4411/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehden uutisissa kerrottiin kunnallisen päättäjän yksityiselämään kohdistuvasta esitutkinnasta ja siitä seuranneesta oikeuden tuomiosta asianmukaisesti.

Kantelu 20.10.2010

Kantelijan mukaan Östra Nyland uutisoi hänestä ennen syytteen nostoa ja huhujen perusteella odotettavissa olevasta huomattavasta vankeustuomiosta. Oikeudessa kantelija sai 35 päiväsakkoa. Kantelija on kunnallispolitiikassa mukana oleva suomenkielimyönteinen henkilö. Hänen mielestään lehden olisi ehdottomasti räväkän huhu-uutisen jälkeen pitänyt kertoa, että kyse oli uutisankasta. Esimerkiksi Loviisan Sanomat kirjoitti asiasta tutkintavaiheen aikana ja tuomion jälkeen faktoihin perustuen, joten suomenkielisille asia ei jäänyt epäselväksi. Mutta miten on sitten ruotsinkielisen lukijakunnan laita?

Östra Nylandin vastaus 30.11.2010

Päätoimittaja Camilla Berggren vastaa, että Östra Nyland ei ole kirjoittanut mitään huhujen perusteella. Arvelut kantelijan mahdollisista rangaistuksista perustuvat kantelijan omiin, hänen omalla nimellään julkaistuihin kirjoituksiinsa Loviisan Sanomien verkkosivuilla. Östra Nylandin teksti on suora sitaatti.

Päinvastoin kuin kantelija kirjoittaa Östra Nyland julkaisi päätoimittajan vastauksen mukaan uutisen tuomiosta 14.9.2010. Siitä käy yksiselitteisesti ilmi, että tuomio oli 35 päiväsakkoa à 6 euroa.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Kantelija on kaupunginvaltuutettu. Östra Nyland kertoi uutisissaan kesäkuussa 2010, että kantelija on ilmoittanut eroavansa luottamustehtävistään ja että eron syynä on ampuma-aserikos, josta voi seurata 4-6 kuukautta vankeutta. Uutiset perustuivat poliisilta saatuihin tietoihin, ja spekulaatio rangaistuksen suuruudesta kantelijan omaan puheenvuoroon Loviisan Sanomien verkkosivuilla. Östra Nyland julkaisi 20.10.2010 uutisen kantelijan saamasta sakkorangaistuksesta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kunnalliseen päätöksentekoon osallistuminen madaltaa yksityisyyden suojaa, ja tällaisen henkilön on kestettävä myös kielteistä julkisuutta. Östra Nyland on jatkanut aiemmin aloittamaansa tapahtumien seuraamista loppuun saakka.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Östra Nyland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen ja Susanna Reinboth.