4681/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjaamista ja oman kannanoton julkaisemista koskevassa asiassa. Lehti kirjoitti, että kaupunkifestivaalin yhteydessä oli tapahtunut puukotus ja että poliisi oli muun muassa poistanut useita häiritsevästi käyttäytyneitä nuoria festivaalialueelta. Väitteet perustuivat lähteenä käytetyn poliisin antamiin epätarkkoihin lausuntoihin, jotka hän myönsi ja joita hän tarkensi Aamulehden uutisessa myöhemmin. Festivaalin järjestäjä sai kertoa, mitä todellisuudessa oli tapahtunut. Hänelle tarjottiin myös mahdollisuutta oman kannanoton julkaisemiseen, mutta sen sisällöstä ei päästy yksimielisyyteen.

Kantelu 6.9.2011 ja Aamulehden vastaus 27.9.2011

Kantelu kohdistuu Aamulehdessä 20.–28.8.2011 julkaistuihin juttuihin hiphop-kulttuuriin keskittyvästä Blockfest-kaupunkifestivaalista. Kantelija on tapahtuman tuottaja. Hänen mielestään lehti oli uutisoinnissaan tarkoitushakuinen, peitteli omia virheitään ja provosoi vastakkainasettelua tapahtuman järjestäjän ja poliisin välille.

Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokisen kirjoittaa lehden suhtautuvan kaikkiin kaupunkitapahtumiin myönteisesti ja uutisoivan niistä varsin laajasti. Uutisointi voi olla myös negatiivista, kun se liittyy esimerkiksi tappelunnujakoihin, roskaamiseen ja meluun.

Blockfestiä Jokinen pitää mainiona tapahtumana, joka keräsi festivaalipaikalle Tampereen keskustaan tuhansia pääsymaksun maksaneita osallistujia sekä ilmeisesti myös tuhansia muita hiphopin ystäviä. Jokinen kirjoittaa, että poliisin mukaan Tampereen poikkeuksellisen levottoman viikonlopun syynä oli Blockfest-tapahtuman nuori yleisö. Tämän Aamulehti uutisoi ja antoi kaikille osapuolille kommentointimahdollisuuden. Kun kuva viikonlopun tapahtumista tarkentui, Aamulehti jatkoi ja täsmensi uutisointia normaalilla tavalla. Lähteenä käytetty komisario pitää Jokisen mukaan Aamulehden uutisointia asiallisena ja totuudenmukaisena.

Tapahtumien raportointi

20.8.
Kantelija (K): Lehden ensimmäisessä printtijutussa 20.8. kerrottiin tapahtumaan osallistuvista iloisista nuorista eikä mainittu minkäänlaisia järjestyshäiriöitä. Samana päivänä julkaistussa nettiuutisessa ”Nuorten hurjat juhlat Blockfesteillä: pahoinpitelyitä, puukotus, näpistelyä” kuitenkin väitettiin, että Blockfestin yhteydessä olisi sattunut erilaisia väkivallantekoja. Tapahtuman järjestäjät tarkastivat väitteistä vakavimman, puukotuksen, todenperäisyyden välittömästi. Mitään puukotusta ei todellisuudessa ollut tapahtunut, ja Aamulehteen lähetettiin oikaisupyyntö. Festivaalin järjestäjät olettivat, että oikaisu olisi ollut ensimmäinen lukijakommentti virheelliseen uutiseen, mutta sitä ei julkaistu lainkaan. Lehden toimituksesta kerrottiin kantelijalle, ettei kommenttia julkaistu, koska sen kirjoittajan henkilöllisyyttä ei ehditty tarkistaa. Sen sijaan virheellisen uutisen perässä julkaistiin vihaisia nettikommentteja, joissa muun muassa syytettiin nuorisoa huliganismista.

Toimittaja soitti festivaalin järjestäjille ja väitti poliisin todenneen, että tapahtumasta oli viety putkaan 36 nuorta. Järjestäjien edustaja totesi tähän, että poliisi on voinut ottaa nämä nuoret kiinni kaupungilla, mutta ei festivaalialueella. Haastattelun pohjalta tehdyssä uudessa nettijutussa ”Blockfestien järjestäjä tyrmistyi poliisin puukotuskommenteista” järjestäjän kerrottiin kritisoineen poliisia, vaikka jutussa väitettyä vastakkainasettelua ei oikeasti ollut.

