4312A+B/SL/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös haastattelua ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Toimittaja haastatteli nimeltä mainiten alle 18-vuotiasta. Juttu käsitteli pojan äidin rikosepäilyä, jota poliisi tutki.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös haastattelua ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Toimittaja haastatteli nimeltä mainiten alle 18-vuotiasta. Juttu käsitteli pojan äidin rikosepäilyä, jota poliisi tutki.

Kantelu 29.4.2010

Kantelijan mukaan toimittaja lähestyi erittäin hyökkäävästi hänen alaikäistä [17 vuotta] poikaansa puhelimitse. Toimittaja ei maininnut aikovansa siteerata poikaa ja julkaisi pojan nimen. Otsikko ei vastaa jutun sisältöä. Toimittajan tulisi suhtautua kriittisesti tietolähteisiinsä.

Kymen Sanomien ja Kouvolan Sanomien vastaus 17.5.2010

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että juttu julkaistiin 13.3.2010 Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa. Sitä edelsi huomattava paikallinen ja valtakunnallinen julkisuus Merikeskus Vellamon rakentamiseen liittyvistä epäselvyyksistä. Suomen Merimuseon johtajaa epäillään asiassa rikoksesta ja asian tutkiminen on yhä kesken. Kymen Sanomien toimitus yritti tavoittaa johtajaa saadakseen juttua varten epäillyn henkilön haastattelun tai edes lausuman. Häntä yritettiin tavoittaa kahden päivän aikana ilman tulosta. Kanavina olivat sekä viralliset työkontaktitiedot että tiedossa olevat ystävät tai vastaavat. Kukaan ei tiennyt tai halunnut kertoa tietävänsä, missä hän on tai miten hänet voisi tavoittaa.

Toimittaja tavoitti lopulta johtajan pojan puhelimitse. Toimittaja esitteli itsensä asianmukaisesti. Kyse ei päätoimittaja Lakan vastauksen mukaan missään tapauksessa ollut hyökkäävästä kärttämisestä vaan normaalista tietojen hankkimisesta. Pojan väite, että ”hän ei vastaa äitinsä tekemisistä” ei vastaa toimittajan muistikuvaa keskustelusta. Puhelun aikana ei liioin ollut mitään syytä epäillä aikamieheltä vaikuttavan henkilön olevan vielä muutaman kuukauden ajan alaikäinen.

Kantelija sai asiassa vastineoikeuden, jota hän käytti viisi päivää myöhemmin eli 18.3.2010 ilmestyneissä Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa. Toimitus stilisoi otsikon, mutta muilta osin kirjoitus on kantelijan alkuperäistekstin mukainen. Vastineessaan kantelija kertoo istuneensa poikansa vieressä autossa sillä hetkellä, kun toimittaja soitti. Hän olisi päätoimittajan mukaan voinut helposti välttää koko tapahtuman vastaamalla itse yhteydenottopyyntöön.

Kantelun ydin kohdistuu pojan lausumaan. Jutussa kerrotaan, että poika ei tiedä äitinsä olinpaikkaa. Pojan lausuma osoittautuu päätoimittajan mukaan myöhemmin julkaistussa kantelijan vastineessa valeeksi, sillä lähes täysi-ikäinen poika istui samalla hetkellä autossa äitinsä vieressä.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat julkaisivat saman uutisen Suomen merimuseon johtajan virkatoimiin liittyvästä rikostutkinnasta. Juttu keskittyi siihen, että toimittaja ei ollut tavoittanut johtajaa kysyäkseen tältä kommentteja asiasta. Juttua varten oli haastateltu nimeltä mainiten muun muassa johtajan alaikäistä poikaa. Uutisessa kerrottiin, että poika ei tiedä äitinsä olinpaikkaa.

On luonnollista, että julkista virkaa hoitavaan henkilöön kohdistuvat rikosepäilyt kiinnostavat tiedotusvälineitä ja ne haluavat kertoa mahdollisista taloudellisista väärinkäytöksistä ja niiden taustoista lukijoilleen. Sekin on ymmärrettävää, että jutussa haastatellaan virkamiehen entistä aviomiestä, koska hänen omistamansa yritys voi olla osallisena epäselvyyksissä. Julkisen sanan neuvosto painottaa kuitenkin sitä, että rikoksista epäillyn johtajan alle 18-vuotiaan lapsen haastatteleminen ja nimen mainitseminen tällaisessa yhteydessä rikkoo hänen yksityiselämänsä suojan, koska lapsella ei ole mitään tekemistä äitinsä virkatoimien kanssa. Se, että toimitus ei tiedä pojan olleen alaikäinen, ei vapauta lehteä vastuusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat ovat rikkoneet hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Matti Saari (1. vpj.), Sari Autio, Armi Kyynäräinen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Aku-Ville Lehtimäki, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth ja Titta Sinisalo.