4336/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvoa koskevassa asiassa. Rattijuopumuksesta epäillyn etnisen taustan mainitseminen ei ollut uutisen kannalta olennaista, mutta lehti korjasi asian ja poisti nettikeskustelusta asiattomat puheenvuorot.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvoa koskevassa asiassa. Rattijuopumuksesta epäillyn etnisen taustan mainitseminen ei ollut uutisen kannalta olennaista, mutta lehti korjasi asian ja poisti nettikeskustelusta asiattomat puheenvuorot.

Kantelu 6.6.2010

Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtaan 26 eli etnisen taustan mainitsemiseen rattijuopumusuutisessa Karjalaisen verkkolehdessä. Koko lyhyt juttu otsikoineen on seuraavanlainen:
”Somalialainen mies puhalsi liikaa
– Kontiolahti Karjalainen – 50-vuotias somalialaismies puhalsi tarkkuusalkometriin 0,37 mg/l, kun poliisi pysäytti hänet Kontiolahden Uurossa Lieksantiellä perjantaina kello 22.40.”

Uutinen herätti Verkkokarjalaisessa keskustelun, jossa epäillyn rattijuopon mahdollinen muslimi-uskonto ja kansallisuus sekä kotouttamisasiat nostettiin pääaiheiksi. Yhdessä kommentissa todettiin, että “Varsinaisia kaappijuoppoja siis nämä käkkäräpää-vekkulit!” Kantelija puuttui keskusteluun muun muassa siksi, että hän on yhdenvertaisuuden ja syrjinnän väitöskirjatutkija. Keskustelun sävy muuttui, ja kantelijaa alettiin pitää nipottajana.

Karjalaisen keskustelu ja uutinenkaan eivät ole kantelijan mielestä verkkopalstojen pahimmasta päästä. Somalialaiset joutuvat Suomessa kaikkein yleisimmin rasististen ennakkoluulojen kohteiksi, minkä vuoksi kantelija pitää kansallisuuden mainitsemista rattijuopumuksen yhteydessä kyseenalaisena – kansallisuudella tuskin on merkitystä ilmiön kannalta.

Karjalaisen vastaus 17.6.2010

Päätoimittaja Pasi Koivumaa vastaa, että rattijuopumuksesta epäillyn miehen etninen tausta oli mainittu samana päivänä poliisin verkkosivuilla julkaistussa poliisitiedotteessa, ja tämä luonnehdinta miehestä löytyy poliisin verkkosivuilta edelleen. Karjalaisen verkkosähke oli lyhyt ja asiallinen, eikä etnistä taustaa tuotu esiin halventavassa sävyssä.

Juttu poiki päätoimittajan mukaan verkkokeskustelua, jonka sävy oli osin asiatonta, ja tätä verkkokeskustelua moderoitiin illan ja seuraavan päivän aikana siten, että halventavat viestit poistettiin keskusteluketjuista kokonaan. Tämä tapahtui sekä niistä tehtyjen ilmiantojen että oma-aloitteisen valvonnan seurauksena. Karjalaisen verkkolehden keskustelupalstalla on käytössä jälkimoderointi, ja verkkolehdenkin keskustelupalstalla saa kirjoittaa ainoastaan omalla nimellään.

Verkkolehden uutissähkeissä pyritään paitsi nopeuteen myös mahdollisimman täsmälliseen tapahtumakuvaukseen. Tästä syystä poliisitiedotettakin referoitiin mahdollisimman tarkasti, myös rattijuopumuksesta kiinni jääneen etnisen taustan osalta. Päätoimittajan mukaan tämä oli kuitenkin tarpeetonta: etninen tausta ei tässä tapauksessa ollut oleellinen tieto, ja sen mainitseminen oli omiaan ruokkimaan halventavaa verkkokeskustelua, joka saattoi kyseisen etnisen ryhmän epäedulliseen valoon. Tähän selvään virheeseen havahduttiin toimituksessa seuraavana päivänä, jolloin verkkosähkettä muokattiin niin, ettei etnistä taustaa siinä enää mainittu; ainoastaan tämä versio uutissähkeestä löytyy Karjalaisen verkkolehden arkistosta. Karjalaisen printtiversiossa kyseistä uutista ei julkaistu lainkaan.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Karjalaisen verkkouutisessa kerrottiin 5.6.2010 muun muassa, että ”50-vuotias somalialaismies puhalsi tarkkuusalkometriin 0,37 mg/ …”. Uutisen julkaisemisen jälkeen Verkkokarjalaisessa alkoi keskustelu, jossa käsiteltiin epäillyn etnistä taustaa ja hänen edustamaansa kansanryhmää asiattomaan sävyyn. Toimitus siivosi keskustelua ja poisti osan viesteistä kokonaan. Myös uutisesta poistettiin maininta etnisestä taustasta. Uutista ei julkaistu painetussa lehdessä.

Uutisen maininta epäillyn etnisestä taustasta perustui poliisin tiedotteeseen. Julkisen sanan neuvosto painottaa, että tiedotusväline vastaa omasta sisällöstään. Etnisen taustan mainitseminen uutisissa voi olla asianmukaista esimerkiksi, jos se auttaa poliisia selvittämään rikoksen. Tässä tapauksessa somali-maininta ei ollut olennainen. Neuvosto pitää hyvänä sitä, että toimitus poisti maininnan etnisestä taustasta, kun huomasi siitä virinneen rasistisen verkkokeskustelun. Myös keskustelusta poistettiin asiattomat puheenvuorot.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.