4639/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehti saattoi käsitellä poikkeuksellisesta rikoksesta tuomitun henkilön yksityisiä asioita pakinatyyliin, koska tuomittua voi pitää julkisuuden henkilönä. Mahdollista virhettä kantelija ei pyytänyt korjaamaan, joten lehdellä ei voinut siitä olla tietoa.

Kantelu 16.6.2011

Kantelu kohdistuu Turkulaisen nimimerkkipakinaan ”Portsan pormestari”.
Kantelijan mukaan ”Portsan pormestari” ei ole tarkistanut lähteensä tietoja. Artikkelissa väitetään virheellisesti, että kantelija olisi nähty Turussa Åbo Akademin käytävillä tai että hän olisi ryhtynyt opiskelemaan kauppatieteitä. Kantelija ei ole poistunut Hämeenlinnan vankilasta, eikä hän siellä pysty opiskelemaan.

Artikkelin tyyli on kantelijan mielestä loukkaava. Hän ei katso olevansa julkisuuden henkilö, josta voi tehdä pilkkaa – puhumattakaan siitä, että hänen puolisoaan voitaisiin loukata. Artikkelissa vihjataan ”emäntään” ja kahleisiin täysin asiattomasti ja kantelijaa kutsutaan ”retaleeksi”.

Turkulaisen vastaus 26.8.2011 ja 18.1.2012

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että Turkulainen julkaisi pakinapalstallaan ”Portsan pormestari” kirjoituksen, jossa kerrottiin Turussa nuoren naisen kidnappaukseen syyllistyneen kantelijan asioista. Hänet tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen sieppauksesta ja lunnasrahoilla kiristämisestä. Portsan pormestari kertoi, että Turunen on avioitunut vankilassa, mikä pakinatyylillä kerrottuna tarkoittaa, että hän on sitonut vaimonsa ”avioliiton kahleella”, joksi sormusta leikkisästi nimitetään. Lisäksi kerrottiin, että kantelija on aloittanut kauppatieteiden opiskelun vankilatuomionsa ohella. Pakinassa myös spekuloitiin, että kaupallisen koulutuksen myötä kantelija voisi vapauduttuaan jatkaa yrittäjänä ja perustaa vaikka turvakodin, jonka mainoslauseena olisi ”Vapaudella on hintansa”. Ennen tuomiotaan kantelija toimi oikeustieteellisten toimiensa ohella myös yrittäjänä ja mm. Turun Yrittäjien hallituksen jäsenenä ja Sdp:n kunnallisvaaliehdokkaana.

Kantelijan rikokset herättivät päätoimittajan mukaan laajaa huomiota niin Turussa, Suomessa kuin ulkomaillakin. Kantelijaa etsittiin poikkeuksellisen suurella poliisioperaatiolla. Kantelija on kiistatta julkisuuden henkilö nimenomaan häikäilemättömien rikostensa ansiosta. Rikokset eivät ole yksityisasioita. Pakinassa on kuvailtu Turusta ”rötösherraksi” ja ”retaleeksi”, jotka ovat puhekielen ilmaisuja rikollisiin tekoihin tai muutoin halveksittaviin toimiin syyllistyneistä henkilöistä.

Turkulainen julkaisi pakinan 3.6.2011. Toimitukseen ei ole tähän (18.1.2012) mennessä saapunut oikaisupyyntöä tai vastinetta, jossa olisi väitetty kirjoituksen sisältäneen virheitä. Kantelija ei ole ollut millään tavalla yhteydessä Turkulaisen toimitukseen. Toimitus sai tietää mahdollisesta virheestä, kun JSN pyysi siltä vastausta kanteluun. Toiselle taholle osoitettu kantelukirje ei ole vastine, koska sitä ei ollut osoitettu vastaavalle päätoimittajalle eikä siinä ollut esitetty sitä, miten mahdollinen virhe pitäisi oikaista tai julkaista vastine.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. (JO 22). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Turkulaisen pakinassa kerrottiin kevyeen tyyliin kantelijan ”emännän” avioliiton kahleista eli naimisiinmenosta ja kauppatieteen opinnoista sekä uumoiltiin tulevasta yritystoiminnasta, jossa mainoslauseena voisi olla ”Vapaudella on hintansa”. Kantelija tuomittiin maaliskuussa 2010 panttivangin ottamisesta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta yhdeksän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja vahingonkorvauksiin.

Tavanomaista värikkäämpi, terävämpi ja vapaampi kielenkäyttö sekä hätkähdyttävätkin ilmaisut ovat pakinalle ominaisia piirteitä. Pakinan tiedot kantelijan opiskelusta saattoivat olla virheellisiä. Kantelija ei kuitenkaan pyytänyt toimitusta korjaamaan niitä tai tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan. Koska toimitus ei tiennyt virheistä, se ei voinut ottaa myöskään kantaa niiden korjaamiseen tai oman kannanoton julkaisemiseen.

Kantelija on jo toiminnallaan yhdistystoiminnassa ja politiikassa madaltanut omaa julkisuuskynnystään. Syyllistyminen Suomen oloissa erittäin poikkeukselliseen ja törkeään rikokseen madalsi julkisuuskynnystä entisestään. Kantelijan rikos, hänen etsintänsä ja kiinniotto herättivät niin laajaa huomiota, että tapahtumista kirjoitettiin muun muassa kirja. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelijan on näiden seikkojen vuoksi kestettävä myös pakinoitsijan sanavalinnat.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turkulainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.