmassa, että kantelija saa seuraavana aamuna poliisilta puhelinsoiton, koska on aiheuttanut tankojuopumuksen vuoksi vakavaa vaaraa. Poliisi ei kuitenkaan soittanut, vaan kutsui kantelijan vasta muutaman viikon kuluttua kuulusteltavaksi. Minkäänlaista rangaistusta ei vaadittu.

Kantelijan mielestä oli asiatonta, että hänet esitettiin ohjelmassa tunnistettavasti ja väitettiin hänen olleen sekavampi ja syyllistyneen vakavampaan tekoon, kuin mitä tosiasiassa tapahtui. Kantelija korostaa, että hän pitää poliisin toimintaa ammattitaitoisena. Sen sijaan hän kyseenalaistaa ohjelmaformaatin, faktan ja viihteen sekoituksen, jossa viihde on pääosassa. Kantelijan mielestä ohjelma ei esitä realistisesti poliisin arkea. Kantelijan osalta ohjelmassa näytettiin ainoastaan hänen makaamisensa maassa, ei esimerkiksi poliisin tekemiä kirjallisia töitä tai kuulusteluja, jotka tosiasiassa veivät valtaosan poliisin kantelijaan käyttämästä työajasta. Tällaisessa viihdeformaatissa pitäisi kantelijan mielestä suojata ihmisten anonymiteetti tarpeeksi hyvin.

Kantelija toteaa, ettei ole kenenkään etujen mukaista, jos esimerkiksi perheväkivallasta kärsivät ihmiset jättävät ilmoittamatta tilanteesta poliisille, koska pelkäävät televisiokameroiden tulevan paikalle ja anonymiteettinsä kärsivän.

Jimin vastaus 13.3.2012

Kanavapäällikkö Ville Toivonen kirjoittaa, että Poliisit-sarjaa tehdään tiiviissä yhteistyössä poliisihallituksen kanssa. Kuvaukset suoritetaan pääosin julkisella paikalla. Muissa tapauksissa hankitaan erikseen lupa kuvaamiseen. Ohjelmassa näkyvät ihmiset esitetään ohjelmassa tunnistamattomina siten, että ääni ja kuva käsitellään erilaisin ”blurrauksin” tunnistamattomiksi. Jokainen jakso tarkastetaan etukäteen sen varmistamiseksi, ettei henkilöiden yksityisyyden suoja vaarannu.

Toivasen mukaan kantelija esitettiin ohjelmassa tunnistamattomana. Tapahtumia esiteltiin objektiivisesti, eikä henkilön sanomisia tai tekemisiä muutettu. Toivonen katsoo, ettei ohjelma loukannut kantelijan yksityiselämää tai yksityisyyden suojaa. Hän pitää myös perusteettomana kantelijan väitettä, jonka mukaan Poliisit-sarja ei esittäisi realistisesti poliisin arkea.
 

Ratkaisu

Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Poliisit-sarjan 11.2.2012 julkaistussa jaksossa seurattiin poliisipartion toimintaa Helsingissä. Kantelija näkyi kohtauksessa, jossa hän makasi kadulla pyöränsä vieressä. Kadulla näkyi myös verta. Poliisi kertoi kantelijalle, että tämän silmäkulmassa on ”pieni vekki”. Sen jälkeen kantelija puhallutettiin, ja paikalle saapui ambulanssi. Kantelija kertoi, ettei hän tunne kipua eikä muista tapahtumista mitään. Sen jälkeen poliisi totesi kantelijan puhaltaneen kolmen promillen lukemat ja aiheuttanen ”aikalailla vaaraa”. Jälkikäteen haastateltu poliisi arvioi, ettei kantelija humalatilansa vuoksi muista myöhemmin edes sitä, että poliisi kävi tapahtumapaikalla. Poliisi uskoi, että kantelijalle on yllätys, kun hän kuulee puhelimessa seuraavana päivänä, että tapahtumasta on tehty myös rikosilmoitus. 

Poliisi osui ohjelman perusteella sattumalta onnettomuuspaikalle. Tien nimi paljastui, kun poliisi selvitti, oliko kyseiseen osoitteeseen tehty hälytyksiä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ollut kantelijan kotikatu. Kantelija näkyi kokovartalokuvassa, mutta koko hänen päänsä alue oli käsitelty katsojille tunnistamattomaksi. Lisäksi kamera otti lähikuvaa hänen jaloistaan, jotka olivat pyörän rungon päällä. Myös pyörää kuvattiin. Vaatteet ja pyörä, samoin kuin kantelijan ruumiinrakenne, vaikuttivat tavanomaisilta, eikä niissä ollut mitään silmiinpistäviä tuntomerkkejä.

Neuvosto huomauttaa, että vastuun ohjelman julkaisemisesta kantaa aina tv-kanava, ei poliisihallitus. Tässä tapauksessa toimitus oli suojannut riittävästi kantelijan yksityisyyttä, eikä hän ollut tunnistettavissa lähipiiriään laajemmassa joukossa. Kuvaushetkellä kantelijaa vielä epäiltiin tieliikennerikoksesta. Kolmen promillen humalatilan vuoksi poliisilla oli syytä myös epäillä, ettei kantelija seuraavana päivänä muistaisi tapahtumista mitään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Jim ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun teki:

Puheenjohtaja Risto Uimonen