4234A+B/KL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehdellä oli riittävät perusteet luottaa tietojen oikeellisuuteen haastateltavien aseman perusteella.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehdellä oli riittävät perusteet luottaa tietojen oikeellisuuteen haastateltavien aseman perusteella.

Kantelu 26.11.2009

Kantelu kohdistuu Vartissa 15.11.2009 julkaistuun juttuun ”Kannabiksen käyttö yleistyy” ja 18.11.2009 julkaistuun juttuun ”Päihdepsykiatrin mielestä koko kannabiskeskustelu on järjetön”. Kantelun mukaan jutuissa on asiavirheitä, haastateltujen väitteet huumeiden haitallisuudesta on julkaistu kritiikittä, tosiasiat ja mielipiteet sekoittuvat, tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti eikä virheitä ole kantelijan pyynnöistä huolimatta korjattu. Virheitä on kantelun mukaan muun muassa termeissä, tutkimustulosten raportoinnissa ja niiden tulkinnoissa.

Vartti Etelä-Karjalan vastaus 7.1.2009

Päätoimittaja Ari Toivonen vastaa, että 15.11.2009 haastateltiin komisario Antti Vilkkoa ja 18.11.2009 päihdepsykiatri Juha Kemppistä sekä perhekodissa kasvattajana työskentelevää Harri Iljinia. Vilkko on ollut toimessaan vuodesta 2002. Paikkakunnan parhaana asiantuntijana hänellä on selkeä kuva eri huumeiden, myös kannabiksen, vaikutuksesta poliisin työhön. Haastattelussa käsitellyistä asioista on erilaisia käsityksiä ja tutkimustuloksia.

Päihdepsykiatri Kemppinen kritisoi koko kannabiskeskustelua. Hän on toiminut alallaan yli 20 vuotta ja päätoimittajan mukaan Kemppistä haastateltiin hänen asiantuntemuksensa vuoksi. Lehden näkökulmasta Kemppinen on asiantuntija, jonka tausta ja kokemus tiedetään.

Lehti päättää itse ketä se haastattelee ja luonnollisesti haastateltavat omalta osaltaan vastaavat sanomisistaan. Molemmat haastateltavat ovat tarkistaneet jutut ennen niiden julkaisemista ja niihin on tehty tarvittavat korjaukset. Jutuissa ei ole päätoimittajan mukaan olennaisia, korjausta vaativia virheitä. Lisäksi päätoimittaja toteaa, että kannabiksen käyttö, hallussapito, myynti ja kasvatus on kielletty Suomen rikoslaissa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). 11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Lehden julkaisemissa jutuissa käsitellään kannabiksen käytön yleistymistä ja huumekeskustelua, jossa puhutaan kannabiksen käytön laillistamisesta. Lehti on haastatellut komisariota, päihdepsykiatria ja perhekodin kasvattajaa, joiden esittämiin tietoihin ja mielipiteisiin jutut perustuvat.

Julkisen sanan neuvosto ei tulkitse lääketieteellisiä termejä tai tieteellisiä tutkimuksia ja niistä johdettujen mielipiteiden oikeellisuutta. Neuvosto tulkitsee Journalistin ohjeiden noudattamista. Vartti Etelä-Karjala on haastatellut rikollisuuden, lääketieteen ja kasvatuksen paikallisia asiantuntijoita. Toimitus on valinnut haastateltavat heidän ammatillisen asiantuntemuksensa perusteella.
Tästä syystä toimituksella on ollut riittävät perusteet luottaa heidän esittämiinsä tietoihin. Lehdellä on myös oikeus valita ne mielipidekirjoitukset, jotka se haluaa julkaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vartti Etelä-Karjala ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.