4511/PL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Lehti julkaisi ns. tekstiviestimielipiteen, jossa yhdistettiin Itellan autolle sattunut onnettomuus vanhusten ruokakuljetuksiin. Lehti ei voinut tietää, että viittaus kuljettajan ulkomaalaisuuteen kohdistuisi onnettomuusauton kuljettajaan.

Kantelu 16.2.2011

Kantelijan mukaan Loimaan Lehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 28, 30, 10 ja 12.
Lehti julkaisi seuraavanlaisen mielipiteen Kopit -palstallaan 12.2.2011: ”Olisi paljon järkevämpää antaa ruoankuljetukset vaikka jonkun yksityisen hoidettavaksi, ruoka menisi varmaan ajoissa perille ja tulisi kunnolla hoidettua. Itellan auto voi juuttua vaikka lumikinokseen, ja vaikka syttyä palamaan, voi vaikka ruoat palaa, ja jos vielä sattuu olemaan ulkomaalainen kuljettaja.” Nimimerkki ”Sivusta seurannut”.

Mielipide on kantelun mukaan rasistinen ja siitä selviää ihmisen henkilöllisyys. Pienellä paikkakunnalla on vain yksi ulkomaalaistaustainen töissä Itellassa varhaisjakajana. Jutussa mainittu onnettomuus on sattunut hänelle jokin aika sitten, eikä sillä ole mitään tekemistä ruuanjakeluasian kanssa. Loimaan Lehdellä ei ole kantelijan mielestä oikeutta julkaista asiatonta tekstiä, jossa väitetään, että ulkomaalainen tekisi työtään huonommin sen takia, että on eri kansallisuus.

Kantelun mukaan päätoimittaja myönsi antaneensa luvan julkaista kyseisen jutun eikä hän selvittänyt tekstissä käytettyjä viittauksia, jotka profiloituvat yksityishenkilöön eikä puuttunut jutun rasistisuuteen, vaikka toimituksella on oikeus muokata ”koppeja”. Vahinko on jo tapahtunut ja kantelijasta tuntuu, ettei sitä pysty enää korjaamaan, koska juttu julkaistiin. Kantelija ei halua perheenä julkaista mitään vastinetta, koska kyseinen juttu aiheutti jo ihan tarpeeksi julkisuutta, keskusteluja ja yhteydenottoja.

Loimaan Lehden vastaus 17.3.2011

Päätoimittaja Kati Uusitalo vastaa, että Itella on jakanut Loimaalla kokeiluluontoisesti vanhusten ruoka-annoksia noin vuoden. Lehti uutisoi kuljetusten laajenemisesta 18.1.2011. Mielipidepalstalla on käyty asiasta keskustelua uutisen jälkeen ja keskustelijoita on ollut useita. Kirjoituksissa on muun muassa ihmetelty niin Itellan palvelun laatua kuin Loimaan kaupungin päätöksiä, jotka eivät kirjoittajien mukaan ole omiaan edistämään paikallista yritystoimintaa. Tarjouskilpailuun olivat ottaneet osaa myös paikalliset taksit.

Päätoimittajan mukaan Loimaan Lehdessä julkaistiin 12.2.2011 Kopit -palstalla (lehden tekstiviestimielipidepalsta) lukijan mielipide, joka monen muun kirjoituksen tapaan koski Itellan ruokakuljetuksia. Kopit -tekstiviestipalstalla julkaistu lukijan mielipide ei ollut lehden kannanotto, vaan yksittäisen lehden lukijan ilmaisema oma mielipide aiemmin lehdessä käsiteltyyn asiaan. Kantelija otti 15.2. yhteyttä lehteen em. tekstiviestiin liittyen. Hän moitti sitä rasistiseksi ja vaati Loimaan Lehteä korjaamaan asian jollakin tavalla tai pyytämään julkisesti anteeksi sitä, että lehti on julkaissut rasistisen tekstiviestin.

Loimaan Lehti oli uutisoinut poliisin tiedotteen pohjalta 15.1.2011 postiauton palosta. Tekstiviestin julkaisua harkittaessa ei ollut mitään keinoa tietää kuka autoa oli ajanut, sillä kuljettajan ulkomaalaistaustasta ei autopalo-uutisessa kerrottu Loimaan Lehdessä eikä muissakaan lehdissä tai poliisin tiedotteessa. Päätoimittajan mukaan ei ollut myöskään mahdollista tietää, ettei Loimaalla Itellan varhaisjakelussa ole töissä kuin yksi ulkomaalaistaustainen ihminen.
 
Kantelijaa kerrotut asiat eivät tyydyttäneet. Häneltä kysyttiinkin, haluaisiko hän itse kirjoittaa asiasta lehteen ja kertoa käsityksiään sekä myös sitä, että miten hän ehdottaisi asiassa edettävän. Kantelija ei halunnut vastata ko. Kopit-palstan kirjoitukseen. Kantelijan kanssa sovittiin, että päätoimittaja miettisi etenemistapoja ja kantelija saisi viikon lopulla päätoimittajalta sähköpostia. Siinä pahoiteltiin tekstiviestistä perheelle aiheutunutta mielipahaa. Sähköpostissa on liitettynä myös 19.2.2011 Loimaan Lehdessä julkaistu pääkirjoitus, jossa tuotiin esille lehden kantoja ihmisarvoon ja mielipiteiden esittämiseen.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Loimaan Lehti kertoi uutisessaan 15.1.2011 Itellan aamupostia jakanutta autoa kohdanneesta onnettomuudesta. Kolme päivää myöhemmin lehti kertoi Itellan hoitamien vanhusten ruoka-annoskuljetusten laajenemisesta. Lehden palstoilla virisi keskustelu ruokakuljetuksista. Lehti julkaisi 12.2.2011 ns. tekstaripalstalla mielipiteen, jossa kyseenalaistettiin valtionyhtiön toiminta vanhusten ruokakuljetuksissa. Kirjoittaja viittasi aiemmin paikkakunnalla sattuneeseen onnettomuuteen, jossa saman yhtiön auto paloi. Tekstissä oli myös viittaus kuljettajan mahdolliseen ulkomaalaisuuteen.

Nimimerkkikirjoittaja yhdisti Itellan autopalon ja vanhusten ruokakuljetukset toisiinsa. Viesti oli osa lehdessä virinnyttä laajempaa keskustelua. Koska onnettomuusuutisessa ei ollut mainintaa kuljettajan ulkomaalaisuudesta, toimituksen oli mahdoton havaita kirjoittajan mahdollisia piilotettuja motiiveja. Myös tekstarin sävy oli ehdollinen ja pohtiva – ei leimaava ja tuomitseva. Uutisen julkaisusta oli lisäksi kulunut noin kuukausi, joten harva lukijakaan saattoi sitä yhdistää mielipiteeseen. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti yritti myös paikata kantelijalle aiheutunutta mielipahaa parhaansa mukaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Titta Sinisalo.