4489/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvoa koskevassa asiassa. Yhteiskunnallisen päätöksentekijän on siedettävä henkilöönkin käyvää arviointia varsinkin pakinatekstissä.

Kantelu 23.1.2011

Kantelijan mukaan Sotkamo-lehden Nurmipolis -kirjoituksessa 21.1.2011 kirjoitetaan hänen johtamastaan kunnanvaltuuston tasa-arvokuorosta, johon kuuluu viisi jäsentä.  Kantelijan mielestä henkilökohtaisiin asioihin meno kuten ikä (57 v.), paino, onko omat hampaat (on) sekä sulaako sokeri vielä suussa on loukkaavaa.

Sotkamo-lehden vastaus 18.2.2011

Päätoimittaja Martti Huusko vastaa, että Toisinajateltu-kolumnipalstallaan toimittaja Pertti Granqvist on jo 25 vuotta kommentoinut paikkakunnan tapahtumia kunnallispolitiikassa, taloudessa, yhdistystoiminnassa ja yleensä elämän eri osa-alueilla omalla tyylillään. Nurmipolis -kolumni käsittelee huumorin keinoin tuoretta Sotkamon kunnanvaltuuston kokousta. Järjestäytymiskokouksessa kunnanhallituksen valinta jäi tekemättä tasa-arvopykälän vaatimusten vuoksi. Useissa aikaisemmin julkaistuissa, uutisissa ja Granqvistin kolumneissa on tuotu esille valtuutettujen korkea ikä. Kuvitellun kuoron esittämät kappaleet viittasivat juuri tähän.

Kantelussa on päätoimittajan mielestä irrotettu kaksi lausetta asiayhteydestä. Kolumnissa mainitaan myös muita valtuutettuja, kunnanhallituksen jäseniä sekä tunnettuja sotkamolaisia henkilöitä. Kantelija itse on ollut kauan Sotkamon kunnallispolitiikassa, vaikuttanut ja toiminut merkittävissä tehtävissä, muun muassa sivistystoimen lautakunnassa ja kunnanhallituksessa sekä muutoinkin paikkakunnan yhdistystoiminnassa. Hän on Sotkamossa julkisuuden henkilö.

Tämän johdosta tavanomainen poliittinen arviointi ja toimittajan mielipiteen esittäminen
valtuuston toiminnasta kolumnissa huumorin keinoin, osin fiktiivisesti, on luontevaa ja
palstalle tyypillistä. Se ei päätoimittajan mielestä riko hyvää journalistista tapaa. Kantelija ei ole ottanut yhteyttä Sotkamo-lehteen.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Toisinajateltu-nimisellä pakinapalstalla hahmotellaan uutta puistoa ja kesätapahtumaa, joka nostaisi Sotkamon takaisin kulttuurikuntien joukkoon. Tapahtuman aluksi kunnanjohtaja itseään uruilla säestäen esittäisi rytmikkään sotilasmarssin. Tämän jälkeen pakinoitsija kirjoittaa, että kantelijan johtama tasa-arvokuoro laulaisi kappaleet Aikuinen nainen ja Olen kuusikymppinen, jolla ei pakinoitsijan mukaan tarkoiteta elopainoa vaan jo kauan sitten täytettyjä vuosia. ”Vaan eihän se mitään haittaa. Kaikilla on vielä hampaat suussa. Palasokerikin sulaa kielen alla alle kymmenessä minuutissa”, pakinoitsija jatkaa.

Tavanomaista värikkäämpi, terävämpi ja vapaampi kielenkäyttö sekä kriittiset äänenpainot ja hätkähdyttävätkin ilmaisut ovat pakinalle ominaisia piirteitä. Pakina on journalismin muodoista lähimpänä kaunokirjallisuutta, jolloin myös kirjoittajan sanomisen vapaus on suurimmillaan. Sotkamo-lehden pakinoitsija ryyditti sanomaansa kansanomaisella huumorilla ja laski leikkiä myös kantelijan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Silloin varsinkin ulkopuolisen on vaikea tulkita hyvän ja huonon maun rajaa, eikä Julkisen sanan neuvosto ota kantaa makuasioihin.

Kantelija on Sotkamon kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä merkittävä yhteiskunnallisen vallan käyttäjä paikkakunnallaan. Lisäksi hän on näkyvästi mukana paikallisessa ja myös maakunnallisessa yhdistystoiminnassa. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan on tämän vuoksi siedettävä myös henkilöön käyvää leikinlaskua, joka kuitenkin yhdistetään hänen toimintaansa luottamustoimissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sotkamo-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Veikko Valtonen, Seija Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen, Riitta Pollari ja Titta Sinisalo.