4525/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Vankeustuomion suorittaneen henkilön nimi mainittiin konkurssiuutisen yhteydessä. Vankeusrangaistus annettiin huomattavista talousrikoksista, joilla oli merkitystä myös konkurssin tehneen yrityksen kannalta. Kantelijan nimi on jo ollut laajalti julkisuudessa, eikä sen julkaisemisesta konkurssiuutisen yhteydessä voi katsoa aiheuttaneen kohtuutonta haittaa.

Kantelu 2.3.2011

Kantelija kysyy, onko oikein, että hänet, hänen yrityksensä ja hänen kärsimänsä vankeustuomio mainittiin uutisessa, joka kertoi entisen kaupunginvaltuutetun yrityksen konkurssista. Kantelijan mukaan toimittaja on entisen kaupunginvaltuutetun hyvä ystävä ja yritti kiillottaa tämän julkisuuskuvaa kantelijan kustannuksella. Kantelussa myös arvellaan, että konkurssin tehneen yrittäjän aikaisempi poliittinen asema ja tunnettuus pienessä kaupungissa ovat vaikuttaneet juttuaiheen valintaan.

Kantelija kertoo, että on hyvin vaikea yrittää elää normaalia elämää, jos vanhoista asioista saa repiä juttuja ja hänen nimeään käyttää vuodesta toiseen.

Satakunnan Kansan vastaus 12.4.2011

Päätoimittaja Petri Hakala vastaa, että kantelijan yrityksen talousrikosvyyhdissä oli kysymys yhteiskunnallisesti erittäin merkittävästä asiasta eli harmaasta taloudesta. Yli seitsemän miljoonan euron kuittikauppojen paljastuminen oli valtakunnallinen uutinen. Hakalan mukaan myös käräjäoikeuden antamat tuomiot osoittivat rikosten raskautta: kantelija joutui törkeästä veropetoksesta ja kahdesta kirjanpitorikoksesta viideksi vuodeksi vankeuteen, ja hänet tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia poikkeuksellisen paljon, 2,8 miljoonaa euroa.

Päätoimittaja kirjoittaa, että kantelija on lähtöisin Porista ja varsin tunnettu henkilö paikkakunnalla. Kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin toisen tunnetun porilaisen yrityksen konkurssista. Se liittyi olennaisesti kantelijan yritykseen. Päätoimittajan mielestä tällaisen yhteyden kertominen oli välttämätöntä uutisen taustoittamiseksi, ja kantelijan nimen mainitseminen selvensi konkurssin ja kantelijan tekemien rikosten välistä asiayhteyttä. Kantelija ei osoittanut jutussa olleen virheitä.

Hakala kiistää, että konkurssin tehnyt yrittäjä ja jutun kirjoittanut toimittaja olisivat ystäviä ja tuntisivat toisensa muutoin kuin työn kautta.

 
Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2).  Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Satakunnan Kansa julkaisi 2.3.2011 uutisen, joka oli otsikoitu ”Telinemiesten talousrikossotku kaatoi ex-valtuutetun yrityksen”.  Jutussa entinen kaupunginvaltuutettu ja muun muassa urheiluelämästä tunnettu yrittäjä nimesi yrityksensä konkurssin tärkeimmäksi syyksi alihankintasopimuksen veronkiertoa harjoittaneen Telinemiehet Oy:n kanssa. Uutisessa käytiin läpi Telinemiesten toimintaa ja siitä kantelijalle langetettua tuomiota.
Uutisessa todettiin, että Telinemiehet Oy:n teot heijastuvat vielä nykypäiväänkin. Yhtiön rikollinen liiketoiminta todettiin oikeudessa poikkeuksellisen laajaksi ja järjestäytyneeksi, ja sen vastuuhenkilöiden saamat tuomiot herättivät suurta julkista huomiota. Satakunnan Kansan toimittajalla ei ollut syytä epäillä konkurssin tehneen yrittäjän kertomusta siitä, miten Telinemiehet oli vaikuttanut myös hänen liiketoimiinsa. Kantelija oli Telinemiesten omistaja ja johtaja, joka sai rikosvyyhteen osallistuneista ankarimman tuomion. Hänen nimensä on esiintynyt julkisuudessa laajalti, eikä sen julkaiseminen kantelun kohteena olevassa jutussa ollut neuvoston mielestä kohtuutonta.

Kantelija ei osoittanut, että konkurssin tehneen entisen valtuutetun ja toimittajan välillä olisi sellainen side, joka olisi heikentänyt journalistista arviointia. Merkittävää paikallispoliittista valtaa käyttänyt henkilö on lehden lukijoiden kannalta kiinnostava hahmo, ja lehden on luonteva seurata myös hänen liiketoimiaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.