Aamulehti (AL): Aamulehden uutistoimittaja käy lauantaisin poliisiasemalla keskustelemassa edellisen yön tapahtumista. Blockfestin aloituspäivää seuranneena lauantaina 20.8. toimittaja sai kuulla poliisilta poikkeuksellisen levottomasta yöstä. Samalla toimittaja näki, kuinka hyvin nuoria henkilöitä päästettiin pois putkasta. Sen jälkeen hän soitti komisariolle, jonka mukaan Blockfest oli pitänyt poliisin tavallista kiireisempänä koko yön. Putkaan päätyi 36 nuorta, joka oli moninkertainen määrä normaaliin perjantaiyöhön verrattuna. Nuorilta takavarikoitiin myös teräaseita. Poliisi kertoi toimittajalle, että yöllä oli myös tapahtunut puukotus, mutta uhria ei ollut tavoitettu aamuun mennessä. Puukotuksesta epäillyiltä sen sijaan löydettiin teräaseet.

Toimittaja kertoi poliisille, että festivaalin järjestäjä oli kiistänyt puukotusväitteen. Tähän poliisi vastasi, ettei hänellä ole uutta tietoa asiasta eikä muuta lisättävää kuin se, että uhrilla ei ole hengenvaaraa. Samainen poliisilähde totesi toimittajalle jälkeenpäin, että hän oli todennäköisesti unohtanut mainita, että tapahtuneen oikea ilmaus oli pikemminkin ”ilmoituksen mukaan olisi puukotettu”.  

Aamulehden kirjoitus perustui poliisilähteeseen sekä toimittajan omiin havaintoihin. Poliisi yhdisti edellisen yön tapahtumat Blockfestiin. Festivaalin järjestäjä sai kiistää festivaalialueen levottomuudet myöhemmin samana päivänä julkaistussa verkkouutisessa.

21.8.
K: Printtilehti julkaisi rinnakkain jutut ”Pettivätkö Blockfestin turvatoimet?” ja ”Blockfest sai rähinäremmin liikenteeseen”. Toimittaja yhdisti kaikki kaupungissa tapahtuneet laittomuudet edelleen festivaalien syyksi. Lisäksi jutussa kerrottiin, että ”puukotuksen uhrilla ei ole hengenvaaraa”, vaikka Aamulehdellä oli jo tieto siitä, ettei uhria ollut olemassakaan. Alaikäiset nuoret kertoivat lehden haastattelussa pitävänsä festivaalia turvallisena. Silti haastattelun otsikossa kerrottiin haastattelun ainoasta negatiivisesta asiasta, pienestä käsirysystä ja monista humalaisista.

Verkkolehdessä yhdistettiin jälleen koko kaupungin häiriöt ja Blockfest sekä asetettiin poliisi ja tapahtuman järjestäjä vastakkain. Jutussa poliisi kuitenkin kertoi, ettei heillä ole ollut mitään huomautettavaa esimerkiksi festivaalin anniskelualueesta.

Todellisuudessa järjestysmies otti festivaalialueella kiinni yhden häntä vastustaneen henkilön ja festivaalialueen ulkopuolelta samaten yhden festivaalialueelta poistetun mutta sinne takaisin yrittäneen henkilö. Alueen lähistöllä otettiin kiinni kaksi keskenään tapellutta alaikäistä henkilöä, jotka eivät olleet festivaalivieraita.

AL: Tampereen poikkeuksellisista tapahtumista tehtiin uutinen myös printtilehteen. Siinä toistettiin komisarion näkemys, jonka mukaan Blockfest vaikutti levottoman yön taustalla. Lisäksi erillisissä jutuissa haastateltiin nuoria ja Blockfestin edustajaa. Näiden kolmen kirjoituksen paketti oli hyvinkin tasapainoinen.

Sunnuntaina toimittaja sai poliisilta tiedon, että myös lauantain ja sunnuntain välinen yö oli ollut poikkeuksellisen levoton. Putkat täyttyivät jälleen, eikä poliisi ehtinyt reagoida kaikkiin ilmoituksiin. Päivän verkkouutisessa komisario korosti, että itse festivaalialueella oli rauhallista, mutta tapahtumasta kaupungille levittäytyneet nuoret olivat pääsyy levottomuuksiin. Jutussa kuultiin myös festivaalin järjestäjiä.

22.8.
K: Lehden verkkosivuilla julkaistiin sovitteleva artikkeli otsikolla ”Poliisin Blockfest-lausunnoissa oli epätarkkuutta”. Siinä oli kuitenkin mukana uusi syytös, jonka mukaan alkoholijuomia olisi siirtynyt festivaalialueen aidan yli alaikäisille. Näin siitä huolimatta, että poliisin oli jo aikaisemmin kerrottu vahvistaneen, ettei anniskelualueissa ollut huomautettavaa. Jutussa vedottiin poliisin epätarkkoihin lausuntoihin, mutta epätarkkuudesta huolimatta tietoja ei tarkistettu festivaalin järjestäjältä eikä hänen annettu vastata syytökseen samassa yhteydessä.

AL: Aamulehti tarkensi netissä poliisin näkemystä Tampereen levottomasta viikonlopusta ja festivaalialueen järjestyksestä. Samansisältöinen artikkeli julkaistiin seuraavana päivänä printtilehdessä.

28.8.
K: Aamulehti viivytteli tarpeettoman kauan, ennen kuin se poisti verkosta perättömän puukotusuutisen, joka oli julkaistu 20.8.
 
AL: Vastauksessaan neuvostolle Jokinen pitää kummallisena kantelijan ajatusta, että juttu olisi pitänyt poistaa verkosta nopeammin.  Päätoimittaja pitää koko ajatusta epäeettisenä. Virheet pitää oikaista, mutta ”kehittyvät uutisketjut on pidettävä ehjinä”.

Toimitus päätti kuitenkin päätoimittajan luvalla poistaa uutisen verkosta: ”Oletimme, että kaikki asiasta kiinnostuneet olivat uutisen jo lukeneet. Kirjoitus aiheutti Aamulehdelle paljon turhaa negatiivista julkisuutta.”

Kommentointioikeus

21.8.
K: Blockfestin järjestäjä lähetti lehdelle oman kommenttinsa julkaistavaksi. Toimittajalle tarjottiin samassa yhteydessä mahdollisuutta esittää lisäkysymyksiä. Kommenttia ei julkaistu.

AL: Blockfestin järjestäjät lähettivät Aamulehden toimitukseen klo 19.30 vastineen, jota he vaativat julkaistavaksi heti seuraavan päivän lehdessä ja joka tuli päätoimittajan tietoon klo 23. Laajan vastineen käsittely näin nopealla aikataululla oli mahdotonta. Toimituksesta oltiin kuitenkin illan aikana yhteydessä Blockfestin järjestäjiin.

22.8.
K: Päätoimittaja vastasi, ettei julkaise kommenttia, ellei siitä poisteta hänen vaatimiaan kohtia, esimerkiksi lausetta ”Emme ymmärrä, miksi Aamulehti suhtautuu vihamielisesti nuorisoon”.  Järjestäjä katsoi, ettei hänen kantansa olisi tullut riittävästi esille, jos kommentista olisi pitänyt poistaa kaikki lehteä hiemankin kritisoineet kohdat. Niinpä kommenttia levitettiin netissä avoimena vastineena.

AL: Päätoimittaja lähetti vastineen kirjoittajalle viestin, jonka mukaan vastinetta ei voi julkaista, jos sitä ei muuteta radikaalisti. Jokinen piti asiattomana kantelijan väitettä, että hän olisi vaatinut poistamaan vastineesta kaikki Aamulehteä käsittelevät kielteiset kommentit. Sen sijaan hän vaati ”täydellisten päättömyyksien” poistamista. Päätoimittaja katsoo perusteellensa päätöstään riittävästi ja arvioi, että vastineen sanamuodoista olisi voinut kohtalaisen helposti löytyä yhteisymmärrys. Blockfestin järjestäjät eivät kuitenkaan ryhtyneet vastineen jatkotyöstämiseen, vaan levittivät nettiin ”vääriä tietoja, vinoja näkemyksiä ja valheellisia syytöksiä”. Aamulehden verkkotuottaja osallistui lehden verkkopalvelussa keskusteluun omissa nimissään.

