4303/SL/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Kiinteistökaupasta kertovassa jutussa paljastettiin myyjistä heidän yksityiselämänsä suojan piiriin kuuluvia tietoja.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Kiinteistökaupasta kertovassa jutussa paljastettiin myyjistä heidän yksityiselämänsä suojan piiriin kuuluvia tietoja.

Kantelu 8.4.2010

Borgåbladet julkaisi 1.4.2010 yksipuolisen ja vain toisen osapuolen tuntemuksiin perustuvan artikkelin. Muut tuntemukset on jätetty käsittelemättä. Kirjoitus loukkaa yksityishenkilöitä, jotka ovat kiinteistön myyjiä, ja kantelijan kiinteistönvälitysliikettä. Kummallekaan ei annettu mahdollisuutta vaikuttaa kirjoituksen sisältöön eikä esittää faktatietoa toisesta näkökulmasta.

Kantelija on eniten pahoillaan talon myyjien puolesta artikkelin julkeasta sävystä ja yksityisyyttä loukkaavista tiedoista. Myyjiä on kohdannut melkoinen tragedia, kun taloudellinen asema järkkyi yrityksen konkurssin myötä. Unelmien kodiksi aiotusta talosta tulikin taloudellinen katastrofi, joka on nyt myynnissä vapaaehtoisella kaupalla voudin kautta. Nämä henkilöt yksityishenkilöinä ovat yhtä ”arvokkaita” kuin artikkelissa mainitut ostajaehdokkaat, eikä heidän taloudellista tilannettaan kuulu levitellä sanomalehdessä.

Kantelun mukaan myyjä ei voi mitenkään käsittää, miksi joku sanomalehti haluaa kertoa kaikille porvoolaisille ja muillekin lehteä lukeville heidän ulosmittauksistaan ja taloudellisesta asemastaan. Toimittajan soiton jälkeen kantelija oli tiennyt jonkinlaisen jutun olevan tekeillä ja ilmoitti asiasta myös myyjille. Myyjärouva oli ollut yhteydessä Borgåbladetiin, josta oli luvattu, ettei kukaan voisi mitenkään yhdistää heitä tähän juttuun eikä kukaan voisi päätellä, mistä talosta artikkelissa on kyse. Borgåbladetin etusivulla ja sisäaukeamalla julkaistuista kuvista ei varmasti kenellekään jäänyt epäselväksi, mikä talo vanhassa kaupungissa on kyseessä.

Borgåbladetin vastaus 7.5.2010

Päätoimittaja Stefan Holmström vastaa, että artikkelikokonaisuus perustuu näkemyseroon. Ostajaehdokkaat ovat sitä mieltä, että heille ei ole kerrottu tärkeitä yksityiskohtia, kun taas kantelija (välittäjä) on sitä mieltä että kaikki olennainen on kerrottu. Molemmat osapuolet saavat tuoda esille oman näkemyksensä lehdessä. Haastattelussaan kantelija vastaa niihin syytöksiin jotka ostajaehdokkaat esittävät. Toimittaja sai myös kommentin Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton toimitusjohtajalta.

Kantelijan mukaan myyjien taloudellisen tilanteen kertominen on loukkaavaa ja tarpeetonta. Kuitenkin tämä tieto on ydin koko kiistassa, ja kantelijakin toteaa sähköpostissaan, että hänen tehtävä on ”valvoa sekä myyjän että ostajan etua tasapuolisesti”. Tämän takia on perusteltua kertoa kyseisen tapauksen yksityiskohdista. Myyjien taloudellisesta tilanteesta artikkeli ei kuitenkaan kerro mitään paljastavaa tai loukkaavaa.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Borgåbladetin jutussa käsiteltiin keskeneräistä kiinteistökauppaa ja välittäjän menettelyä kohteen esittelyssä. Välittäjän vastuuta, puutteellisia kohdetietoja, mahdollista homeongelmaa ja myyjän mahdollisuutta vastuiden maksuun kaupan jälkeen saattoi niiden yleisen merkityksen vuoksi käsitellä julkisuudessa. Yritys sai jutussa vastata siihen kohdistuneisiin väitteisiin.

Juttukokonaisuus valotti monipuolisesti kiinteistökauppaan liittyviä kysymyksiä. Omistajien lähihistoriasta ja taloudellisesta tilasta kerrottiin tietoja, jotka olivat olennaisia jutun aiheen kannalta. Vanhassa Porvoossa sijaitsevasta talosta julkaistujen kuvien takia omistajat olivat kuitenkin helposti tunnistettavissa. Tunnistamiseen johtavien kuvien julkaisu ei tuonut lukijalle olennaista lisätietoa. Tämän vuoksi juttukokonaisuus meni liian syvälle omistajien yksityisyyteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Borgåbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Sari Autio, Armi Kyynäräinen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Aku-Ville Lehtimäki, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.