4643/PL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Toimittajan kytkös jutussa käsiteltyyn asiaan ei ollut niin ratkaiseva, että siitä olisi ollut hänelle tai hänen johtamalleen säätiölle henkilökohtaista hyötyä.

Kantelu 7.7.2011

Kantelu kohdistuu 10.4.2011 Sotkamo-lehdessä julkaistuun juttuun “Jaakon puukko kauppias Hannu Korhoselle”. Jutussa kerrotaan kuinka Sotkamon nuorisoseuran säätiö antaa tunnustuspuukon kauppiaalle. Jutun kirjoittanut toimittaja on säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toimittajalla on kantelijan mielestä jutussa kaksoisrooli, sekä kirjoittajana että tunnustuksenantajan edustajana. Journalistin ohjeiden mukaan toimittajan ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Sotkamo-lehden vastaus 2.9.2011

Päätoimittaja Martti Huusko vastaa, että palkitsemisen suoritti Sotkamon Nuorisoseura. Päätöksen Jaakon puukon myöntämisestä teki nuorisoseuran hallitus. Toisin kuin kantelija väittää, ei toimittajamme toimi Sotkamon Nuorisoseura r.y.:n puheenjohtajana vaan Sotkamon Nuoriseuran Säätiön puheenjohtajana. Säätiö ei vaikuta nuorisoseuran toiminnalliseen päätöksentekoon.

Palkinnon myöntämisajankohtana mainittu toimittaja oli ilta/viikonloppuvuorossa, ja hän hoiti työvuorolistan mukaisesti eri tapahtumien uutisoinnin. Palkitsemisajankohta oli lauantaina illalla kello 19.30. Pienessä paikallislehdessä toimittajat joutuvat työskentelemään työvuorojen mukaisesti iltaisin ja viikonloppuisin yksin. Vaihtoehtoja ei ole, ja työvuorojen laatimisen aikaan ei eri tapahtumista pitkällä aikavälillä ole tietoa.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4). Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa (JO 5).

Sotkamo-lehden jutussa kerrotaan tilaisuudesta, jossa nuorisoseuran jakama Jaakon puukko ojennettiin paikalliselle kauppiaalle. Kyse oli jo 17. kerrasta. Jutussa kerrataan palkitsemisen perusteet ja haastatellaan lyhyesti palkittua kauppiasta. Jutun tehnyt toimittaja on nuorisoseuran säätiön puheenjohtaja. Säätiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä, joita se vuokraa seuran toimintaan. Seura huolehtii käytännön toiminnasta ja päättää puukon saajasta.

Toimittajan puolueettomuus ja riippumattomuus pitävät yllä uskoa tiedotusvälineen luotettavuuteen yleisön keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto painottaa tämän luottamuksen tärkeyttä. Tässä tapauksessa toimittaja kytkeytyi aiheeseen ainoastaan epäsuorasti toimiessaan seuran taustalla olevan säätiön johdossa – ei itse seuran puheenjohtajana. Palkintoa ei jaa säätiö, vaan nuorisoseura. Lisäksi juttu oli luonteeltaan neutraali, niin sanottu rutiinijuttu, jonka ei voi katsoa hyödyttäneen kirjoittajaa henkilökohtaisesti. Julkisen sanan neuvosto ymmärtää pienellä paikkakunnalla toimivan lehden toimituksen työnjakoon liittyvät ongelmat. Olisi kuitenkin ollut parempi, jos toimittaja olisi maininnut asemastaan säätiön puheenjohtajana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sotkamo-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.