Mielipidekirjoitus

23.8.
K: Lehden Lukijalta-palstalla julkaistiin opiskelija Jon Cederbergin nimissä mielipidekirjoitus ”Festarimelu teki talosta asuinkelvottoman”. Siinä kerrottiin festivaalin ylittäneen melutason raja-arvot ja vaadittiin lupien eväämistä jatkossa. Kirjoituksesta vinkattiin myös lehden etusivulla.

Blockfestin järjestäjällä olisi ollut jo edellisenä päivänä käytössään puolueettoman mittaajan laatima raportti, joka osoitti mielipidekirjoittajan syytökset vääriksi ja jonka avulla kritiikkiin olisi voitu vastata samassa yhteydessä. Lehti tarjosi Blockfestille tilaisuutta omaan kommenttiin, mutta se luvattiin julkaista vasta 26.8. Festivaalin järjestäjän mielestä tämä oli liian myöhäistä. Blockfestin mainetta kuitenkin puhdistettiin, kun lehdessä julkaistiin 26.8. kaupungin edustajien lausunto, jonka mukaan raja-arvoja ei ollut ylitetty. Kaupungin edustajat totesivat silti, että viihtyvyys festivaalialueen ympäristössä oli huono. Tämän väitteen he perustivat mielipidekirjoittaja Cederbergin esittämään kritiikkiin.

Festivaalin järjestäjä halusi toimittaa raportin melutasosta myös Cederbergille, jolloin selvisi, ettei kyseistä henkilöä löydy väestörekisteristä eikä ”festarimelusta” kärsineen talon asukaslistalta.

Kantelija katsoo, että lehden olisi pitänyt etukäteen tarkistaa valehenkilöksi osoittautuneen Cederbergin syytökset, koska niillä oli ilmeinen vahingoittamistarkoitus eikä niitä voi pitää asiallisina.

AL: Lehti päätti julkaista Jon Cederbergin mielipidekirjoituksen Blockfestin meluhaitoista, joihin liittyen muutkin olivat tarjonneet mielipidekirjoituksiaan. Cederbergin kirjoitus oli Jokisen mielestä asiallinen ja ajankohtainen. Se sisälsi myös toimitukselle tarkoitetut kirjoittajan yhteystiedot. Kirjoituksesta vinkattiin lehden etusivulla. Tässä ei ollut mitään poikkeuksellista, vaan kysymyksessä oli lehden päivittäinen käytäntö nostaa yksi mielipidekirjoitus esiin muita näkyvämmin.

Aamulehti julkaisee printissä vain omalla nimellä varustettuja mielipidekirjoituksia. Mielipidesivun toimittaja ei osannut epäillä, että uskottavasti allekirjoitettu mielipide olisi ollut ”huijausta”. Nimimerkin takana oleva henkilö on nyt Aamulehden toimituksen tiedossa, mutta hänen motiivinsa on Jokisen mukaan edelleen kateissa.

24.8.
AL: Kantelija pyysi toimitukselta Jon Cederbergin yhteystietoja, mutta niitä ei annettu. Samana päivänä klo 14.33 kantelija lähetti mielipidesivuille kommenttinsa Cederbergin kirjoitukseen. Toimitus ja kantelija sopivat tekstin pienistä stilisoinneista, mutta sähköpostiliikenteeseen kului sen verran aikaa, ettei teksti ehtinyt seuraavan päivän lehteen. Kantelijan kanssa sovittiin sitten, ettei hänen kirjoitustaan julkaista lainkaan, koska olennainen tieto tulisi julki kahden päivän kuluttua, kun lehti julkaisisi kaupungin virkamiesten laatiman tekstin.

26.8.
K: Aamulehden verkkotuottaja pyysi lehden nettisivuilla lukijoilta anteeksi, koska lehdessä oli julkaistu mielipideteksti, jonka kirjoittaja ei ollut käyttänyt omaa nimeään. Aamulehteä oli huijattu. Blockfestille anteeksipyyntöä ei esitetty.

AL: Lukijalta-palstalla julkaistiin kaupungin virkamiesten teksti, jonka mukaan Blockfestin melutaso oli pysynyt lupapäätöksen rajoissa.

