4349/YLE/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Radiokanava on kertonut käräjäoikeuden tuomiosta eläinsuojelujutussa. Hovioikeuden päätöksestä radio kertoi noin kuukautta myöhemmin, kun siihen haettiin valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Radiokanava on kertonut käräjäoikeuden tuomiosta eläinsuojelujutussa. Hovioikeuden päätöksestä radio kertoi noin kuukautta myöhemmin, kun siihen haettiin valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Kantelu 6.7.2010

Kantelijan mukaan Yle Lahti on tehnyt uutisia häneen kohdistuneista eläinsuojelurikkomusepäilyistä ja -tuomiosta. Asia eteni Kouvolan hovioikeuteen, jossa sitä käsiteltiin 19.–20.5.2010. Yle Lahti ei seurannut asian käsittelyä.

Yleisradion vastaus 31.8.2010

Maakuntaradion päällikkö Päivi Kuisma vastaa, että YLE Lahti on kertonut 17.6.2010 annetusta hovioikeuden tuomiosta 18.8.2010 radio- ja online -uutisissa. Kantelija haki tuolloin valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta.

Radiosähke kuului Kuisman vastauksen mukaan seuraavasti: Asikkalan eläinsuojelujutussa haetaan valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta. Asikkalalainen hevoskasvattaja tuomittiin Kouvolan hovioikeudessa kesäkuussa eläinsuojelurikkomuksesta 80 päiväsakkoon, joka tekee 4 000 euroa. Hovioikeuden mukaan osalta hevosia ja lampaita oli puuttunut sääsuoja tai tilat olivat olleet riittämättömiä tai likaisia. Lisäksi lampaat ja vuohet olivat olleet laihoja ravinnon puutteen takia laihoja. Osalla hevosia kaviot olivat olleet hoitamatta.

Netttiversio oli otsikoitu seuraavasti: ”Asikkalan hevosjuttu korkeimpaan oikeuteen”. Ingressissä kerrottiin, että asikkalalainen hevoskasvattaja hakee Korkeimmasta oikeudesta valituslupaa eläinsuojelurikkomusjutussa ja että Lahden käräjäoikeudessa useita hevosia omistanut vastaaja selätti syyttäjän, mutta Kouvolan hovioikeudessa asia muuttui. Eläinsuojelurikkomustuomio eli sakot pysyivät hovioikeudessa 17.6.2010 entisellään. Syyttäjä vaati hovissa myös hevosten hoitoon liittyviä vikoja ja puutteita huomioitavaksi.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Radiokanava oli tehnyt uutisia kantelijan eläinsuojelurikkomusten käsittelystä ja tuomiosta käräjäoikeudessa. Hovioikeudessa tuomiot muuttuivat. Radio teki uutisen siinä vaiheessa, kun kantelija haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta eli noin kuukausi hovioikeuden antaman tuomion jälkeen. Julkisen sanan neuvoston mielestä uutisen viipymisellä ei ollut vaikutusta kantelijan asemaan julkisuudessa, koska prosessista joka tapauksessa kerrottiin ja se jatkuu edelleen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle Lahti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Arto Henriksson Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth ja Matti Saari.