4225/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Syntymävuoden mainitseminen verotustietojen yhteydessä ei ole yksityiselämän piiriin kuuluva arkaluonteinen tieto.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Syntymävuoden mainitseminen verotustietojen yhteydessä ei ole yksityiselämän piiriin kuuluva arkaluonteinen tieto.

Kantelu 12.11.2009

Kantelija viittaan journalistin ohjeiden kohtaan 27: ”Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä”. Iltalehden nettiversiossa ilmoitetaan jokaisen paikkakunnan yli 150 000 euroa vuonna 2008 tienanneet. Tulotietojen lisäksi listalla olevien ihmisten syntymävuodet ovat näkyvissä julkisesti usean päivän ajan.

Kantelijan mielestä hänen syntymävuotensa on henkilökohtaiseen yksityiselämään liittyvä asia, eikä sen julkaisulla ole minkäänlaista yhteiskunnallista merkitystä, koska hän ei ole julkisuuden henkilö. Kantelija ymmärtää, että tiedot ovat ns. julkisia, mutta hänen mielestään tietojen julkaiseminen nettiversiossa on hyvän tavan vastaista.

Iltalehden vastaus 7.12.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että iltalehti.fi on julkaissut eri paikkakuntien yli 150 000 euroa ansainneiden tiedot. Kuten kantelija toteaa, verotiedot ovat julkisia. Niiden julkistaminen on yleinen käytäntö eikä se loukkaa kenenkään yksityisyyttä.

Syntymävuoden julkaisulla verotietojen yhteydessä erotetaan Kivelän vastauksen mukaan toisistaan samannimiset muut henkilöt ja suljetaan asiaankuulumattomat henkilöt julkaisulistan ulkopuolelle. Tällä seikalla on merkitystä silloin, kun julkaistaan ainoastaan erittäin korkeita ansio- tai palkkatuloja ansainneiden tiedot, kuten iltalehti.fi on tehnyt. Syntymävuoden julkaiseminen nimen yhteydessä ei yksilöi mitään tarkempia henkilötietoja muilta osin eikä se siten ole yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluontoinen tieto.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Julkisen sanan neuvoston aiemmin tekemien päätösten mukaan henkilökohtaisten verotustietojen julkaiseminen on hyvän journalistisen tavan mukaista. Syntymävuosi eli käytännössä henkilön ikä on julkinen tieto ja auttaa osaltaan verotustietojen yhteydessä erottamaan henkilön muista samannimisistä. Neuvoston mielestä ikä ei ole yksityiselämän piiriin kuuluva arkaluonteinen tieto, joten tiedotusväline voi julkaista sen tässä tapauksessa ilman suostumusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.