4445/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja otsikkoa koskevassa asiassa. Jutun otsikko piti yhtä totuuden kanssa, vaikka itse jutussa ei kerrottu otsikossa mainittua seikkaa.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 26.11.2010

Kantelijan mukaan Iltalehden uutisen otsikointi on loukkaava ja harhaanjohtava. Lehti on uutisessaan todennut ”pojan ammuskelleen värikuula-aseella koulussa”. Jutun varsinaisessa tekstissä kuitenkin asian laita jo ilmenee aivan eri valossa.

Iltalehden vastaus 22.12.2010

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehti ei ole syyllistynyt loukkaavaan tai harhaanjohtavaan uutisointiin artikkelin otsikossa. Iltalehden jutussa kerrotaan, kuinka värikuula-ase oli säikäyttänyt koulukeskuksessa Pohjois-Karjalassa. Jutussa ei yksilöidä ampujia siten, että tekijöiden henkilöllisyys jutun perusteella kävisi ilmi. Päätoimittaja vastaa, että artikkeli on lyhennelmä STT:n jutusta. Alkuperäisestä jutusta on poistettu muun muassa kohta ”tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että toinen pojista oli ampunut aseella kaksi kertaa maahan ja kaksi kertaa muuntajakaappiin”. Jutun otsikko ja artikkeli kokonaisuudessaan vastaavat tapahtumien todellista kulkua tekijöitä yksilöimättä ja tapahtumia liioittelematta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 16).

Iltalehti julkaisi 23.11.2011 STT:n välittämän jutun, jonka otsikko kuului seuraavasti: ”Poika ammuskeli värikuula-aseella koulussa”. Lehden editoimassa jutussa kerrottiin muun muassa, että poliisi lähti koululle usean partion voimin, otti kiinni kaksi yhdeksäsluokkalaista poikaa ja tutkii tapausta laittomana uhkauksena. Otsikossa mainitusta ammuskelusta ei Iltalehden jutussa puhuta mitään. STT:n välittämässä alkuperäisessä uutisessa kuitenkin sanotaan, että ”Tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että toinen pojista oli ampunut aseella kaksi kertaa maahan ja kaksi kertaa muuntajakaappiin”.

Perinteisen käsityksen mukaan otsikko muun muassa kertoo jutun olennaisen sisällön ja houkuttelee lukemaan itse jutun. On myös totuttu siihen, että otsikolle löytyy jutun sisällöstä kate. Tätä Journalistin ohjeetkin edellyttävät. Iltalehden otsikko kuitenkin vastaa todellisia tapahtumia, ja jutun sekä otsikon kokonaisuus kertovat lukijalle tapahtumain kulun totuudenmukaisesti. Toimitus on vahingossa poistanut tekstistä maininnan ampumisesta. Tässä tapauksessa otsikko ei kuitenkaan johda lukijaa harhaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen