4560/TV/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Tv-ohjelmassa näytettiin tunnistettavasti poliisin puhutteluun joutunut nainen ja hänen koiransa. Henkilöllisyyden paljastuminen oli kohtuutonta verrattuna tapahtuneisiin tosiasioihin.

Kantelu 28.3.2011

Kantelu kohdistuu Jim -kanavan Poliisit -ohjelman jaksoon, joka lähetettiin 24.3.2011. Kantelu kuuluu seuraavasti:
”Kuvaajaa en huomannut, koska tuijotin poliiseja. Pelkäsin, etteivät poliisit usko minua enkä siten huomannut katsoa sivulleni. Olen asunut 20 vuotta samassa kaupunginosassa ja kulkenut koirani kanssa siellä pitkiä lenkkejä. Olen myös siellä töissä lastentarhanopettajana. Katson, ettei videossa kerrota rehellisesti sitä, mitä poliiseille sanoin. Olin nimittäin tehnyt liian pitkän lenkin koirani kanssa, toin sen lepäämään ja itse söin paikallisen ravintolan terassilla, jossa kyllä otin 4 olutta.”

”Neljä tuntia ei ollut liian pitkä aika väsyneelle koiralle, jolla oli vettä. Kävin sitä usein juottelemassa ja istuin niin, että koko ajan näin koirani. Se itse valitsi afrikkalaisena koirana aurinkoisen paikan, vaikka sillä olisi ollut mahdollisuus mennä varjoon. Minut tunnistaa täysin koirasta, jota kuvataan riittävän pitkän ajan. Sen tuntevat hoitolapset ja yhtälailla heidän vanhempansa. Katson, että video antaa minusta kuvan, jossa olen viinaan menevä nainen, joka ei huolehdi koirastaan.”

Jimin vastaus 15. ja 27.4.2011

Kanavapäällikkö Ville Toivonen vastaa, että ohjelma on dokumentaarinen sarja, jossa kuvataan realistisesti suomalaisen poliisin työtä. Jokainen jakso koostetaan yhden yön kuvauksista. Materiaali tiivistetään 23 minuutin jaksoksi, mutta muulla tavalla henkilöiden sanomia tai tekemisiä ei muuteta. Väite, jonka mukaan videossa ei kerrottaisi rehellisesti sitä mitä kantelija poliisille sanoo, ei voi pitää perusteltuna. Ohjelmassa esiintyvät henkilöt tehdään tunnistamattomiksi erilaisin ääni- ja kuvablurrauksin. Tässä tapauksessa käytettiin kuvateknisiä keinoja. Poliisihallituksen edustaja tarkastaa jokaisen jakson sen varmistamiseksi, että yksityisyyden suoja säilyy.

Kantelun kohteena oleva kohtaus on kanavapäällikön mukaan kuvattu julkisella paikalla. Kohtaus on ns. blurrauksen jälkeen arvioitu (Nelonen Media ja Poliisihallitus) sellaiseksi, että yksityisyyden suoja ei vaarannu. Kantelussa mainitun koirarodun edustajia on Suomessa useita satoja, joten tämänkään perusteella henkilö ei kanavapäällikön mukaan ole tunnistettavissa.

Ratkaisu

Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Tv-ohjelma kertoi autolla liikkuvan poliisipartion toiminnasta. Poliisille oli ilmoitettu ravintolan ulkopuolelle kiinnitetystä koirasta. Partio tavoitti koiran omistajan, jonka kanssa poliisit keskustelivat poliisiauton ikkunasta. Kuvaaja kuvasi koiran omistajaa ja koiraa auton ulkopuolelta. Omistajan kasvot oli käsitelty tunnistamattomiksi, mutta ääni oli aito. Rhodesiankoiraa eli ridgebackia kuvattiin lähietäisyydeltä. Koiranomistaja kertoi poliiseille, että hän oli neljän tunnin aikana terassilta nähnyt koiran koko ajan ja antanut sille vettä sekä ruokaa. Hän myös selvitti, että afrikkalainen koira hakeutuu mielellään aurinkoon. Keskustelun jälkeen poliisit lähtivät jatkamaan partiointia ja toinen totesi, että ”Koiralle juotavaa – emännältä vois vähän vähentää…”.

Kantelija on yksityishenkilö, joka oli Julkisen sanan neuvoston mielestä tv-ohjelmasta tunnistettavissa sekä äänensä että olemuksensa perusteella, vaikka hänen kasvonsa oli sumennettu tunnistamattomiksi. Katsoja voi paikantaa tapahtumat ohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella tiettyyn kaupunginosaan ja ohjelmassa mainitun ravintolan ympäristöön. Kantelija on asunut ja työskennellyt seudulla vuosikausia. Koira on neuvoston hankkiman asiantuntija-arvion perusteella noin kymmenvuotias, minkä takia voidaan olettaa, että emäntä koirineen on tullut tutuksi kyseisen kaupunginosan asukkaiden keskuudessa.

Kantelija joutui erittäin kyseenalaiseen julkisuuteen, vaikka kyse ei ollut edes mahdollisesta tai epäillystä lain rikkomisesta, vaan pelkästä asioiden selvittelystä poliisipartion kanssa. Kanava vastaa itse ohjelmansa sisällöstä ja siinä esiintyvien henkilöiden tekemisestä tunnistamattomiksi. Poliisihallituksen kannalla tunnistettavuudesta ei ole merkitystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Jim on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Hannu Helineva, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen, Riitta Pollari ja Anssi Halmesvirta.