4254/SL/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi Icopalin tiedotteen lähes alkuperäisessä muodossa mainosmaisine ja kritiikittömine ilmaisuineen.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi Icopalin tiedotteen lähes alkuperäisessä muodossa mainosmaisine ja kritiikittömine ilmaisuineen.

Kantelu 27.1.2010

Kantelija katsoo, että lehti on rikkonut hyvää lehtimiestapaa julkaisemalla 13.1.2010 toimituksellisena aineistona tuotteen valmistajan tiedotemateriaalin kokonaan. Kantelijan mielestä on kyse piilomainonnasta. Mainonta on kantelijan mielestä hyvä asia, mutta se, että päivittäin ilmestyvä sanomalehti julkaisee toimituksellisen tekstin joukossa piilomainontaa, osoittaa lehden piittaamattomuuden hyvästä lehtimiestavasta sekä lukijoistaan.

Keski-Uusimaan vastaus 4.3.2010

Päätoimittaja Pentti Kiiski vastaa, että Keski-Uusimaa on menetellyt huolimattomasti julkaistessaan lähes sellaisenaan tuotevalmistajan tiedotteen, jonka journalistinen käsittely ei ollut edennyt alkua pidemmälle. Päätoimittaja on samaa mieltä kantelijan kanssa ja katsoo Keski-Uusimaan rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Keski-Uusimaa julkaisi taloussivullaan jutun ”Icopalin uusi vedeneristeratkaisu neutraloi ilmakehän typpipäästöjä”. Jutun yhteydessä on valokuva, jossa mies Icopal -haalarissa työskentelee katolla. Juttu on käytännössä yhtiön tiedote, vaikka sen alussa on Keski-Uusimaan päiväys.

Jos markkinoinnin ja journalismin raja hämärtyy, koko tiedonvälityksen uskottavuus heikkenee. Yleisöllä on oikeus odottaa, että markkinointi erotetaan selvästi journalistisesta sisällöstä. Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että tämä edellyttää kriittistä otetta niin aihevalinnoissa kuin niiden käsittelyssäkin.

Keski-Uusimaan jutussa esitellään uusi rakentamiseen liittyvä tuote. Julkisen sanan neuvoston mielestä yhden yrityksen ja sen tuotteen nostaminen esille mainosmaisesti ja kritiikittömästi on piilomainontaa. Yrityksen edustajien esiintyminen ainoina tietolähteinä ja tuotemerkin sisältävä valokuva vielä korostavat vaikutelmaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keski-Uusimaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth ja Matti Saari.