Toimitus sai tietoa, että Jon Cederberg -nimistä henkilö ei ole olemassa. Verkkotuottaja teki aiheesta laajahkon kirjoituksen lehden verkkopalveluun ja levitti sen myös sosiaaliseen mediaan.

27.8.
K Printtilehden Lukijalta-palstalla julkaistiin mahdollisimman pieni ”täsmennys”, jossa kerrottiin olevan vasta syytä epäillä mielipidekirjoittajan henkilöllisyyttä. Lisäksi siinä väitettiin, että mielipidekirjoitus oli ollut asiallinen.

AL: Lehden mielipidesivulla julkaistiin uutinen väärällä nimellä julkaistusta kirjoituksesta.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).  Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).
Aamulehti julkaisi viranomaisten, festivaalin järjestäjän ja yleisön näkemyksiä Blockfest-kaupunkitapahtumasta. Festivaali sai huomattavan paljon palstatilaa, mikä oli Tampereen alueen valtalehdessä luontevaa. Jutuissa oli sekä myönteisiä että kielteisiä kantoja, ja välillä ristiriitaisuuksiakin, kun poliisi välillä moitti ja välillä kehui festivaalin järjestyksenvalvontaa. Blockfestin tapahtumat tarkentuivat vähitellen, kun lehti sai uutta tietoa asioista.

1. Tapahtumien raportointi

Aamulehti julkaisi 20.8. poliisilta saamiaan tietoja väkivallanteoista ja häiriökäyttäytymisestä Blockfest-festivaaleilla. Poliisin mukaan juuri kyseinen kaupunkitapahtuma oli poikkeuksellisen levottoman viikonlopun syy. Pirkanmaan poliisilaitos julkaisi samansisältöisen tiedotteen 21.8.2011. Siinä ei kuitenkaan ollut mainintaa puukotuksesta.

Blockfestin edustaja lähetti ensin Aamulehden kommenttipalstalle verkkoon tiedon ja toisti vielä puhelinkeskustelussa, ettei mitään puukotusta ollut tapahtunut. Tästä syystä toimittaja vielä uudelleen tarkisti tiedon poliisilähteeltään. Poliisi vahvisti, että puukotus oli todella tapahtunut. Sama lähde myös kertoi, että poliisi oli joutunut poistamaan festivaalialueelta useita häiritsevästi käyttäytyneitä nuoria.
Lehdellä oli perusteet luottaa viranomaislähteeseen. Lähdettä kuultiin useaan kertaan, ja hän tarkensi myöhemmin lausuntojaan kertomalla, että festivaalialueella ei ollutkaan tapahtunut merkittäviä häiriöitä, eikä hänellä ollut varmaa tietoa puukotuksesta.

Nettiuutisen otsikko (Nuorten hurjat juhlat Blockfesteillä: pahoinpitelyitä, puukotus, näpistelyä) sekä saman uutisen väitteet puukotuksesta ja muusta häiriökäyttäytymisestä heittivät varjon festivaalin ylle, koska väkivallantekojen paikaksi kerrottiin Blockfest. Kysymyksessä olivat suljetut sisätila ja torialue, joista tapahtuman järjestäjät olivat vastuussa. Myös printtilehden tieto, jonka mukaan poliisi oli joutunut poistamaan useita nuoria festivaalialueelta, oli leimaava. Tästä syystä oli perusteltua, että myös festivaalin järjestäjiä kuultiin. He saivat ilmaista kantansa netissä saman päivän aikana erillisessä uutisessa ja printtilehdessä samassa yhteydessä. Viranomainen kuitenkin piti kiinni ilmoittamistaan puukotus- ja häiriköintitiedoista, joten lehdellä ei ollut perusteita oikaista festivaalin kannalta kielteisiä uutisia.

Uutisten sisältö täsmentyi sekä netissä että printtilehdessä, kun festivaalin järjestäjää kuultiin ja poliisi tarkensi lausuntojaan. Netissä 22.8. ja printtilehdessä 23.8. julkaistussa uutisessa kirjoitettiin, että ”Blockfest-alueen sisällä ei ole tapahtunut järjestyshäiriöitä, joihin poliisi olisi joutunut merkittävästi puuttumaan”. Poliisi myös sanoi, että puukotuksesta oli saatu vain ilmoitus ja ettei sairaalaan ollutkaan tuotu puukotuksen uhria. Uutisen nettiversiossa poliisi lievensi sanomisiaan edelleen ja totesi puukotusuutiseen viitaten: ”Sanoin viikonloppuna, että onhan se mahdollista, että siinä on ollut puukolla uhkaamista.” Printtilehdestä tämä kommentti puuttui.

