4784/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt, koska kantelijan on poliitikkona ja ahkerasti asioita julkisuudessa kommentoivana päättäjänä kestettävä tavallista kansalaista enemmän arvostelua.

Kantelu 19.12.2011

Kantelu kohdistuu Karjalaisessa 26.11.–3.12.2011 julkaistuun vuoropuheluun, jossa kantelija oli osallisena. Kantelija ei ole tyytyväinen siihen, että Karjalainen ei julkaissut hänen vastinettaan. Erityisesti maininta herjauksesta olisi kantelijan mielestä pitänyt perustella tai sitten julkaista hänen vastineensa.

Karjalaisen vastaus 10.1.2012

Päätoimittaja Pasi Koivumaa vastaa, että kantelija on paikallisesti tunnettu tohmajärveläinen kunnallispoliitikko, joka muun muassa pitää omaa, vähintäänkin värikkääksi luonnehdittavaa blogipalstaansa sekä kirjoittaa ahkerasti lehtien yleisönosastoihin muita alueen vaikuttajia kärjekkäästi haastaen.

Kantelija kirjoitti Karjalaisen yleisönosastolla 1.12.2011 julkaistun kirjoituksen, jossa hän Koivumaan mukaan kuvasi Karjalaisen aluetoimittajan 26.11.2011 julkaistua kolumnia asenteelliseksi, osoittelevaksi ja alatyyliseksi. Kantelijan mielestä aluetoimittaja käytti Karjalaista omien tarkoitusperiensä ajamiseen ja vihjasi toimittajan ja tämän puolison työsuhteiden vaikuttaneen tämän kirjoittaman kolumnin sisältöön. Suorat viittaukset puolisoon kantelija poisti kirjoituksesta, kun toimituksesta ilmoitettiin niitä pidettävän asiattomina ja suositeltiin niiden poistamista.

Päätoimittajan mielestä kantelija kyseenalaisti voimakkaasti toimittajan oikeuden ilmaista kolumnissaan oman mielipiteensä asioihin niitä perustellen – ikään kuin kolumneissa ei juuri niin pitäisikin tehdä. Tämä mielipide oli niin hämmästyttävä, kun paheksuja oli vieläpä kokenut kunnallispoliitikko, että sen julki tuominen suurelle yleisölle puolsi kantelijan kirjoituksen julkaisemista, vaikka se sisälsi muiltakin osin asiattomia ilmaisuja.

Kesälahtelainen kunnallispoliitikko ja kantelijan puoluetoveri vastasi kantelijan kirjoitukseen 3.12.2011. Kirjoittaja tähdensi kantelijalle aivan oikein, että kolumni ei ole uutinen vaan mielipidekirjoitus, jossa ”toimittaja on jotakin mieltä ja sanoo sen kaartelematta”. Kirjoittajan mielestä kantelija penkoo asiattomalla tavalla kolumnin kirjoittaneen toimittajan henkilökohtaisia asioita ja vetää niistä johtopäätöksiään. Kirjoittaja muistuttaa, että hänen itsensä ja kantelijan kaltaisten luottamushenkilöiden pitää kestää arvostelua.

Kantelija lähetti kirjoitukseen vastauksensa, jota hän vaati julkaistavaksi lehdessä. Kantelijaan ei kuitenkaan kohdistettu sellaista arvostelua, että hänelle olisi syntynyt vastineoikeus. Kantelijan kirjoitus oli mielipidekirjoitus, jollaisen julkaisemisesta päätoimittaja voi vapaasti päättää.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Karjalaisen toimittaja kirjoitti 26.11.2011 kolumnissaan Kesälahden kunnan suuntautumisvaihtoehdoista Kiteen ja Savonlinnan välillä mahdollisessa kuntaliitoksessa ”Sahataan sitä oksaa, jolla istutaan”. Kantelija vastasi 1.12.2011 kirjoitukseen mielipiteellään ”Väheksyykö toimittaja kuntademokratiaa?”. Kantelijalle puolestaan vastattiin 3.12.2011 kolmannen osapuolen kirjoituksella ”Tuunasen peili hukassa”. Sen kirjoittaja puolusti kolumnin kirjoittanutta toimittajaa ja arvosteli kantelijaa. Kantelija yritti vielä vastata tähän, mutta Karjalainen ei julkaissut hänen kirjoitustaan.

Julkisen sanan neuvosto ottaa tässä päätöksessään kantaa vain siihen, syntyikö kantelijalle oikeus omaan kannanottoon eli vastineeseen. Tähän vaikuttavat kantelijaa arvioinut kirjoitus, hänen yhteiskunnallinen asemansa ja oma toimintansa julkisuudessa.

Kirjoitus ”Tuunasen peili hukassa” käsittelee seutukunnan yhteistyökuvioita, niiden rikkojia ja lisäksi kantelijaa henkilökohtaisesti. Arvioidessaan kantelijaa kirjoittaja käyttää kipakkaa ja paikoin kärjekästäkin kieltä. Kantelija on kuitenkin yhteiskunnallinen vaikuttaja paikallispolitiikassa siinä missä tekstin kirjoittajakin, joten hänen on siedettävä myös henkilökohtainen arvostelu. Se ei Julkisen sanan neuvoston mielestä ylittänyt hyvän tavan rajoja.

Kantelija ilmoittaa viisi vuotta kirjoittamassaan blogissa, että ”luottamustehtäviä on riittänyt tähän saakka, niin ammattiyhdistystoiminnassa kuin nyt kunnallisissa ja kirkollisissa luottamushenkilöpaikoilla”. Karjalaiselle tarjoamassaan vastineessa kantelija kertoo, että on kirjoittanut noin tuhat kirjoitusta omassa blogissaan ja lehdissä. Näiden seikkojen vuoksi hänen täytyy olla valmis sietämään toistenkin harjoittama kritiikki.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.