4356/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen, jossa oli väärä tieto. Se korjattiin myöhemmin julkaistussa uutisessa. Saman uutisen otsikko oli epätäsmällinen. Juttu kuitenkin tarkensi otsikon pelkistettyä ilmaisua ja osoitti, että otsikossa ei ollut suoranaista virhettä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen, jossa oli väärä tieto. Se korjattiin myöhemmin julkaistussa uutisessa. Saman uutisen otsikko oli epätäsmällinen. Juttu kuitenkin tarkensi otsikon pelkistettyä ilmaisua ja osoitti, että otsikossa ei ollut suoranaista virhettä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen.

Kantelu 23.7.2010

Kantelijan mukaan hän on lähettänyt Pohjalaiseen kaksi kirjoitusta, jotka oli tarkoitettu mielipidepalstalle. Ensimmäinen julkaistiin melkein muuttamattomana 6.7.2010. Lehdessä oli mielipidekirjoituksen johdosta lehden toimittajan tekemä artikkeli 7.7.2010 ”Ympäristöministeriö hyväksyi aluehallintoviraston nimitykset”. Se sisälsi useita virheitä ja yhden vakavan virheen jo otsikossa. Otsikko ei pitänyt, eikä edelleenkään pidä paikkaansa. Lehden toimittaja on sähköpostiviestissään 13.7.2010 myöntänyt tämän otsikossa olevan virheen.

Kantelijan mukaan toinen vakava virhe oli se väite, että virkajärjestelyä koskeva tieto hänen mielipidekirjoituksessaan 6.7.2010 (henkilö valittiin virkaan ilman hakua) ei ole totta. Kantelija yritti oikaista virheet uudessa kirjoituksessa 12.7.2010 mielipidepalstalle. Hänelle ilmoitettiin puhelimitse, että kirjoitusta ei julkaista. Kantelija myöntää, että hän on 11.7.2010 saanut kopion asiakirjasta, jolla perusteella voidaan väittää, ettei hänen antamansa tieto pitänyt paikkaansa.

Pohjalaisen vastaus 23.8.2010

Päätoimittaja Kalle Heiskanen vastaa, että sanomalehtikielessä hyväksyä-verbillä on laajempi merkitys kuin virkakielessä. Kuten jutussa todetaan, niin tehdyt valinnat käytiin läpi ympäristöministeriön kanssa – ylijohtaja Jorma J.Pitkämäki piti tapausta malliesimerkkinä hyvin toteutetusta hakemisesta. Mikään tieto ei viitannut siihen, etteikö ympäristöministeriö tukenut valintoja vaikka muodollinen päätösvalta oli toisella viranomaisella. Aivan samoin Pohjalainen olisi uutisoinut, että “Ympäristöministeriö vastusti jne…”, jos ministeriön avustavat asiantuntijat olisivat arvostelleet valintoja.

Kantelija sanoo lehden myös väittävän, että hänen mielipidekirjoituksessaan 6.7. antama tieto virkajärjestelyistä ei ole totta. Kyseessä päätoimittajan vastauksen mukaan on kantelijan oma kirjoitus, jossa arvellaan, että yksi työntekijöistä sai paikan virkajärjestelynä ilman että edes haki paikkaa. Tämän kiistää lehdessä ympäristövastuualueen johtaja Tarja Savea-Nukala. Myös kantelija kertoo saaneensa kopion asiakirjasta, jolla perusteella voidaan väittää, ettei tieto pidä paikkaansa. Näin hän myöntääkin, että johtaja Savea-Nukala oli oikeassa.

Toisessa, vastineeksi tarkoitetussa kirjoituksessa ei päätoimittajan mukaan tuotu esiin mitään oleellisesti uutta. Lisäksi siinä oli virkajärjestelyjä koskeva ristiriitaisuus, joka olisi vain entisestään sotkenut keskustelua. Jutussa ei myöskään ollut sen kaltaista oleellista virhettä, että se olisi vaatinut oikaisua. Esimerkiksi etusivun otsikolle löytyy sisällöstä kate.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Kantelija arvosteli mielipidekirjoituksessaan aluehallintoviraston virkanimityksiä. Lehti teki kirjoituksen perusteella uutisen, jonka otsikossa kerrottiin ympäristöministeriön hyväksyneen nimitykset, vaikka aluehallintovirasto päätti niistä. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehdellä oli otsikossa perusteet yleisluonteiseen mainintaan ”hyväksyi nimitykset”, koska itse jutusta käy selvästi ilmi ympäristöministeriön konsultoiva rooli valinnoissa. Kyse ei ollut virheestä, vaan epätäsmällisestä ilmaisusta.

Saman uutisen mukaan kantelijan mielipidekirjoituksessaan esittämä tieto virkavalinnasta ilman hakumenettelyä ei ollut totta. Uutinen piti paikkansa. Neuvosto katsoo, että kantelijalle ei tämän vuoksi syntynyt oikeutta omaan kannanottoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Anssi Halmesvirta, Arto Henriksson Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth ja Matti Saari.