Julkisen sanan neuvosto on toistuvasti korostanut, että vastuun virheistä ja niiden korjaamisesta kantaa aina tiedotusväline. Kun tiedot tapahtumista olivat tarkentuneet, Aamulehden olisi pitänyt lisätä 20.8. netissä julkaisemansa puukotusuutisen yhteyteen selkeä maininta, että uutinen sisälsi virheellistä tietoa. Sen sijaan lehti poisti uutisen verkosta vastoin neuvoston ohjeistusta, jota kuitenkin tarkennettiin vasta Aamulehden Blockfest-uutisoinnin jälkeen. (http://www.jsn.fi/paatokset/4598-sl-11-2/). Uutta ohjeistusta ei voi soveltaa takautuvasti.

Neuvoston mielestä jutut sisälsivät osittain harhaanjohtavaa tietoa festivaaliyön tapahtumista ja poliisin tekemistä kiinniotoista festivaalialueen sisällä. Lukijoiden mahdollisuuksia hahmottaa, mitä todellisuudessa oli tapahtunut, hämärsi vielä tapa, jolla poliisi selitteli toimitukselle antamiaan ristiriitaisia tietoja: ”Tämä uutisoitiin mielestäni hyvin. Jutuista pitäisi ymmärtää, ettei häiriköinti ole tapahtunut alueen sisäpuolella. Näin minäkin sen luin.”
Viranomaistietoon perustuneet uutiset eivät neuvoston mielestä sisältäneet olennaisia virheitä. Kyse oli uutistapahtumasta, jota koskevat tiedot täsmentyivät sitä mukaa kuin poliisi ehti selvittää asioita. Toimitus täydensi uutisointiaan viranomaisilta saamiensa tarkistettujen tietojen perusteella. Toimitus voi julkaista uutisen rajallistenkin tietojen perusteella, kunhan se seuraa tapahtumien kulkua loppuun saakka.

2. Kommentointioikeus

Päätoimittaja katsoi, että kantelijalle oli syntynyt oikeus omaan kannanottoon. Toimituksen saama teksti kuitenkin sisälsi muutaman kohdan, joiden päätoimittaja katsoi syyllistävän Aamulehteä kohtuuttomasti. Päätoimittajalla on Journalistin ohjeiden mukaan velvollisuus neuvotella kannanoton korjaamisesta, jos se ei ole hänen mielestään julkaisukelpoinen. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä julkaisemasta loukkaavana pitämäänsä sisältöä.

Päätoimittajan neuvostolle lähettämän vastauksen mukaan kannanoton olisi voinut työstää julkaisukelpoiseksi ”kohtuullisen helposti”. Kantelijalle lähettämässään sähköpostissa päätoimittaja kuitenkin vaati kirjoitukseen ”radikaaleja muutoksia” ja kehotti laatimaan sen ”aivan toisesta näkökulmasta”. Kantelija teki päätoimittajan sanamuotojen perusteella omat johtopäätöksensä ja näki paremmaksi julkaista kannanottonsa muualla.

3. Mielipidekirjoitus

Toimitukseen oli lähetetty useita mielipidekirjoituksia, joissa moitittiin Blockfestistä aiheutunutta melua. Lehteen valittu kirjoitus oli tyyliltään asiallinen ja sisälsi lähettäjän yhteystiedot. Mikään kirjoituksessa ei viitannut siihen, että se oli huijaus. Kantelijan kannalta olisi ollut kohtuullista, että hän olisi saanut viipymättä vastata huijarin kirjoituksessaan esittämiin väitteisiin. Tässä tapauksessa kaupungin virkamiesten mielipidekirjoitus kuitenkin korjasi sitä haittaa, jonka huijarin kirjoitus festivaalin järjestäjille aiheutti.

Toimitus teki lehden palstoilla korrektilla tavalla selväksi, että sitä ja lukijoita oli huijattu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Hannu Helineva, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Riitta Ollila.