4522/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös otsikkoa koskevassa asiassa. Lehti saattoi verkkosivuilla olleessa otsikossa viitata suoraan linkin takana olevaan englanninkieliseen videoon, vaikka verkkosivujen tekstistä ei löytynytkään otsikolle katetta.

Kantelu 28.2.2011

Kantelijan mukaan Ilta-sanomien artikkelin otsikko “Jessica Simpson haluaa naimisiin verkkareissa” rikkoo Journalistin ohjeiden kohtaa 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

Kyseinen artikkeli – tai siihen liitetty video – ei millään tavoin kerro, että Jessica Simpson haluaisi naimisiin verkkareissa. Videolla kertoja toteaa, että Jessica Simpsonille voisi kuntoiluinnosta johtuen sopia kuvatun kaltainen pukeutuminen. Tämä ei kuitenkaan kantelijan mielestä tarkoita, että Jessica Simpson itse haluaisi naimisiin verkkareissa.

Kantelija ilmoittaa pyytäneensä lehdeltä virheen korjausta, mutta sitä ei ole korjattu.

Ilta-Sanomien vastaus 31.3.2011

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että kantelun kohteena olevaan Ilta-Sanomien uutiseen on liitetty video, jossa käsitellään Jessica Simpsonin mahdollista avioliittoa tämän kihlauduttua miesystävänsä kanssa, sekä Simpsonin hääpukuvalintaa. Video on nähtävissä osoitteessa http://www.iltasanomat.fi/viihde/Jessica%20Simpson%20haluaa%20naimisiin%20verkkareissa/art-1288372369808.html
 
Videolla todetaan mm. seuraavasti: ”Jessica Simpson reveals her ideal wedding style. The fashion savvy designer says she’ll be happy to marry former NFL player Eric Johnson right now, in sweats”. Vaikka Simpson ei totea asiaa videolla itse, edellä siteeratut lauseet osoittavat, että ajatus mennä naimisiin verryttelyasussa on nimenomaan Simpsonin itsensä: toisen siteeratun virkkeen alussa on määräinen artikkeli ”the”, jolla viitataan edellisessä virkkeessä mainittuun Simpsoniin. Mikäli kyseessä olisi ollut ulkopuolisen suunnittelijan mielipide, toinen virke olisi muotoiltu käyttäen epämääräistä artikkelia (”A fashion savvy designer”). Ensimmäinen siteerattu virke viittaa lisäksi suoraan Simpsonin itsensä tekemään paljastukseen: ”Jessica Simpson reveals her wedding style.”
 
Ilta-Sanomat on päätoimittajan vastauksen mukaan laatinut otsikon videon sisällön perusteella ja tiedostaen, että Jessica Simpsonilla on oma vaatemallisto, johon kuuluu mm. muodikkaita verryttelyasuja. Näin ollen viittaaminen häneen ”suunnittelijana” (designer) on totuudenmukaista.
 
Päätoimittajan mukaan otsikko on saanut täyden katteen jutun sekä sen yhteyteen oheistetun videon sisällöstä. Tämän vuoksi Ilta-Sanomilla ei ole ollut syytä muuttaa julkaisemaansa otsikkoa kantelijan esitettyä korjauspyyntönsä.
 
Uutisoidessaan kansainvälisiä julkisuuden henkilöitä koskevia tapahtumia suomalaisella tiedotusvälineellä on Sadeojan mukaan vain hyvin harvoin mahdollisuus saada haastattelulausuma asianomaiselta henkilöltä itseltään. Tyypillistä on, että uutiset perustuvat kansainvälisen uutis- ja/tai kuvatoimiston aineistoihin ja niissä siteerattuihin, uutisen kohdetta lähellä oleviin lähteisiin. Tällainen uutisointi on tavallista myös Suomessa, eikä se itsessään voi johtaa journalistin ohjeiden 15 kohdan rikkomiseen, vaikka yksittäinen lukija ei pitäisi aineistossa esitettyjä seikkoja oikeina. Suomalaisen tiedotusvälineen tulee päätoimittajan vastauksen mukaan luonnollisesti huolehtia siitä, että muokatessaan aineistoa omalle yleisölleen se ei tee toimenpiteitä, joiden seurauksena esim. jutun otsikko ei enää saisi katetta jutun sisällöstä.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Ilta-Sanomien verkkosivujen jutussa ja siihen liitetyssä videoleikkeessä kerrottiin yhdysvaltalaisen viihdeartistin hää- ja hääpukuaikeista. Juttu perustui artistin itsensä antamiin tietoihin. Tämä ei käynyt ilmi tekstistä, mutta videolla toimittaja kertoi asiasta. Videolta paljastui myös mahdollinen aie tai halu mennä alttarille verkkareissa.

Lehti olisi palvellut lukijoitaan paremmin, jos otsikkoon nostettu seikka olisi kerrottu myös jutun suomenkielisessä tekstiosuudessa. Julkisen sanan neuvoston mielestä Ilta-Sanomien otsikko vastaa kuitenkin tässä jutussa videouutisen sisältöä riittävän tarkasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen