4244/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden uutinen perustui viranomaiselta saatuihin tietoihin. Oikaisuvaatimuksessa ei yksilöity mahdollisia virheitä.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden uutinen perustui viranomaiselta saatuihin tietoihin. Oikaisuvaatimuksessa ei yksilöity mahdollisia virheitä.

Kantelu 12.1.2010

Kantelija on hätäkeskuspäivystäjä ja varaluottamusmies. Kantelu kohdistuu Iltalehdessä 25.12.2009 julkaistuun juttuun ”Taas turha ambulanssihälytys”. Siinä on kantelijan mukaan lukuisia asiavirheitä, jotka saattoivat huonoon valoon niin Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen henkilöstön kuin koko laitoksessa työskentelevät nuoret poliisimiehetkin. Ambulanssin lähettäminen ei ollut turhaa, vaan auton henkilökunta tarjoutui itse tehtävään, ja kenttäjohtaja oli samaa mieltä.

Hätäkeskuksiin ei kantelun mukaan ole palkattu nuoria työttömiä poliiseja, vaan tämä on koskenut oikeastaan vain Helsingin hätäkeskusta. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksessa ei ole yhtään nuorta, työtöntä poliisimiestä töissä, eikä heitä ole palkattu vuoden 2007 jälkeen yhtään. Iltalehti on saanut sähköpostitse tiedon tekstissä esiintyvistä asiavirheistä kantelijalta 27.12.2009 kello 9.07, mutta virheitä ei ole korjattu.

Iltalehden vastaus 19.2.2010

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että juttuun on haastateltu tiedottamisvastuussa ollutta virkamiestä, ja se on myös selvästi juttuun kirjoitettu. Journalistin on voitava luottaa tällaisen viranomaisen tietojen oikeellisuuteen. On toki poikkeuksellista, että tiedotuksesta vastaava viranomainen kommentoi viranomaiskäytäntöjä kriittisesti yksittäistapauksen kohdalla. Kun näin tapahtui, oli perusteltua myös taustoittaa kritiikkiä hätäkeskusten toimintaa kohtaan aiemmin esitetyllä kritiikillä.

Aiheesta ei tullut kantelijan palautetta lukuun ottamatta muita oikaisu- tai kommentointipyyntöjä vastuullisilta viranomaisilta. Kantelijan palautteessa ei yksilöity kohtia, joissa asiavirheeseen vaadittiin oikaisua. Lähetetty palaute oli sisällöltään enemmän mielipidekirjoitus kuin oikaisupyyntö, ja kritiikki kohdistui lähinnä näkökulma- ja sanavalintoihin. Jutussa ei ollut oikaisua vaativaa virhettä. Artikkelissa ei arvosteltu yksittäisen hätäkeskuksen toimintaa vaan hätäkeskusjärjestelmää ja sen uudistamista ylipäänsä.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Iltalehden jutussa käsiteltiin aluksi Vihdissä joulupäivän aamuna sattunutta kotihälytystä, johon kaksi poliisipartiota ja ambulanssi osallistuivat. Juttu kertoo, että ”poliisin mukaan… ambulanssi oli turha”. Lyhyehkön jutun loppupuoli käsitteli yleisellä tasolla hätäkeskuksen ongelmia, jollaisten oireeksi haastateltu poliisi Vihdin turhan ambulanssihälytyksenkin luonnehti. Kantelija lähetti 27.12.2009 palautteensa, jonka alussa hän kaipasi uutisen joihinkin kohtiin lisäselvitystä.

Iltalehden uutinen perustui viranomaislähteeseen, mikä kävi jutusta selvästi ilmi. Toimituksella oli oikeus tulkita jutusta tullut palaute mielipidekirjoitukseksi, koska siinä ei yksilöity uutisessa mahdollisesti olleita virheitä eikä palautteen lähettäjä ollut asianosainen. Toimitus voi vapaasti päättää, julkaiseeko se mielipidekirjoituksen vai ei.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen