4352/YLE/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös radiokolumnia koskevassa asiassa. Kolumnisti arvioi kriittisesti osaa siirtokarjalaisista. Ironia ja kärjekkyys kuuluvat ohjelmatyypin luonteeseen, eikä kolumni vaarantanut kansanryhmän ihmisarvoa. Kantelijan mielestä ohjelma sisälsi virheen, mutta hän ei pyytänyt sen korjaamista.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös radiokolumnia koskevassa asiassa. Kolumnisti arvioi kriittisesti osaa siirtokarjalaisista. Ironia ja kärjekkyys kuuluvat ohjelmatyypin luonteeseen, eikä kolumni vaarantanut kansanryhmän ihmisarvoa. Kantelijan mielestä ohjelma sisälsi virheen, mutta hän ei pyytänyt sen korjaamista.

Kantelu 13.7.2010

Kantelijan mielestä Kirsi Virtanen –ohjelmassa 7.7.2010 paneteltiin siirtokarjalaisten kansanryhmää ja leimattiin heidät valehtelijoiksi. Ohjelmassa myös puhuttiin evakoista ”emakoina”.

Kantelija kirjoittaa, että ohjelma sisälsi virheen, jonka mukaan Suomi hyökkäsi Neuvostoliittoon vuonna 1941.

Ylen vastaus 27.8.2010

Vastaava toimittaja Heikki Peltonen kirjoittaa, että ”Kirsi Virtanen” on persoonallinen kolumni, jossa tarkastellaan maailman ilmiöitä kärjekkäästikin. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa kolumnisti kuvaili Suomen roolia toisessa maailmansodassa sekä siirtokarjalaisten sijoittumista ja asenteita.

Kolumnissa karjalaiset jaettiin Peltosen mielestä selvästi kahteen eri leiriin. Siinä käsiteltiin ennen kaikkea sitä leiriä, johon kuuluu katkeroituneita ihmisiä. Esimerkit eivät kuvanneet eivätkä tarkoittaneet kaikkia siirtokarjalaisia. Emakko-sanan käyttämisestä Peltonen toteaa, että se livahti toimittajalta vahingossa eikä sillä ollut halventavaa tarkoitusta. Kyseessä oli kirjoitetun tekstin lukemisen yhteydessä tapahtunut selvä virhe, joka olisi huolellisuuden nimissä tullut korjata, kun ohjelmaa viimeisteltiin lähetyskuntoon.

Kantelija kertoo pyytäneensä virheen korjausta. Peltosen mukaan kantelijan nimimerkkikirjoitukset, jotka julkaistiin ohjelman nettikeskustelupalstalla, eivät sisältäneet virheenkorjauspyyntöä. Pyyntöä ei esitetty muullakaan tavoin.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Kirsi Virtanen –ohjelman jakso ”Karjala takaisin!” sisälsi kolumnistin näkemyksiä siirtokarjalaisista sekä Suomen toimista toisen maailmasodan vuosina. Kolumnissa esimerkiksi sanottiin, että Suomi hyökkäsi vuonna 1941 saksalaisten avustukselle Neuvostoliittoon saadakseen talvisodassa menetetyt alueet takaisin. Osaa siirtokarjalaisista kuvailtiin katkeriksi ja uskottiin joidenkin evakoiden olleen ahneita ja huijanneen valtiolta korvauksia menetetystä omaisuudesta.

Kirsi Virtasen tyyli on provosoiva. Kolumnia ei voi verrata esimerkiksi uutiseen, vaan siinä voi esittää kärjekkäitäkin mielipiteitä. Jatkosodan tapahtumat ja Karjalan asema ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, johon kolumnistin on luontevaa osallistua – siinäkin tapauksessa, että hänen mielipiteensä saattavat ärsyttää yleisöä. Kirsi Virtanen esitti oman tulkintansa sotahistoriasta. Jos tulkinnassa oli kantelijan mielestä olennaisia virheitä, hänen olisi voinut pyytää niiden korjaamista. Kantelijan nimimerkkikirjoitukset sisälsivät ohjelmaan kohdistuvaa yleistä paheksuntaa, eivät yksilöityä oikaisupyyntöä.

Siirtokarjalaisia kolumnisti arvioi ironisesti, mutta ironian kärki kohdistui vain tiettyyn siirtokarjalaisten ryhmään. Neuvosto ymmärtää, että evakko-sanan vaihtuminen ”emakoksi” on voinut loukata kuulijoita. Neuvoston mielestä on kuitenkin uskottavaa, että kysymyksessä on tahaton lipsahdus ohjelmassa, jossa evakko-termi esitettiin lukuisia kertoja. Kolumnin sisällön ei voi katsoa loukanneen kansanryhmän ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle Radio 1 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Matti Saari (pj.), Merja Ahtiainen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Arto Henriksson, Tuomo Lappalainen, Risto Pohjanpalo ja Susanna Reinboth