4552A-D/TV/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Uutisessa kerrottiin Tokiossa valitsevasta tilanteesta Japanin maanjäristyksen, tsunamin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Uutisessa saattoi jälkikäteen arvioiden olla liioiteltuja sanamuotoja, mutta pian luonnonmullistuksen jälkeen liikkeellä oli ristiriitaista tietoa, josta oli vaikea muodostaa täsmällistä kokonaiskuvaa. Seurantajutuissa tiedot tarkentuivat.

Kantelut 18.3.2011

MTV3:n 18.3.2011 julkaistusta nettiuutisesta tehtiin neljä kantelua. Uutisessa siteerattiin toimittajaa, jonka televisioraportti Tokiosta oli esitetty aikaisemmin kanavan aamulähetyksessä. Kantelijoiden mielestä verkkouutinen oli sensaatiohakuinen ja lietsoi paniikkia vastuuttomasti. He kyseenalaistivat toimittajan kommentit säteilyarvojen vaarallisuudesta ja pitivät uutisen tietoja ristiriitaisina virallisten tietolähteiden kanssa. Kantelijoiden mukaan toimittaja myös sekoitti Japanin pohjoisosien katastrofin ja ydinvoimalaonnettomuuden sekä linkitti tarkoitushakuisesti yhteen kuolonuhrien määrän ja säteilytilanteen.

MTV3:n vastaus 18.4.2011

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan mukaan raportti, johon nettiuutinen perustui, kertoi sen hetkisestä tilanteesta kirjeenvaihtajan silmin. Ylä-Anttila kirjoittaa, että kirjeenvaihtaja oli juuri kyseisenä aamuna ollut neuvonpidossa Suomen Tokion-suurlähettilään kanssa, ja jutun faktat perustuivat suurlähettiläältä ja tämän käyttämältä asiantuntijaryhmältä saatuihin tietoihin. Samana päivänä Suomi ja muut EU-maat olivat olivat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Tokiosta tai lähtemään koko maasta. Myös suurlähetystö ilmoitti siirtävänsä toimintansa pois Tokiosta, mitä ulkoministeriö perusteli epävarmoilla turvallisuusnäkymillä.

Uutisessa siteerattiin toimittajaa, jonka mukaan Japanissa oli pian oleva kuolemanvaara. Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että kuolemanvaara olisi sillä hetkellä päällä, vaan siitä puhuttiin yleisellä tasolla, kuten altistumisesta säteilylle pitkän ajan kuluessa. Hän huomauttaa, että edellisenä päivänä Kansainvälisen atomienergiajärjestön johtaja luonnehti Fukushiman ydinvoimalan tilannetta hyvin vakavaksi. Myös Säteilyturvakeskus arvioi, että pahimmassa tapauksessa voimalan lähelle voi levitä yhtä voimakas ydinlaskeuma kuin Tsernobylin onnettomuudessa.

Ylä-Anttila kirjoittaa, ettei toimittaja väittänyt kuolonuhrien ja säteilyn määrällä olleen muuta yhteyttä kuin se, että molempien määrä oli kasvussa.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei liioiteltu eikä vääristelty faktoja, mistä todistaa se, että huhtikuussa, kuukausi raportin lähettämisen jälkeen, kuolleita tai kadoksissa olevia oli Japanissa yli 27 000 ja Fukushiman voimala-alue oli edelleen epävakaassa tilassa. Eri viranomaiset arvioivat, että pahimmilla laskeuma-alueilla säteily oli ollut jopa monta sataa kertaa suurempaa kuin aikaisemmin oli ilmoitettu. Myös Tokiossa oli mitattu vähäisiä määriä säteilyä, vaikka viranomaiset olivat sen aiemmin kieltäneet. Ylä-Anttila kertoo, että Japanin viranomaiset nostivat Fukushiman ydinvoimalan onnettomuuden pahimpaan luokkaan kansainvälisellä asteikolla, eli samalle tasolle Tsernobylin onnettomuuden kanssa.

Japanin oma viranomaistiedotus oli Ylä-Anttilan mukaan koko kriisin ajan ristiriitaista. MTV3:n jutussa ei lietsottu paniikkia, vaan siinä todettiin, että ”viranomaiset yrittävät rauhoitella kansalaisia parhaansa mukaan. Luottamus viranomaisiin kuitenkin horjuu pahasti.” 

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).  Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Kanavan verkkouutisen otsikko kuului seuraavasti: ”MTV3:n toimittaja Japanissa: Täällä on todellakin pian kuoleman vaara.” Uutisessa siteerattiin kirjeenvaihtajaa, jonka mukaan tilanne Japanissa oli muuttumassa hengenvaaralliseksi. Jutussa kerrattiin toimittajan hankkimia tietoja, sekä hänen omia kokemuksiaan Tokiossa.

Tuhannet ihmiset Japanissa menehtyivät maanjäristyksen ja tsunamin uhreina, mutta pelkästään Fukushiman säteilypäästöt eivät tiettävästi ole aiheuttaneet kuolemantapauksia. Kun MTV3:n uutisessa toistuvasti käsiteltiin samassa yhteydessä kuolonuhreja ja kohoavia säteilyarvoja, lukijoille saattoi syntyä virheellinen käsitys, että asioilla oli välitön yhteys. Uutisen lopussa todettiin vielä, että tilanne on ”todellakin vaarallinen”. Välittömästi sen jälkeen julkaistiin toimittajan sitaatti, jossa hän totesi, että ”jos säteilyarvot ovat sitä luokkaa, jota Yhdysvallat ja EU esittävät, niin täällä on todellakin pian kuoleman vaara”. Näin kuoleman vaara lopulta esitettiin ehdollisena. Uutisen otsikon tekijä näyttää kärjistäneen tarkoituksellisesti tv-raportin sisällöstä yhden yksityiskohdan jättämällä puolet alkuperäisestä sitaatista pois. Raportista ja siitä tehdystä uutisesta selvisi kuitenkin asian oikea laita.

Japanin maanjäristys tapahtui 11.3.2011. Vielä viikko sen jälkeen maa oli sekasortoisessa tilassa, eikä tuhojen kokonaiskuva ollut selvillä. Eri puolilla maailmaa levisi ristiriitaista tietoa Fukushiman ydinvoimalan laskeumista, ja Suomen viranomaisetkin olivat kehottaneet ihmisiä poistumaan maasta tuulten mukana liikkuvan radioaktiivisen säteilyn varalta. Toimittaja joutui työskentelemään puutteellisen lähdemateriaalin varassa, mutta kanava julkaisi täsmällisempää tietoa, kun uutta informaatiota oli saatavilla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.