4712/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös lööpin harhaanjohtavuutta koskevassa asiassa. Lööpin esirivissä puhuttiin poliisin jättioperaatiosta. Sen alla, lööpin pääotsikossa, kerrottiin miehen teloituksesta. Poliisin rooli tarkentui itse jutussa.

Kantelu 4.10.2011 

Kantelu kohdistuu Iltalehden 10.10.2011 julkaisemaan lööppiin, jossa fonttikoon ja värityksen vaihtelut eivät kantelijan mukaan riittäneet erottamaan toisistaan eri toimijoita, tekoja ja päämääriä. Kantelija kiinnittää huomiota samassa lööpissä allekkain julkaistuihin otsikoihin ”Poliisin suuroperaatio” ja ”28-vuotias teloitettiin kadulle”. Kantelijan mielestä nämä tekstit on taitettu toistensa yhteyteen tavalla, joka luo vaikutelman poliisin toteuttamasta teloituksesta. Tällaiselle rinnastukselle ei löydy katetta lehden jutuista.
 

Iltalehden vastaus 1.12.2011

Päätoimittaja Kari Kivelä kirjoittaa, että kantelun kohteena oleva lööppi oli esillä koko Pohjois-Suomen alueella. Otsikkojulisteiden korkeasta huomioarvosta seuraa, että niissä oleva virhe tai epäselvä otsikointi johtaa aina suureen määrään palautteita lehden toimitukselle. Tässä tapauksessa toimitukseen ei tullut ainuttakaan palautetta, mikä Kivelän mukaan osoittaa sen, ettei kantelijan esittämää väärinymmärrystä aiheutunut.

Otsikkojulisteessa käytettiin verbin passiivimuotoa (”28-vuotias teloitettiin kadulle”), koska teon tekijä ei lehden ja lööpin julkaisemisen aikaan ollut tiedossa. ”Voidaan ehkä ajatella, että passiivimuoto antaa tilaa tulkinnalle, että teloitus olisi ollut poliisin suuroperaatio”, Kivelä kirjoittaa. Hänen mukaansa kuitenkin juuri passiivimuoto erottaa poliisin suuroperaation ja tapahtuneen surmatyön toisistaan. Lisäksi erottelua korostavat kantelijankin mainitsemat erilainen väri ja fontti esirivin (”Poliisin suuroperaatio”) otsikossa.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Paikallisessa, vain Pohjois-Suomeen levitetyssä lööpissä kerrottiin Torniossa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta ja siihen liittyvästä poliisioperaatiosta. Otsikot olivat allekkain saman raamin sisällä. Ne olivat sekä väritykseltään että fonttityypiltään erilaisia. Otsikoiden yhteyteen oli liitetty kuva surmapaikalle tuoduista kynttilöistä.

Lööppi on tiivistetty esitys päivän tärkeimmistä uutistapahtumista, joista poimitaan iskevimmät asiasanat yleisön houkuttelemiseksi. Kantelun kohteena olevat otsikot liittyivät samaan tapahtumaan, mutta ne eivät olleet ajallisesti etenevä kuvaus poliisin toiminnasta ennen surmatyötä. Poliisi käynnisti lööpissä mainitun operaation vasta surmatyön jälkeen.

Lööpin esirivin ja varsinaisen otsikon viestit erillisinä pitivät paikkansa, vaikka ne yhdessä luettuina antoivat monitulkintaisen kuvan tapahtuneesta. Lööpin sanomaa saattoi tulkita kolmella eri tavalla: 1) poliisi teloitti miehen jättioperaatiossa, 2) poliisi aloitti jättioperaation teloituksen jälkeen ja 3) joku muu kuin poliisi teloitti miehen kadulle jättioperaation aikana. Julkisen sanan neuvosto tähdentää, että lööppitekstit pitäisi laatia mahdollisimman yksiselitteisiksi väärien tulkintojen estämiseksi, koska ne ovat toimituksellista sisältöä. Itse jutussa poliisin rooli kuitenkin täsmentyi riittävästi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Tuomo Lappalainen, Jaakko Ujainen ja Veikko Valtonen.